BNP Paribas
logowanie
 


Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Dla Klientów
dawnego Sygma Bank

Sygma Online
 

zaloguj się


Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się


Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się
ban_kredyt_dwuwalutowy

Dwuwalutowy Kredyt Mieszkaniowy

Chcesz kupić wymarzone mieszkanie? Nie potrafisz jednak zdecydować w jakiej walucie wziąć kredyt? W euro, czy złotówkach? Nie zastanawiaj się dłużej i przyjdź do naszego banku. Specjalnie dla Ciebie stworzyliśmy Dwuwalutowy Kredyt Mieszkaniowy!

 • kredyt zarówno w złotówkach, jak i w euro – w proporcji pół na pół
 • promocyjna marża - 1,42%* (sprawdź Zasady Promocji )
 • prowizja za udzielenie kredytu - od 0%
 • długi okres spłaty - do 30 lat
 • kredyt do 90% wartości nieruchomości
 • indywidualnie negocjowana marża
 • wakacje kredytowe - możliwość zawieszenia spłaty rat kredytu
 • karencja w spłacie kredytu – możliwość czasowego zawieszenia spłat kapitału
 • akceptowanie dochodów z różnych źródeł - także zagranicznych

Infolinia - czynna 24/7

801 321 123

+48 22 566 99 99
Formularz
kontaktowy
Wyślij
email
Placówki
i bankomaty
Formularz chwilowo niedostępny.

Prosimy spróbować później.

Minimalna kwota: 100 000 zł
Waluta kredytu: PLN i EUR
Okres kredytowania: do 30 lat
Spłata kredytu: Kredyt może być spłacany w ratach równych lub malejących.

Dwuwalutowy Kredyt Mieszkaniowy może być przeznaczony na sfinansowanie:

 • dowolnych inwestycji mieszkaniowych, takich jak: zakup nieruchomości zarówno na rynku wtórnym, jak i pierwotnym, wraz z budową lub zakupem garażu albo miejsca postojowego, budowa, dokończenie budowy, przebudowa, rozbudowa, nadbudowa, wykończenie, remont, modernizacja, trwałe wyposażenie domu lub mieszkania, kupno i zagospodarowanie działki
 • kosztów prowizji agencji nieruchomości, notariusza oraz opłat sądowych i innych płatności związanych z kupnem nieruchomości lub przekształceniem prawa własności do lokalu
 • innych dowolnych celów (np.: zakup samochodu, wyjazd na wakacje, itp.)

Oprocentowanie kredytu jest zmienne i zależy od stopy bazowej WIBOR 3M - dla kredytu w PLN oraz EURIBOR 3M - dla kredytu w EUR. Do stopy bazowej dodawana jest wynegocjowana przez Klienta marża Banku, która jest stała w całym okresie kredytowania.

Naliczane i pobierane zgodnie z obowiązującą taryfą prowizji i opłat. Brak opłat za rozpatrzenie wniosku. Możliwość kredytowania prowizji, opłat sądowych, wyceny nieruchomości i innych.

 • hipoteka: na finansowanej nieruchomości, innej nieruchomości należącej do Kredytobiorcy, na nieruchomości osoby trzeciej
 • cesja praw z polisy ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych

*RRSO dla Dwuwalutowego Kredytu Mieszkaniowego w wys. 300 tys. zł, udzielonego na 360 miesięcy, oprocentowanego nominalnie dla części w PLN 6,16% dla części w EUR 2,95% - na dzień 14.09.2011 wynosi 6,3890% dla części w PLN i 3,0278% dla części w EUR. Marża 1,42% i prowizja 0% dostępna w przypadku przystąpienia przez Klienta do promocji. Szczegółowe warunki udziału w promocji określone są w Zasadach Promocji kredytów i pożyczek hipotecznych dla klientów indywidualnych z Kontem Osobistym w BNP Paribas Bank Polska SA dostępnych na stronie internetowej banku oraz w Oddziałach BNP Paribas Bank Polska SA. Promocja trwa od 19 września 2011r. do 15 grudnia 2011r.

Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.