BNP Paribas
logowanie
 

Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się

Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

BNP Paribas, a lasting partnership tennis

BNP Paribas Bank

 

Since 1973, the relationship between BNP Paribas and tennis has grown increasingly strong. The BNP Paribas Group is now the leading partner of the sport worldwide, sponsoring about 550 tournaments a year, both professional and amateur. The Group also finances educational and social events linked to tennis, thus combining a passion for the game with social commitment.

The support BNP Paribas lends to big international competitions enables it to convey its brand image and thus to enhance its reputation and global exposure. It is also a way of deepening its personal relationships with customers and of meeting prospects the world over.

Tennis page: tennis.bnpparibas.com

Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.