BNP Paribas
logowanie
 


Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Dla Klientów
dawnego Sygma Bank

Sygma Online
 

zaloguj się


Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się


Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się
ban_fo_be_pl

Nośniki kryptograficzne

Urządzenia kryptograficzne są przeznaczone dla użytkowników korzystających z podpisu elektronicznego. Urządzenie kryptograficzne zabezpiecza zapisane na nim klucze prywatne, które służą do składania podpisu elektronicznego. Klucze te są generowane w mikroprocesorze (chipie) bezpośrednio wewnątrz urządzenia, tam również odbywają się wszystkie operacje szyfrujące prowadzące do wygenerowania podpisu elektronicznego. Urządzenia kryptograficzne są skonstruowane w ten sposób, by nie istniała możliwość przechwycenia zapisanych kluczy. Dostęp do urządzenia zabezpieczony jest kodem PIN definiowanym przez użytkownika.
Dzięki zastosowaniu tych mechanizmów urządzenia kryptograficzne w znacznym stopniu podnoszą bezpieczeństwo korzystania z systemu Planet.

BNP Paribas Bank oferuje dwa rodzaje urządzeń kryptograficznych do wyboru:

  1. Nośnik kryptograficzny USB

Nośnik USB jest urządzeniem podłączanym do komputera poprzez port USB. Wielkością i wyglądem przypomina tzw. pen-drive, jednak jego funkcją jest przechowywanie kluczy szyfrujących i generowanie podpisów elektronicznych. Nośnik USB funkcjonalnie jest odpowiednikiem karty kryptograficznej i czytnika (2 w 1).

  1. Karta kryptograficzna

Karta kryptograficzna jest to plastikowa karta z mikroprocesorem (chipem) o wymiarach karty kredytowej. Działanie karty jest identyczne jak w przypadku nośnika kryptograficznego USB, z tą różnicą, że korzystanie z karty kryptograficznej wymaga dodatkowo posiadania czytnika kart procesorowych (zewnętrznego, podłączanego do komputera np. przez port USB, bądź też wewnętrznego, wbudowanego w komputer). Bank nie prowadzi sprzedaży zewnętrznych czytników dla Klientów Planet. Jeśli nie posiadasz czytnika, prosimy o zamówienie nośnika kryptograficznego USB.

Uwaga: Urządzenia kryptograficzne są obsługiwane w systemie operacyjnym Microsoft Windows (Vista / XP / 2000), w przeglądarkach Microsoft Internet Explorer (w wersji 5.5 z SP2 lub nowszej), Mozilla Firefox (w wersji 1.5 lub nowszej) oraz Netscape Browser (wersja 7.1 lub nowsza). W systemach operacyjnych innych niż Microsoft Windows, urządzenia kryptograficzne nie są obsługiwane.

UWAGA! W przypadku metody logowania i autoryzacji transakcji podpisem elektronicznym nośnik kryptograficzny USB lub karta kryptograficzna powinny być używane wyłącznie w momencie pracy w systemie Pl@net/BiznesPl@net. Szczególnie po wylogowaniu należy odłączyć nośnik kryptograficzny od komputera lub wyjąć kartę kryptograficzną. Przypominamy, że zarówno nośnik kryptograficzny jak i karta kryptograficzna wymagane są wyłącznie w chwili pojawienia się okienka wyboru klucza autoryzacyjnego. Po wprowadzeniu hasła i dokonaniu operacji zalecamy odłączanie urządzenia/usunięcie karty z czytnika.

Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.