BNP Paribas
logowanie
 


Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Dla Klientów
dawnego Sygma Bank

Sygma Online
 

zaloguj się


Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się


Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

eBGŻ

Fortis Bank

Proste i bezpieczne zarządzanie rachunkiem przez Internet

Infolinia - czynna 24/7

801 321 123

+48 22 566 99 99
Formularz
kontaktowy
Wyślij
email
Placówki
i bankomaty

 • Łatwość korzystania – przejrzysta i funkcjonalna nawigacja
 • Rozbudowane możliwości wykonywania i definiowania operacji
 • Opcja tworzenia własnych przypomnień, np. o konieczności wykonania przelewu – o określonej porze eBGŻ wyświetli alarm lub wyśle wiadomość drogą SMSową bądź na e-mail
 • Eksport danych z historii konta do pliku tekstowego lub MS Quicken
 • Pełna obsługa zakładania i zamykania lokat i konta oszczędnościowego Eskalacja

Naszym Klientom udostępniamy możliwość wygenerowania wyciągu elektronicznego za pośrednictwem serwisów transakcyjnych. Wyciąg elektroniczny można także otrzymywać na adres mailowy - najpierw jednak należy złożyć taką dyspozycję w wybranym oddziale BGŻ BNP Paribas (oddziały typu A, dawne oddziały BGŻ S.A.) - znajdź najbliższy oddział typu A.

W przypadku korzystania z poczty za pomocą przeglądarki internetowej należy zainstalować program Crypto View niezbędny do prawidłowego otwierania wyciągu elektronicznego. (dotyczy tylko wyciągów wygenerowanych przed 28.03.2015)

Program Crypto View


System transakcyjny eBGŻ znajduje się pod poniższym adresem: www.ebgz.pl

Dostęp do eBGŻ można aktywować w wybranym oddziale BGŻ BNP Paribas (oddziały typu A, dawne oddziały BGŻ S.A.) - znajdź najbliższy oddział typu A.

System bankowości internetowej eBGŻ dla Klientów indywidualnych, aby poprawnie wyświetlać wszystkie elementy wymaga zainstalowania na komputerze jednej z następujących przeglądarek internetowych:

 • Internet Explorer 7 i nowszy
 • Firefox 3 i nowszy

System eBGŻ został zoptymalizowany dla przeglądarek Internet Explorer 8 oraz Firefox 3.6 i zaleca się korzystanie z jednej z nich.

Zalecana rozdzielczość ekranowa dla korzystania z systemu eBGŻ wynosi 1024 na 768 punktów.

Rekomendowane przeglądarki muszą obsługiwać 128 bitowy klucz szyfrujący (128 bitowy SSL) – system eBGŻ wykorzystuje certyfikat wystawiony przez VeriSign INC.

Do poprawnej obsługi systemu bankowości internetowej eBGŻ wymagana jest również obsługa plików Cookies.

Od 15 czerwca BGŻ BNP Paribas umożliwia Klientom składanie wniosków Rodzina 500+ w systemie bankowości internetowej eBGŻ

Ważne informacje dotyczące złożenia wniosku Rodzina 500+
rozwiń sprawdź
 • możliwość złożenia wniosku Rodzina 500+ tylko w systemie bankowości internetowej eBGŻ
 • wniosek Rodzina 500+ dostępny wyłącznie dla Klientów zidentyfikowanych w oddziale

Informacja o dokumentach i oświadczeniach link http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/

Instrukcja złożenia wniosku w BGŻ BNP Paribas

O programie Rodzina 500+
rozwiń sprawdź

Program Rodzina 500+ to systemowe wsparcie polskich rodzin. Zgodnie z programem, z pomocy państwa w wychowaniu dzieci skorzystają rodzice oraz opiekunowie dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia. Rodzina z dwojgiem niepełnoletnich dzieci będzie może otrzymać 500 zł na drugie dziecko niezależnie od dochodu. W przypadku rodzin z przeciętnym miesięcznym dochodem poniżej 800 zł netto na osobę rodzina może otrzymać wsparcie także na pierwsze dziecko w wieku do ukończenia 18 r. życia (pierwsze dziecko to najstarsze lub jedyne dziecko w rodzinie w wieku do ukończenia 18 r. życia).

Dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym kryterium dochodowe jest wyższe i wynosi 1200 zł netto.

Wniosek Rodzina 500+ można wypełnić i wysłać online za pośrednictwem systemu bankowości internetowej eBGŻ od 6 czerwca 2016 r. Aby otrzymać świadczenie wychowawcze za okres od kwietnia do czerwca 2016 r., Wniosek Rodzina 500+ musi zostać wypełniony i wysłany do 1 lipca 2016 r. do godz. 23:59. W przypadku wypełnienia i złożenia wniosku po 1 lipca 2016 r., świadczenie wychowawcze zostanie przyznane od miesiąca złożenia wniosku bez wyrównania za poprzednie miesiące. Wniosek Rodzina 500+ należy składać co roku – wnioski na kolejny okres na który przyznawane będzie prawo do świadczenia wychowawczego, tj. na okres który rozpocznie się 1 października 2017 r., będą przyjmowane od 1 sierpnia 2017 r.

Rola Banku BGŻ BNP Paribas

Bank BGŻ BNP Paribas umożliwia Ci złożenie Wniosku Rodzina 500+ online w systemie bankowości internetowej eBGŻ.
Złożenie wniosku w oddziale lub za pośrednictwem konsultanta infolinii nie jest możliwe.

Wysłany Wniosek Rodzina 500+ możesz pobrać tylko raz, od razu po jego wysłaniu, w ramach tej samej sesji logowania.

