BNP Paribas
logowanie
 


Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Dla Klientów
dawnego Sygma Bank

Sygma Online
 

zaloguj się


Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się


Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

BNP Paribas Investments Partners

KI_BNP-Paribas-Investment-Partners_d

Inwestuj w BNP Paribas L1 - fundusz zarządzany przez międzynarodową kadrę specjalistów z BNP Paribas Investment Partners – trzeciej co do wielkości spółki zarządzającej aktywami w Europie.

  • Światowy poziom zysków
  • Profesjonalne zarządzanie
  • Efektywna struktura kosztów

  • Światowy poziom zysków - inwestycje na międzynarodowych rynkach to szansa na skuteczną dywersyfikację inwestycji i osiągnięcie ponadprzeciętnych zysków
  • Profesjonalne zarządzanie - funduszami BNP Paribas L1 zarządza kadra doświadczonych specjalistów z BNP Paribas Investments Partners, którzy na bieżąco śledzą rynki finansowe i wiedzą, jak wybrać najkorzystniejsze możliwości, inwestycyjne
  • Efektywna struktura kosztów - inwestowanie w fundusze jest dużo tańsze niż dokonywanie bezpośrednich transakcji na giełdach zagranicznych
  • Parasolowa struktura - możliwość łatwego przenoszenia aktywów między subfunduszami
  • Minimalna wartość pierwszej wpłaty na subfundusz BNP Paribas L1 wynosi 1000 euro (dolarów), zaś każdej następnej 200 euro (dolarów)
  • Wybór spośród szerokiej gamy funduszy - możliwość precyzyjnego dopasowania subfunduszu tak, aby zrównoważyć poziom akceptowalnego ryzyka z oczekiwaną stopą zwrotu; możliwość wyboru pomiędzy różnymi rynkami, aktywami (akcje, obligacje, nieruchomości) i różnymi walutami (euro, dolarów)*

Lista dostępnych funduszy, wycena i dokumenty prawne

* BNP Paribas L1 pozwala inwestować zarówno w EUR, jak i USD, a wybrane fundusze również w złotówkach - zależnie od preferencji walutowych. Pamiętaj jednak, że każdy fundusz ma swoją walutę główną, zależną od polityki inwestycyjnej czy regionu geograficznego, w którym inwestuje. Wybierając inną walutę, zwróć uwagę na dodatkowe ryzyko kursowe, które może również przynieść Ci dodatkowe zyski, jeśli dobrze przewidzisz zmiany cen walut.

Produkt dostępny w oddziałach BGŻ BNP Paribas.

Infolinia - czynna 24/7

801 321 123

+48 22 566 99 99
Formularz
kontaktowy
Wyślij
email
Placówki
i bankomaty

Zamów rozmowę z doradcą

Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.