BNP Paribas
logowanie
 

Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się

Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

Current reports 2001

Warszawa, October 4, 2001

Current Report 18/2001

Pursuant to §4, item 1, point 3 of the Council of Ministers Ordinance dated December 22, 1998 regarding the type, form and scope of current and periodical information and dates of its disclosing by issuers of securities admitted to public trading (Journal of Acts No 163, item 1160), the Board of Executives of Fortis Bank Polska SA hereby announces that it was informed about the signing of the agreement regarding drawing by the Bank a credit facility in the principal maximum amount of EUR 50 million from Fortis Bank (Nederland) N.V. seated in Rotterdam for 48 months earmarked for financing the Bank's working capital needs. The credit facility may be drawdown in one or more Advances in EUR or its equivalent in USD, CHF or JPY within 23 months from the date of conclusion of the agreement for one, three or six month interest periods. The Agreement is valid from September 24, 2001.

The applied interest rate will be one, three or six month IBOR in the relevant currency of the Advance depending on the Bank's choice of interest rate period. The commitment fee: 0.125% p.a. calculated on the total unused credit principal.

Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.