Bank nie dokonuje weryfikacji formalnej i merytorycznej danych podanych we wniosku oraz załączników i nie posiada informacji dotyczących dalszej obsługi wniosku przez wybrany organ prowadzący w gminie, po tym jak wniosek zostanie przekazany do tego organu.

Wniosek oraz załączniki są trwale usuwane z serwerów Banku po wysłaniu ich do systemu informatycznego emp@tia.

Zachęcamy też do zapoznania się z instrukcją składania wniosku za pośrednictwem systemu bankowości internetowej Banku BGŻ BNP Paribas link do PLIKU PDF

Emp@tia (system informatyczny dla służb zabezpieczenia społecznego)

Emp@tia (system informatyczny dla służb zabezpieczenia społecznego): na wskazany we wniosku adres e-mail otrzymujesz od systemu emp@tia Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) swojego wniosku

 • Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) jest potwierdzeniem, że złożony wniosek został prawidłowo przekazany do obsługi przez wybrany Organ prowadzący w gminie.
 • Adres e-mail, z którego zostanie przesłane Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) to: upo500plus@mrpips.gov.pl.
 • Wiadomość e-mail z UPO ma tytuł „UPO/UPP wniosek SW-1 nr <identyfikator dokumentu>”
 • Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) zostanie wysłane na podany we wniosku adres e-mail w ciągu 24 godzin od wypełnienia i wysłania wniosku za pośrednictwem systemu bankowości internetowej.
 • Jeżeli w potwierdzeniu wysłania wniosku udostępnionym przez bank w bankowości internetowej, wniosek ma status "Dostarczony", ale na wskazany we wniosku adres e-mail nie zostało wysłane UPO, skontaktuj się ze wskazanym we wniosku Organem prowadzącym w gminie.

Proces otrzymania świadczenia

W bankowości internetowej eBGŻ wypełniasz online Wniosek Rodzina 500+.

Na wskazany we wniosku adres e-mail otrzymasz Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) wysłane z systemu emp@tia (Centralny System Informatyczny Zabezpieczenia Społecznego)

Organ prowadzący w gminie, np. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej dokona analizy wniosku.

Po rozpatrzeniu wniosku przez Organ prowadzący w gminie i przyznaniu w formie decyzji administracyjnej świadczenia wychowawczego, będziesz otrzymywać co miesiąc wypłatę świadczenia w ramach programu Rodzina 500+.

Informacje o programie Rodzina 500+ na stronie Ministerstwa, Rodziny i Pracy Społecznej

Organ prowadzący w gminie, np. MOPS

Organ prowadzący w gminie (np. MOPS): po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, tj. po przyznaniu świadczenia wychowawczego w drodze decyzji administracyjnej, organ prowadzący w gminie będzie co miesiąc wypłacać świadczenie wychowawcze w ramach programu Rodzina 500+.

Jeżeli na wskazany we wniosku adres e-mail zostało wysłane Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) i chcesz sprawdzić dalszy status swojego wniosku, skontaktuj się bezpośrednio z wybranym organem gminy prowadzącym postępowanie w sprawie świadczenia wychowawczego.
Po przekazaniu wypełnionego Wniosku Rodzina 500+ do organu prowadzącego w gminie, ewentualne dodatkowe działania związane z obsługą wniosku będą załatwiane przez ten organ w sposób tradycyjny, czyli w formie pisemnej.

Weryfikacja tożsamości

Zgodnie z wymaganiami Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, możliwość złożenia wniosku Rodzina 500+ za pośrednictwem bankowości internetowej dostępna jest tylko dla osób, których tożsamość została zweryfikowana przez bank podczas ich fizycznej obecności w oddziale Banku.

Jeśli Twój rachunek został założony w procesie zdalnym (poprzez potwierdzenie umowy przelewem z innego banku (przelew weryfikacyjny) i jesteś zainteresowany złożeniem wniosku Rodzina 500+ za pośrednictwem systemu bankowości internetowej eBGŻ , w pierwszej kolejności zapraszamy do oddziału w celu potwierdzenia tożsamości - wystarczy okazać dowód osobisty lub paszport.

W przypadku braku potwierdzenia tożsamości w oddziale, nie będziesz mieć możliwości złożenia wniosku Rodzina 500+ w systemie bankowości internetowej eBGŻ.

Wniosek rodzina 500+ w eBGŻ
rozwiń sprawdź

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego Rodzina 500+ znajdziesz po zalogowaniu do eBGŻ , w menu bocznym „Wnioski"

Wniosek składasz w swoim imieniu, logując się do systemu eBGŻ. Nie masz możliwości złożenia wniosku w imieniu innej osoby.

Wniosek Rodzina 500+ mogą złożyć wszyscy Użytkownicy bankowości internetowej eBGŻ , z wyjątkiem Klientów, którzy otworzyli rachunki w BGŻ BNP Paribas za pośrednictwem przelewu aktywacyjnego.

Przed wypełnieniem wniosku zapoznaj się z Informacjami o programie Rodzina 500+ na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Wniosek i wydruk złożonego wniosku otwierają się w nowym oknie. Przed przystąpieniem do wypełniania wniosku upewnij się, że ustawienia przeglądarki pozwalają systemom BGŻ BNP Paribas (domeny: https://www.ebgz.pl/detal-web/jbank/unlogged/choose/method.do?rid=0.3056847644622387&srvc= i https://w500plus.bgzbnpparibas.pl na otwieranie wyskakujących okien.

Jeżeli do wniosku załączasz wymagane dokumenty, to przygotuj wcześniej ich skany (dopuszczalne formaty załączników: PNG, JPG lub PDF maksymalna waga 500 kB).

