BNP Paribas
logowanie
 


Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Dla Klientów
dawnego Sygma Bank

Sygma Online
 

zaloguj się


Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się


Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

Zapisy w ofertach publicznych (IPO)

Fortis Bank

Serwis internetowy do składania zapisów w ofertach publicznych (IPO)

Jeżeli chcesz złożyć zapis za pośrednictwem tego serwisu, najpierw musisz się zarejestrować.

Informujemy, że w związku z obowiązującą w Banku BGŻ BNP Paribas Dyrektywy MiFID, warunkiem nabycia instrumentów finansowych, jest podpisanie z Bankiem BGŻ BNP Paribas umowy podstawowej. W związku z powyższym, po dokonaniu rejestracji, a przed złożeniem zapisu, prosimy o udanie się do jednego z oddziałów Banku BGŻ BNP Paribas prowadzących obsługę w tym zakresie (będzie to wizyta jednorazowa).

Chcąc się zarejestrować, należy wypełnić i wysłać
>>> Wniosek Zgłoszeniowy <<<

Wniosek powinien zostać wypełniony przez każdego Klienta chcącego składać zapisy w ofertach publicznych za pośrednictwem serwisu internetowego Biura Maklerskiego Banku BGŻ BNP Paribas. Rejestracja możliwa jest wyłącznie dla osób fizycznych, pod warunkiem podania wszelkich wymaganych informacji, w tym:

  • numeru rachunku bankowego w dowolnym banku,
  • rachunku papierów wartościowych prowadzonego przez dowolne biuro maklerskie.

Naszych Klientów, którzy wcześniej zarejestrowali się w serwisie i posiadają unikalny identyfikator oraz hasło, zapraszamy do składania zapisów za pośrednictwem serwisu.

>>> Zaloguj się <<<

Problemy techniczne związane z funkcjonowaniem systemu należy kierować na adres e-mail: eIPO@bmbgz.pl

Infolinia - czynna 24/7

801 321 123

+48 22 566 99 99
Formularz
kontaktowy
Wyślij
email
Placówki
i bankomaty
Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.