BNP Paribas
logowanie
 


Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Dla Klientów
dawnego Sygma Bank

Sygma Online
 

zaloguj się


Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się


Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

Sygma On-line

KI_sygma_online_d

Dzięki Sygma OnLine można:

 • Aktywować swoją kartę kredytową
 • Pobierać wyciągi w formacie PDF z ostatnich 6 miesięcy
 • Przeglądać historię transakcji
 • Przelewać dostępne środki z karty kredytowej na swój rachunek bankowy
 • Sprawdzić dostępne środki na swojej karcie
 • Sprawdzić przyznany limit kredytowy i gotówkowy
 • Sprawdzić wysokość oraz termin płatności raty
 • Uzyskać informacje o posiadanych kartach dodatkowych
 • Zaktualizować swoje dane teleadresowe
 • Zastrzec swoją kartę kredytową

Aby uzyskać dostęp do Sygma OnLine:

Zadzwoń do Działu Call Center:

(22) 256 47 89* - od pon do pt w godz. 8.00-20.00
*koszt połączenia zgodny ze stawką Operatora

Jeśli znasz swój Identyfikator Klienta i Hasło do Automatycznego Systemu Obsługi Klienta wybierz opcję „1”, podaj hasło i wybierz opcję „4”

Jeśli nie znasz Identyfikatora Klienta lub Hasła do Automatycznego Systemu Obsługi Klienta wybierz opcję „0” i poproś konsultanta o podanie Identyfikatora oraz możliwość nadania Hasła Jednorazowego do systemu Sygma OnLine

Zaloguj się korzystając z Hasła Jednorazowego. Następnie system wymusi zmianę Hasła Jednorazowego na Moje Hasło

Infolinia - czynna 24/7

801 321 123

+48 22 566 99 99
Formularz
kontaktowy
Wyślij
email
Placówki
i bankomaty

Bank BGŻ BNP Paribas stosuje nowoczesne zabezpieczenia swoich systemów i stron internetowych. Prosimy o zapoznanie się z podstawowymi wskazówkami, dzięki którym korzystanie z Twojego konta będzie maksymalnie bezpieczne.

I. Bezpieczne logowanie

Do serwisu Sygma OnLine loguj się ze strony głównej www.bgzbnpparibas.pl bądź ze strony Sygma OnLine https://online.sygmabank.pl, wpisując właściwy adres bezpośrednio do okna przeglądarki.

Przed wpisaniem danych logowania:

 1. sprawdź, czy adres na stronie logowania zaczyna się od przedrostka https, który oznacza bezpieczne połączenie,
 2. sprawdź, czy w przeglądarce internetowej (w pasku adresu lub w pasku stanu w dolnej części ekranu) znajduje się symbol kłódki. Oznacza to, że sesja jest szyfrowana protokołem TLS. Dzięki temu zapewniona jest poufność transmisji danych między Bankiem a Twoją przeglądarką,
 3. jeśli chcesz mieć pewność, że połączenie jest bezpieczne, kliknij dwa razy na ikonę kłódki. Sprawdź ważność certyfikatu i czy został wydany dla "BGŻ BNP Paribas S.A.". Jeśli symbol kłódki jest niewidoczny albo certyfikat nie jest wystawiony dla BGŻ BNP Paribas, niezwłocznie skontaktuj się z naszym Call Center.
 • W trakcie korzystania z serwisu Sygma OnLine nie otwieraj innych okien lub zakładek przeglądarki oraz nie korzystaj z poczty elektronicznej.
 • Pamiętaj, by po zakończeniu korzystania wylogować się z serwisu poprzez kliknięcie przycisku „Wyloguj” w celu zakończenia rozpoczętej sesji.

II. Bezpieczne postępowanie z danymi do logowania

 • Każdy Klient Serwisu Sygma OnLine dysponuje osobistym Identyfikatorem Klienta i Moim Hasłem, dzięki czemu użytkownik ma dostęp tylko do swojego konta.
 • Hasło znane jest tylko Tobie. Nadawanie przez BGŻ BNP Paribas, przekazywanie i odzyskiwanie Identyfikatora Klienta i hasła odbywa się z zachowaniem odpowiednich reguł bezpieczeństwa.
 • Regularnie zmieniaj swoje hasło dostępu.
 • W przypadku trzykrotnego podania błędnego hasła, dostęp do Twojego konta jest zawieszany na 5 minut. Po odczekaniu tego czasu można ponowić próbę zalogowania. Po kolejnym trzykrotnym błędnym podaniu hasła, dostęp do konta znów jest zawieszany na 5 minut.
 • Po 9 z rzędu niedanej próbie zalogowania do systemu, dostęp do konta jest blokowany. W celu odblokowania konieczny jest kontakt z Biurem Obsługi Klienta.
 • Po zalogowaniu można sprawdzić ostatnie daty poprawnego i niepoprawnego logowania. W ten sposób można zweryfikować, czy niepowołana osoba nie zalogowała się do Twojego konta.
 • W sektorze bezpieczeństwa znajdziesz informacje o dacie i godzinie ostatniego zalogowania do serwisu Sygma OnLine. Jeśli podano błędne hasło, które uniemożliwiło zalogowanie - data i czas tego zdarzenia również będą widoczne w tym miejscu.
 • Pamiętaj, aby nie podawać Identyfikatora Klienta, hasła lub numeru Twojego rachunku osobom dzwoniącym i podającym się za pracownika Banku. Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości, zweryfikuj je dzwoniąc do Call Center BGŻ BNP Paribas.
 • Informujemy, że Bank BGŻ BNP Paribas nigdy nie wysyła:
  • e-maili wymagających podania danych osobowych Klientów, Identyfikatora Klienta lub haseł,
  • linków do stron Banku oraz do Serwisu Sygma OnLine oraz wszelkich stron, gdzie rzekomo ma nastąpić weryfikacja lub aktualizacja danych Klienta. Prosimy o pilne zgłaszanie takich przypadków do Banku.

III. Bezpieczny komputer

Dbaj o swój komputer i jego oprogramowanie:

 • Sprawdź, czy masz aktualne oprogramowanie antywirusowe, zaporę sieciową (firewall) oraz oprogramowanie antyspyware.
 • Upewnij się, że masz zainstalowane najnowsze aktualizacje systemu operacyjnego.
 • Sprawdź, czy korzystasz z najbardziej aktualnej wersji przeglądarki internetowej.
 • Instaluj tylko oryginalne oprogramowanie, pliki pobieraj wyłącznie z oficjalnych stron twórców oprogramowania.
 • Chroń swoje konto pocztowe przed spamem i nie otwieraj załączników od nieznanych nadawców.
Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.