Jeżeli wypełniasz wniosek Rodzina 500+ także na pierwsze dziecko (pierwsze dziecko to najstarsze lub jedyne w rodzinie dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia), przygotuj skany oświadczeń o dochodach wszystkich członków rodziny. Wzory tych oświadczeń znajdziesz na stronie: https://obywatel.gov.pl/dzieci/500-zl-na-dziecko-program-rodzina-500.
Pamiętaj: jeżeli jedyną osobą osiągającą dochody, o których mowa w zał. 2, 3 i 4 jest wnioskodawca, wniosek można złożyć bez załączania skanów oświadczeń pozostałych członków rodziny (oświadczenia wypełnisz bezpośrednio we wniosku on-line).

Ważna informacja dla Klientów składających Wniosek Rodzina 500+ na drugie lub kolejne dziecko, czyli wniosku w wersji uproszczonej – prosimy pamiętać o konieczności podania danych pierwszego dziecka oraz dodatkowych członków rodziny, np. małżonka w sekcji III „Dane członków rodziny”.

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących wypełnienia wniosku, zapoznaj się z Informacjami o programie Rodzina 500+ na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, instrukcjami wypełniania wniosku w wersji papierowej na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej lub skontaktuj się z Organem prowadzącym w gminie, np. MOPS, który będzie rozpatrywał wniosek i na jego podstawie rozstrzygał, czy przysługuje świadczenie wychowawcze.- Informacje dotyczące statusu prezentowanego w potwierdzeniu wysłania wniosku:

 • „Przetwarzany” - trwa przesyłanie wniosku do systemu emp@tia.
 • „Dostarczony” – wniosek został przesłany do systemu emp@tia.
 • „Błąd dostarczenia” – wniosek nie został dostarczony do systemu emp@tia. Wyślij wniosek jeszcze raz.
 • Informacje dotyczące załączników:
 • Maksymalna liczba załączników: 6 sztuk.
 • Maksymalna wielkość pojedynczego załącznika: 500 KB.
 • Maksymalna łączna wielkość wszystkich załączników: 3,5MB.
 • Nazwy załączników nie mogą zawierać znaków polskich, specjalnych i spacji oraz muszą być unikalne w ramach jednego wniosku.
 • Formaty załączników: PNG, JPG lub PDF maksymalna waga pliku 500 kB.

Bezpieczeństwo
rozwiń sprawdź

Zachowaj ostrożność składając wniosek Rodzina 500+

BGŻ BNP Paribas na mocy porozumienia z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej umożliwia swoim klientom złożenie wniosku Rodzina 500+:

 • Wniosek Rodzina 500+ dostępny jest bezpłatnie po zalogowaniu do bankowości internetowej eBGŻ .
 • Nie trzeba instalować na komputerze/telefonie żadnych aplikacji ani oprogramowania, aby wypełnić wniosek Rodzina 500+.
 • Przy zalogowaniu do bankowości internetowego , w celu przejścia do wniosku Rodzina 500+ ani w celu załadowania załączników nie będzie wymagane podanie kodu SMS z narzędzia autoryzacyjnego. Jako potwierdzenie wysłania wniosku Rodzina 500+ otrzymasz Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO) z adresu e-mail: upo500plus@mrpips.gov.pl. UPO będzie przesyłane po wpłynięciu wniosku do systemu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o nazwie emp@tia.

Bank będzie Cię informował o możliwości złożenia wniosku Rodzina 500+ za pośrednictwem elektronicznych kanałów, np. w formie mailingu lub wiadomości w bankowości internetowej eBGŻ . Pamiętaj jednak, że korespondencja będzie przesyłana ze znanych Ci adresów mailowych banku. Zawsze sprawdzaj, kto jest nadawcą wiadomości. Jeśli otrzymasz podejrzaną korespondencję lub mailing w sprawie udostępnienia wniosku Rodzina 500+ od innego nadawcy lub ktoś poprosi Cię o podanie danych do logowania i autoryzacyjnych kodów SMS w tej sprawie, zgłoś to niezwłocznie na infolinii banku.
Przypominamy, że w związku z wnioskiem Rodzina 500+ bank nie prosi o podawanie jakichkolwiek danych drogą e-mailową lub SMS-ową. Prosimy o zachowanie ostrożności i ograniczonego zaufania w stosunku do e-maili lub SMS-ów, w których znajduje się prośba o podanie poufnych danych lub skorzystanie z linków, kierujących na strony internetowe banków.

Zasady bezpieczeństwa

Przypominamy kilka najważniejszych zasad bezpiecznego korzystania z bankowości internetowej i mobilnej, do których należą:

 1. Zachowanie poufności danych do logowania. Nikomu nie należy podawać Loginu oraz hasła PIN. Przekazywanie tych danych osobom trzecim naraża Państwa na ryzyko utraty środków z rachunku bankowego.
 2. Zachowanie ostrożności i ograniczonego zaufania w stosunku do e–maili lub SMS–ów, w których znajduje się prośba o podanie poufnych danych lub skorzystanie z linków kierujących na stronę internetową banku. Linki mogą prowadzić do fałszywej strony, która ma wyłudzić dane do logowania. Przypominamy, że nie prosimy Państwa o podawanie jakichkolwiek danych w wiadomościach e–mail lub SMS.

