BNP Paribas
logowanie
 

Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się

Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

Current reports 2001

Warszawa, November 27, 2001

Current Report 23/2001

Pursuant to Article 81 of Public Trading Securities Act dated August 21, 1997 (Journal of Acts No. 118, item 754), the Board of Executives of Fortis Bank Polska SA hereby announces that the District Court for the capital city of Warsaw, XX Commercial and Registration Department of the National Court Register registered the change of Fortis Bank Polska SA address (the Board of Executives' seat) on November 27, 2001 from Warszawa (zip code: 02-674), at ul. Marynarska 13 to the following:

Fortis Bank Polska SA
Postępu 15
02-676 Warszawa
phone no. 022 566 90 00
fax no. 022 566 90 10

Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.