BNP Paribas
logowanie
 

Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się

Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

Current reports 2001

Warszawa, February 1, 2001

Current Report 2/2001

Pursuant to § 13.1 of the Council of Ministers Ordinance dated December 22, 1998 regarding type, manner and scope of current and periodical reports, and dates of their forwarding by issuers of securities admitted to the public trading (Dz. U. No. 163, item 1160), the Board of Executives of Fortis Bank Polska S.A. hereby announces that the Bank has subscribed for the following Funds' participation units at PDM Society of the Investment Funds, seated at ul. Wiejska 12 in Warsaw:

  • First Temporary Specialized Investment Open Fund,
  • Second Temporary Specialized Investment Open Fund,
  • Third Temporary Specialized Investment Open Fund,
  • Fourth Temporary Specialized Investment Open Fund,

up to the total amount of PLN 16,000,000 zł (sixteen million zlotys) - with the intention to purchase the participation units of the above-mentioned Funds once they have been registered by the relevant court.

Fortis Bank Polska S.A. is a shareholder of Fortis Securities Polska S.A., seated at ul. Wiejska 12 in Warsaw, which in turn is a shareholder of PDM Society of the Investment Funds, which establishes and manages the above-mentioned Funds.

Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.