W bankowości internetowej ważne jest:

 1. Sprawdzenie, czy połączenie z bankiem jest szyfrowane tj. czy adres wyświetlany przez przeglądarkę zaczyna się od https, a na pasku adresowym jest widoczny symbol kłódki i czy po kliknięciu na nią wyświetla się informacja o szyfrowaniu połączenia z serwerem Banku BGŻ BNP Paribas SA
 2. Sprawdzenie ważności i poprawności certyfikatu dostępnego po kliknięciu na symbol kłódki widocznej na pasku adresowym.

Przypominamy również pozostałe zasady bezpiecznego korzystania z bankowości mobilnej i internetowej:

 1. Przed wysłaniem przelewu lub zatwierdzeniem innej dyspozycji należy zawsze sprawdzić, czy wszystkie dane, a przede wszystkim numer rachunku odbiorcy, są prawidłowe.
 2. Zalecamy posiadanie aktualnego programu antywirusowego i regularne skanowanie za jego pomocą komputera i urządzeń mobilnych.
 3. Nieznane oprogramowanie i aplikacje zawsze mogą okazać się niebezpieczne.
 4. Jeśli otrzymają Państwo SMS–a lub wiadomość e–mail z linkiem do nieznanego nieznanej strony internetowej, oprogramowania lub aplikacji na telefon, bezpieczniej jest od razu go skasować.
 5. Zalecamy korzystanie z bezpiecznego dostępu do Internetu. Nie należy logować się do bankowości internetowej i mobilnej z nieznanej, ogólnodostępnej i niezabezpieczonej sieci (prywatnych lub publicznych).

Więcej informacji o bezpiecznym korzystaniu z bankowości internetowej i mobilnej znajdą Państwo na stronach banku www.bgzbnpparibas.pl/bezpieczenstwo

