BNP Paribas
logowanie
 


Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Dla Klientów
dawnego Sygma Bank

Sygma Online
 

zaloguj się


Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się


Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

Wycena jednostek funduszy i inne informacje


Fundusz BNP Paribas L1 Zagraniczny Fundusz Inwestycyjny
Forma prawna Spółka SICAV, wpisana do Rejestru Handlowego i Rejestru Spółek Luksemburga (Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg) pod numerem B 32.327
Typ funduszu Fundusz inwestycyjny otwarty
Zarządzający Funduszem BNP Paribas Asset Management Luxembourg 33, rue de Gasperich, L – 5826 Howald-Hesperange, Luxembourg (poprzez BNP Paribas Investment Partners Luxembourg).
Agent Transferowy Fastnet Luxembourg SA 31 allée Scheffer, L-2520 Luxembourg.
Depozytariusz BNP Paribas Securities Services 33 rue de Gasperich, L-5826 Howald-Hesperange, Luxembourg
Przedstawiciel i Agent Płatności Funduszu
w Polsce
BNP Paribas Bank Polska SA
ul. Suwak 3
02-676 Warszawa
Dystrybutor BNP Paribas Bank Polska SA
ul. Suwak 3
02-676 Warszawa
Publikacja wartości
aktywów netto
www.bnpparibas-ip.pl
Puls Biznesu
Prospekty i wszelkie
dodatkowe informacje
Placówki BNP Paribas Bank Polska SA
www.bnpparibas.com.pl  

Infolinia - czynna 24/7

801 321 123

+48 22 566 99 99
Formularz
kontaktowy
Wyślij
email
Placówki
i bankomaty

Zamów rozmowę z doradcą

Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.