BNP Paribas
logowanie
 


Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Dla Klientów
dawnego Sygma Bank

Sygma Online
 

zaloguj się


Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się


Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się
ban_fo_be_pl

Wymagania techniczne

 SYSTEM BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ Pl@net

 • Sprzęt komputerowy i oprogramowanie

  Prawidłowe działanie Systemu Pl@net wymaga korzystania ze sprawnego sprzętu komputerowego i oprogramowania:
  • zapewniającego dostęp do sieci Internet,
  • wyposażonego w przeglądarkę internetową umożliwiającą stosowanie protokołu SSL 3.0 128-bit.
 • System operacyjny

  Metoda logowania i autoryzacji transakcji: hasło maskowane i kody SMS

  • Microsoft Windows XP / Windows 2000 / Windows Vista / Windows 7
  • Linux (dystrybucje Ubuntu, Mandriva, Suse, Fedora) - jądra w wersjach 2.4 i 2.6 oraz wyższych (o ile jest zapewniona kompatybilność wsteczna), pod warunkiem, że przeglądarka jest skompilowana pod tą samą wersją systemu operacyjnego,
  • MacOS 10.1, 10.2 lub nowszej
 • Przeglądarka internetowa

  Metoda logowania i autoryzacji transakcji: hasło maskowane i kody SMS

  • Microsoft Internet Explorer w wersjach 8.0-10.X
  • Mozilla Firefox w wersjach 6.0-21.X
  • Opera w wersjach 11.0-12.15
  • Google Chrome w wersjach 22.0-27.X
Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.