Pytania i odpowiedzi
rozwiń sprawdź
 1. Czy BGŻ BNP Paribas umożliwia złożenie wniosku Rodzina 500+?
  Elektroniczne wnioski Rodzina 500+ dostępne są w BGŻ BNP Paribas dla osób, które są klientami Banku i mają dostęp do nowego serwisu internetowego eBGŻ.
 2. Jak złożyć wniosek Rodzina 500+ za pośrednictwem BGŻ BNP Paribas?
  1. Zanim zaczniesz wypełniać wniosek
   • przygotuj dane osobowe swoje i osób zamieszkujących z Tobą w gospodarstwie domowym, w tym dzieci (m.in. imię, nazwisko, PESEL, stan cywilny, nazwę urzędu skarbowego, w którym rozlicza się dana osoba). Te dane, którymi dysponuje Bank, zostaną zaczytane z systemu Banku automatycznie.
   • przygotuj dokumenty, które potwierdzają dochody rodziny, niepełnosprawność lub sytuację formalno-prawną rodziny w wersji elektronicznej. Zakres dokumentów wymaganych do dołączenia do wniosku jest uzależniony od indywidualnej sytuacji wnioskującego.
   • sprawdź, jaki urząd w Twojej gminie będzie rozpatrywał wnioskiRodzina 500+ obejmujące Twoje miejsce zamieszkania
  2. Zaloguj się do serwisu internetowego eBGŻ.
  3. Wejdź kolejno do zakładki „wnioski” > kliknij „Wniosek Rodzina 500+”.
  4. Wypełnij dane we wniosku podążając za instrukcjami na ekranie.
  5. Załącz załączniki do wniosku, o ile będą one wymagane.
  6. Zatwierdź i zakończ wniosek.
  7. Pobierz i zapisz w bezpiecznej lokalizacji potwierdzenie złożenia wniosku oraz kopię wypełnionego wniosku Rodzina 500+. To jedyny moment, kiedy będzie możliwe pobranie kopii wniosku złożonego za pośrednictwem Banku.
  8. Po przekazaniu przez Bank wniosku do właściwego organu prowadzącego w gminie, na adres e-mail podany we wniosku otrzymasz Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia (UPP) będące Urzędowym Potwierdzeniem Odbioru (UPO). Wiadomość e-mail z UPO/UPP o tytule „UPO/UPP wniosek SW-1 nr <identyfikator dokumentu>” otrzymasz z adresu e-mail: upo500plus@mrpips.gov.pl.
   Jak tylko otrzymasz UPO/UPP na adres e-mail, który wskazałeś we wniosku Rodzina 500+, wszelkie pytania i obsługę wniosku Rodzina 500+ przejmuje organ prowadzący w gminie (np. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej). W razie pytań o wniosek Rodzina 500+ prosimy o kontakt bezpośrednio z danym organem prowadzącym, który obejmuje Twoje miejsce zamieszkania.
 3. Wniosek Rodzina 500+ na drugie lub kolejne dziecko, czyli wniosek w wersji uproszczonej – o czym pamiętać?
  Ważna informacja dla Klientów składających Wniosek Rodzina 500+ na drugie lub kolejne dziecko, czyli wniosku w wersji uproszczone – prosimy pamiętać o konieczności podania danych pierwszego dziecka oraz dodatkowych członków rodziny, np. małżonka w sekcji III „Dane członków rodziny”.
 4. Gdzie złożyć wniosek Rodzina 500+?
  Wniosek możesz złożyć przez internet:
  o w bankowości internetowej eBGŻ (dotyczy klientów BGŻ BNP Paribas z dostępem do serwisu eBGŻ)
  • przez platformę ePUAP
  • przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS-u
  • w serwisie emp@tia Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
  • w serwisach internetowych wybranych banków w Polsce
  Wniosek Rodzina 500+ możesz złożyć również pocztowo lub osobiście w miejscu wskazanym przez organ prowadzący w gminie, któremu podlegasz ze względu na miejsce zamieszkania. Wniosku Rodzina 500+ nie można złożyć w oddziale Banku ani przez infolinię Banku.
 5. Czy muszę być klientem BGŻ BNP Paribas, aby złożyć wniosek Rodzina 500+ za pośrednictwem tego Banku?
  Elektroniczne wnioski Rodzina 500+ dostępne są w BGŻ BNP Paribas jedynie dla osób, które są klientami Banku i mają dostęp do bankowości internetowej eBGŻ.
 6. Jestem klientem BGŻ BNP Paribas i mam dostęp do bankowości internetowej eBGŻ. Dlaczego nie mogę złożyć wniosku Rodzina 500+?
  Jeśli otworzyłeś konto w BGŻ BNP Paribas potwierdzając swoje dane przelewem aktywacyjnym z innego banku i nie potwierdziłeś swoich danych osobowych w oddziale Banku, nie możesz złożyć wniosku Rodzina 500+ przez bankowość internetową eBGŻ. Jeśli potwierdzisz swoją tożsamość w dowolnym oddziale BGŻ BNP Paribas, będziesz mógł złożyć wniosek Rodzina 500+ za pośrednictwem eBGŻ.
  Jeśli powyższy opis nie dotyczy Twojej sytuacji, prosimy o kontakt z infolinią Banku w celu wyjaśnienia sytuacji.
 7. Skąd mam wiedzieć, do jakiego organu prowadzącego w gminie skierować wniosek?
  Zwróć się do gminy, w której mieszkasz, o taką informację.
 8. Jakie konto podać we wniosku Rodzina 500+ do wypłaty świadczeń?
  Możesz wskazać dowolne konto bankowe, na które chcesz otrzymywać świadczenia na swoje dzieci. Jeśli składasz wniosek w eBGŻ, możesz wskazać konto w BGŻ BNP Paribas lub w dowolnym innym banku. Pieniądze możesz również odbierać w formie innej niż przelew na konto – w celu uzyskania informacji, jaka forma wypłaty w przypadku braku konta bankowego będzie dostępna w Twojej gminie, skontaktuj się z organem prowadzącym wniosek w Twojej gminie.
 9. Czy mogę podać we wniosku Rodzina 500+ konto dziecka do wypłaty świadczeń?
  Wnioskujący może wskazać dowolne konto, na które będą przekazywane środki, przy czym we wniosku Rodzina 500+ można wskazać tylko jeden numer konta do otrzymywania świadczeń na wszystkie dzieci.
  Należy pamiętać, że dziecko do 13 roku życia nie może dokonywać czynności prawnych związanych z posiadaniem konta. Zatem nawet jeśli posiada ono konto w BGŻ BNP Paribas dla dzieci od 0 do 13 roku życia i rodzic chce na nie przekazywać świadczenia z programu Rodzina 500+, to on dysponuje rachunkiem dziecka.
