BNP Paribas
logowanie
 


Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Dla Klientów
dawnego Sygma Bank

Sygma Online
 

zaloguj się


Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się


Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

Shareholders - as at 25 June 2014

Shareholder # shares % in the total number of shares share capital (PLN)
BNP Paribas (indirectly through:) 28,661,545 85.00% 1,302,953,835.70
BNP Paribas Fortis SA/NV
directly:
28,661,545 85.00% 1,302,953,835.70
Others 5,057,920 15.00% 229,933,043.20
Total 33,719,465 100% 1,532,886,878.90

BNP Paribas SA, seated in Paris, is the controlling entity of BNP Paribas Fortis SA/NV, seated in Brussels.

Share capital (%)

Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.