BNP Paribas
logowanie
 


Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Dla Klientów
dawnego Sygma Bank

Sygma Online
 

zaloguj się


Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się


Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się
ban_fo_be_pl

W odniesieniu do poniższych czynności wymagane jest podanie przez Klienta dodatkowych danych umożliwiających zweryfikowanie jego tożsamości

  • dyspozycje przelewów składanych za pośrednictwem Operatora,
  • dyspozycje dodania, modyfikacji lub odwołania stałego zlecenia płatniczego,
  • definiowanie numerów rachunków oraz danych odbiorców przelewów, na rzecz których składane mogą być dyspozycje za pośrednictwem serwisu "Bankofon",
  • dyspozycje zmiany wysokości dziennego limitu transakcji dokonywanych kartą Visa Electron,
  • dyspozycje zmiany danych adresowych Klienta (oraz niektórych danych osobowych Użytkownika).
Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.