 10. Czy po wysłaniu wniosku Rodzina 500+ przez bankowość internetową eBGŻ będzie można go modyfikować?
  Nie, nie ma takiej możliwości. Jeśli chcesz zmodyfikować/uzupełnić wniosek udaj się do organu prowadzącego w Twojej gminie, który wskazałeś we wniosku.
 11. Kto składa wniosek Rodzina 500+? Czy wniosek składa jeden rodzic, czy oboje?
  Wniosek składa jeden z rodziców. Nie jest ważny stan cywilny rodziców, wsparcie dostaną wszystkie rodziny — takie, w których rodzice żyją w związku małżeńskim albo związku nieformalnym oraz te, w których jeden z rodziców samotnie wychowuje dzieci.
  Jeśli rodzice są po rozwodzie — wniosek składa ten rodzic, z którym dziecko zamieszkuje. Jeśli dziecko zamieszkuje z obydwojgiem rodziców, wniosek składa rodzic, który faktycznie opiekuje się dzieckiem. Jeśli rodzice dzielą się opieką nad dzieckiem zgodnie z planem wychowawczym (na podstawie orzeczenia sądu ustanawiającego opiekę naprzemienną) — oboje mogą złożyć wniosek i dostaną wsparcie proporcjonalnie do wymiaru opieki - więcej informacji na stronie Rodzina500plus.gov.pl.
 12. Nie mogę dodać załączników do wniosku Rodzina 500+. Co robić?
  Do wniosku o świadczenie wychowawcze w ramach programu Rodzina 500+ można dodać załączniki o określonych parametrach:
  • format załączników to JPG, PNG lub PDF
  • maksymalna liczba załączników: 6 sztuk.
  • maksymalna wielkość pojedynczego załącznika: 500 KB.
  • maksymalna łączna wielkość wszystkich załączników: 3,5MB.
  • nazwy załączników nie mogą zawierać znaków polskich, specjalnych i spacji oraz muszą być unikalne w ramach jednego wniosku.
  Jeśli występują inne problemy przy dodawaniu załączników do wniosku Rodzina 500+ niż wymienione powyżej, prosimy o kontakt z infolinią Banku.
 13. Skąd będę wiedzieć, że dostałem UPO/UPP z wiarygodnego źródła?
  Wiadomość e-mail z UPO o tytule „UPO/UPP wniosek SW-1 nr <identyfikator dokumentu>” otrzymasz z adresu e-mail:upo500plus@mrpips.gov.pl.
 14. Kto decyduje o przyznaniu mi świadczenia w ramach programu Rodzina 500+? Jaka jest rola Banku w tym procesie?
  Decyzję o przyznaniu świadczenia w ramach programu Rodzina 500+ podejmuje organ prowadzący w Twojej gminie po wcześniejszej analizie wniosku.
  Rola Banku ogranicza się do weryfikacji tożsamości wnioskującego i umożliwienia swoim klientom złożenia wniosku Rodzina 500+ w bankowości internetowej eBGŻ.
  Bank nie dokonuje sprawdzenia poprawności wypełnienia wniosku pod względem formalnym i merytorycznym i nie posiada informacji dotyczących dalszej obsługi wniosku przez wybrany organ prowadzący. Wniosek oraz załączniki Bank usuwa trwale po wysłaniu ich do systemu emp@tia.
 15. Czy do przyznania świadczenia w ramach programu Rodzina 500+ brane są pod uwagę moje dane, którymi dysponuje Bank?
  Bank pomaga Ci w wypełnianiu wniosku Rodzina 500+ podstawiając Twoje dane osobowe, którymi dysponuje, takie jak imię, nazwisko, PESEL oraz numer konta w BGŻ BNP Paribas, o ile wskażesz go jako rachunek, na który będą przekazywane świadczenia z programu Rodzina 500+. Bank nie przekazuje w ramach wniosku Rodzina 500+ żadnych informacji o produktach i usługach, jakie wnioskujący ma w Banku.
 16. Czy Bank przekazuje do organu przyznającego świadczenia w ramach programu Rodzina 500+ moje dane?
  Bank pomaga Ci w wypełnianiu wniosku Rodzina 500+ podstawiając znane mu Twoje dane osobowe, takie jak imię, nazwisko, PESEL, numer konta wBGŻ BNP Paribas. Bank przekazuje je w formularzu do organu przyznającego świadczenia po zatwierdzeniu przez Ciebie wysłania wniosku. Bank przesyła również numer Twojego konta, o ile wskażesz go jako rachunek, na który będą przekazywane świadczenia z programu Rodzina 500+.
 17. Na jakiej podstawie Bank umożliwia składanie wniosków o świadczenia w ramach programu Rodzina 500+?
  BGŻ BNP Paribas zawarł z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej porozumienie dotyczące składania wniosków w programie Rodzina 500+ w bankowości internetowej.
 18. Czy świadczenie w ramach programu Rodzina 500+ może być przyznane w innej wysokości niż 500 zł?
  Jest to uzależnione od sytuacji danego wnioskującego - więcej informacji na stronie Rodzina500plus.gov.pl.
 19. Czym się różni potwierdzenie złożenia wniosku, które mogę pobrać z bankowości internetowej eBGŻ od Urzędowego Potwierdzenia Odbioru (UPO)/ Urzędowego Poświadczenia Przedłożenia (UPP)?
  Potwierdzenie złożenia wniosku jest wystawiane przez Bank w eBGŻ po wypełnieniu wniosku Rodzina 500+ i jest dostępne w zakładce z wnioskami wypełnionymi. Potwierdza ono, że Bank przesłał wniosek do systemu emp@tia prowadzonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, który przekazuje go do organu prowadzącego w gminie. Potwierdzenie złożenia wniosku może mieć kilka statusów:
  • przetwarzany - oznacza to, że Bank jest w trakcie przekazywania wniosku do systemu emp@tia.
  • dostarczony - oznacza to, że wniosek został przekazany do systemu emp@tia i dalsza obsługa wniosku leży w gestii organu prowadzącego w gminie, który został wskazany we wniosku przez wnioskującego.
  • błąd dostarczenia - oznacza to, że wniosek nie został przekazany do systemu emp@tia i należy ponownie wypełnić wniosek. Informację tę przekazuje wnioskującemu dodatkowo pracownik infolinii Banku.
