BNP Paribas
logowanie
 


Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Dla Klientów
dawnego Sygma Bank

Sygma Online
 

zaloguj się


Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się


Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się
ban_fo_be_pl

Opcja ograniczenia dostępu

Zaznaczenie we Wniosku opcji ograniczenia zakresu powoduje, iż Użytkownik nie będzie posiadał dostępu do następujących usług:
  • realizacja przelewów oraz zleceń stałych (w krajowym obrocie płatniczym) na dowolne rachunki, za pośrednictwem Operatora,
  • definiowanie za pośrednictwem Operatora listy odbiorców płatności, na rzecz których realizowane mogą być przelewy za pośrednictwem serwisu Bankofon,
  • zmiana wysokości dziennego limitu transakcji dokonywanych kartą Visa Electron.
Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.