  Statusy potwierdzenia złożenia wniosku mogą się zmieniać raz na dobę.
  Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia (UPP) będące Urzędowym Potwierdzeniem Odbioru (UPO) wniosku Rodzina 500+ otrzymasz na adres e-mail podany we wniosku w momencie, gdy wniosek zostanie zarejestrowany w systemie emp@tia.
  Otrzymanie potwierdzenia złożenia wniosku z Banku oraz UPO nie gwarantuje, że otrzymasz świadczenia pieniężne w ramach programu Rodzina 500+, a jedynie, że wniosek został przyjęty do rozpoznania.
  Każdy wniosek Rodzina 500+ jest analizowany przez organ prowadzący w gminie indywidualnie pod kątem tego, czy spełnione są warunki ustawowe do przyznania świadczenia wychowawczego w ramach programu Rodzina 500+, a organ prowadzącym w gminie może, kontaktując się z wnioskodawcą pisemnie, wymagać dostarczenia dodatkowych wyjaśnień lub dokumentów.
  UWAGA! Przyznanie lub odmowa przyznania świadczenia wychowawczego w ramach programu Rodzina 500+ na podstawie złożonego wniosku, odbywa się w drodze decyzji administracyjnej wydawanej przez organ prowadzący w gminie. Od takiej decyzji wnioskodawcy przysługuje odwołanie w terminie i trybie wskazanym w pouczeniu otrzymanej decyzji.
 20. Jakie dane zawiera potwierdzenie złożenia wniosku Rodzina 500+?
  0. STATUS WNIOSKU - status pobrany z systemu emp@tia
  1. IDENTYFIKATOR WNIOSKU - zawiera unikalny numer wniosku
  2. DATA ZŁOŻENIA WNIOSKU - data złożenia wniosku w systemie Banku
  3. IMIĘ - dane osoby wnioskującej
  4. NAZWISKO - dane osoby wnioskującej
  5. PESEL - dane osoby wnioskującej
  6. NAZWA NADAWCY WNIOSKU – zawiera informacje o instytucji: Bank
  7. NAZWA/KOD OGRANU PROWADZĄCEGO – nazwa/kod organu prowadzącego w gminie
  8. KOD DOKUMENTU
  9. WERSJA DOKUMENTU
 21. Kiedy i skąd mogę pobrać potwierdzenie złożenia wniosku Rodzina 500+ wystawiane prze Bank?
  Potwierdzenie złożenia wniosku „Rodzina 500+” możesz pobrać od razu po złożeniu wniosku w eBGŻ.
  Status potwierdzenia może się zmieniać i będzie aktualizowany raz na dobę w bankowości internetowej w zakładce „wnioski”.
  W momencie przekazania wniosku z Banku do systemu emp@tia, odpowiedzi na wszelkie pytania i obsługę wniosku o świadczenie wychowawcze w ramach programu Rodzina 500+ przejmują organy prowadzące w gminie, którym podlega wnioskujący o świadczenie.
 22. Czy i jak mogę pobrać kopię wypełnionego wniosku Rodzina 500+?
  Kopię pobranego wniosku Rodzina 500+ możesz pobrać tylko 1 raz od razu po wysłaniu wniosku Rodzina 500+ za pośrednictwem serwisu internetowego eBGŻ. Zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego potwierdzeniem wniesienia wniosku do organu właściwego (Gmina/MOPS) ze względu na miejsce zamieszkania klienta jest UPO/UPP jest UPO/UPP.
  Jeśli nie udało Ci się wydrukować wypełnionego wniosku z systemu eBGŻ, udaj się do organu prowadzącego właściwego (Gmina/MOPS) w gminie, któremu podlegasz i poproś o kopię wniosku.
 23. Jakie statusy może mieć wniosek Rodzina 500+ na potwierdzeniu złożenia wniosku Rodzina 500+?
  Na potwierdzeniu złożenia wniosku wniosek Rodzina 500+ składany w eBGŻ może mieć następujące statusy:
  • przetwarzany - oznacza to, że Bank jest w trakcie przekazywania wniosku do systemu emp@tia.
  • dostarczony - oznacza to, że wniosek został przekazany do systemu emp@tia i dalsza obsługa wniosku leży w gestii organu prowadzącego w gminie, który został wskazany we wniosku przez wnioskującego.
  • błąd dostarczenia - oznacza to, że wniosek nie został przekazany do systemu emp@tia i należy ponownie wypełnić wniosek.
 24. Dlaczego Bank nie chce mnie informować o statusie wniosku Rodzina 500+?
  BGŻ BNP Paribas umożliwia jedynie złożenie wniosku Rodzina 500+ i wysłanie go z systemu eBGŻ do organu prowadzącego w gminie poprzez system emp@tia prowadzonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
  Ze względu na to, że Bank po przesłaniu wniosku Rodzina 500+ do systemu emp@tia, nie może przechowywać danych z wniosku, nie ma tym samym możliwości informowania o statusie wniosku po przesłaniu go do organu prowadzącego w gminie. W razie pytań o wniosek Rodzina 500+ prosimy o kontakt bezpośrednio z organem prowadzącym w Twojej gminie.
 25. Czy BGŻ BNP Paribas przyjmuje reklamacje dotyczące wniosków o świadczenie „Rodzina 500+”?
  BGŻ BNP Paribas odpowiada za możliwość udostępnienia klientom w systemie eBGŻ możliwości wypełnienia wniosku Rodzina 500+ oraz za poprawne przekazanie go do systemu emp@tia, który potem przekazuje go do organu prowadzącego w danej gminie.
  Jako dowód przekazania wniosku do systemu emp@tia Bank wystawia w bankowości internetowej potwierdzenie złożenia wniosku. Zatem Bank może odpowiadać na reklamacje związane wyłącznie z przekazaniem wniosku do systemu emp@tia.
  Jak tylko otrzymasz Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia (UPP)/Urzędowe Poświadczenie Odbioru wniosku (UPO) na adres e-mail, który wskazałeś we wniosku Rodzina 500+, odpowiedzi na pytania i obsługę wniosku Rodzina 500+ przejmuje organ prowadzący w gminie (np. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej). W razie reklamacji złożonej w związku z wnioskiem Rodzina 500+ prosimy o kontakt bezpośrednio z danym organem prowadzącym, który obejmuje Twoje miejsce zamieszkania.
 26. Jak zorientuję się, że źle wypełniłem wniosek Rodzina 500+?
  BGŻ BNP Paribas odpowiedzialny jest za potwierdzenie Twojej tożsamości we wniosku Rodzina 500+, ale nie weryfikuje merytorycznie danych, jakie wprowadziłeś we wniosku oraz załączników, które do niego dołączyłeś. Potwierdzenie złożenia wniosku, jakie wyświetla się w eBGŻ oraz UPO/UPP, które otrzymujesz na adres mailowy, potwierdzają formalne wysłanie wniosku Rodzina 500+, ale nie jego poprawność. Jeśli wypełniłeś błędnie wniosek Rodzina 500+ otrzymasz listowną prośbę od organu właściwego o korektę wniosku/uzupełnienie informacji/dokumentów.
 27. Urodziło mi się kolejne dziecko. Jak złożyć wniosek o świadczenie wychowawcze Rodzina 500+ za pośrednictwem BGŻ BNP Paribas?
  Nie ma możliwości korekty/aktualizacji już złożonego wniosku Rodzina 500+ za pośrednictwem Banku. Jeśli sytuacja w Twojej rodzinie uległa zmianie, skontaktuj się niezwłocznie z organem prowadzącym w Twojej gminie.
  Jeśli jednak chcesz ubiegać się o świadczenie wychowawcze na dziecko, na które dotychczas nie złożyłeś wniosku, możesz za pośrednictwem systemu eBGŻ złożyć wniosek na „nowe” dziecko.
 28. Moje dziecko przestało się kwalifikować do wypłaty świadczeń z programu Rodzina 500+. Jak złożyć korektę/aktualizację wniosku Rodzina 500+ za pośrednictwem BGŻ BNP Paribas?
  Nie ma możliwości korekty/aktualizacji wniosku Rodzina 500+ za pośrednictwem Banku. Jeśli sytuacja w Twojej rodzinie uległa zmianie, skontaktuj się niezwłocznie z organem prowadzącym w Twojej gminie.
 29. Jakie podmioty biorą udział w obsłudze wniosku Rodzina 500+ składanego za pośrednictwem BGŻ BNP Paribas? Jaką rolę pełnią Bank, system emp@tia i organ prowadzący w gminie?
  • BGŻ BNP Paribas weryfikuje tożsamość wnioskującego i umożliwia swoim klientom złożenie wniosku Rodzina 500+ w systemie eBGŻ. Złożenie wniosku w oddziale Banku lub za pośrednictwem konsultanta infolinii nie jest możliwe.
   Bank umożliwia pobranie wypełnionego wniosku Rodzina 500+ TYLKO bezpośrednio po złożeniu wniosku. Bank nie dokonuje sprawdzenia poprawności wypełnienia wniosku pod względem formalnym i merytorycznym i nie posiada informacji dotyczących dalszej obsługi wniosku przez organ prowadzący w gminie, któremu podlegasz ze względu na miejsce zamieszkania. Wniosek oraz załączniki Bank usuwa trwale po wysłaniu wniosku do systemu emp@tia.
  • System emp@tia to system informatyczny Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dla służb zabezpieczenia społecznego, który jest odpowiedzialny za przekazanie wniosku Rodzina 500+ z Banku do obsługi przez organ prowadzący w gminie. System emp@tia wysyła wnioskującemu UPO/UPP na adres e-mail podany we wniosku.
  • Organ prowadzący w gminie to jednostka wskazana do obsługi wniosków o świadczenie wychowawcze w ramach programu Rodzina 500+ (np. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej). Organ prowadzący w gminie wybierasz ze względu na miejsce swojego zamieszkania.
 30. Z kim mogę się skontaktować w sprawie programu Rodzina 500+?
  Kontaktuj się przede wszystkim z organem prowadzącym postępowanie w gminie, w której mieszkasz – to jest organ, który będzie rozpatrywał Twój wniosek, wydawał decyzję administracyjną w Twojej sprawie i wypłacał świadczenie w przypadku decyzji pozytywnej.
  Numery infolinii, które zlokalizowane są w każdym województwie:
  o Dolnośląskie: (71) 340 60 11, (71) 340 61 17
  o Kujawsko-Pomorskie: 800 500 112
  o Lubelskie: (81) 742 42 40
  o Lubuskie: (95) 711 55 00
  o Łódzkie: (42) 664 20 20, (42) 664 20 12
  o Małopolskie: (12) 392 15 83, (12) 392 15 85
  o Mazowieckie: (22) 695 71 22
  o Opolskie: (77) 452 45 00
  o Podkarpackie: 800 100 990
  o Podlaskie: (85) 743 94 99
  o Pomorskie: (58) 307 71 28, (58) 307 75 28, (58) 307 75 78
  o Śląskie: (32) 207 70 05
  o Świętokrzyskie: (41) 342 16 35, (41) 342 12 05
  o Warmińsko-Mazurskie: (55) 237 45 94
  o Wielkopolskie: (61) 854 11 77
  o Zachodnio-pomorskie : (91) 430 34 25
  W Ministerstwie Rodziny Pracy i Polityki Społecznej infolinia działa pod numerem (22) 529 06 68.
 31. Mam błąd we wniosku Rodzina 500 plus. Czy bank może go wycofać i nie wysyłać do analizy organu prowadzącego w gminie?
  Nie ma możliwości korekty/aktualizacji już złożonego wniosku Rodzina 500+ za pośrednictwem Banku. Możesz jednak wysłać poprzez bank kolejny wniosek już prawidłowo wypełniony. Jeśli masz wątpliwości, czy Twój wniosek nie zawiera błędów prosimy, skontaktuj się niezwłocznie z organem prowadzącym w Twojej gminie, który zaznaczyłaś składając wniosek aby ustalić, czy nie zawiera on błędów/jest kompletny.
 32. Czy Klient może złożyć wniosek Rodzina 500+ elektronicznie w eBGŻ, jeśli ma w składzie rodziny: a) dzieci bez nadanego numeru PESEL (przyznawany w ciągu około 2 tygodni), b) osoby bez numeru PESEL (np. obcokrajowcy)?
  Nie, w takiej sytuacji należy złożyć wniosek w siedzibie organu prowadzącego właściwej gminy, gdyż system bankowości elektronicznej wymusi podanie PESEL.

Reklamacje dotyczące obsługi Wniosku
rozwiń sprawdź

Zgłaszanie reklamacji: reklamacje dotyczące Wniosku Rodzina 500+, w zależności od ich przedmiotu powinny być składane:

 • w BGŻ BNP Paribas – jeżeli dotyczą dostępu i funkcjonowania systemu bankowości elektronicznej eBGŻ, etapu rejestracji wniosku w systemie eBGŻ oraz jego wysłania;
 • do Organu prowadzącego w gminie – jeżeli dotyczą obsługi złożonego wniosku po jego wysłaniu do Organu prowadzącego w gminie oraz wypłaty świadczenia wychowawczego.
Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.