BNP Paribas
logowanie
 


Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Dla Klientów
dawnego Sygma Bank

Sygma Online
 

zaloguj się


Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się


Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

Opłaty

  • Wysokość opłat uzależniona jest od kwoty zlecenia nabycia lub konwersji i maleje wraz z wielkością zlecenia.
  • Opłaty pobierane są za:
    • wpłaty za nabycie danego subfunduszu i wynoszą od 0,75% do 3,50%
    • konwersję - czyli zamiany tytułów uczestnictwa jednego subfunduszu na tytuły innego subfunduszu
  • Gdy wartość wpłaty przekracza równowartość 1 500 tys. PLN wysokość prowizji można negocjować.

ZASADY NALICZANIA OPŁAT

1. NABYCIE - wpłata za nabycie tytułów uczestnictwa subfunduszu BNP Paribas L1 obciążana jest prowizją naliczoną jako procent od wpłaty zgodnie z tabelą:

 

Wartość wpłaty i zgromadzonych środków (w PLN)1 do 29.999 od 30.000
do 149.999
od 150.000
do 299.999
od 300.000
do 1.499.999
Od 1.500.000
L1 Bond Currencies World kat. D (EUR) 2,50% 2,00% 1,50% 1,25% Negocjowana2
(min. 0,75%)
L1 Bond Currencies World kat. D (USD) 2,50% 2,00% 1,50% 1,25% Negocjowana2
(min. 0,75%)
L1 Bond World Emerging Local kat. D (USD) 2,50% 2,00% 1,50% 1,25% Negocjowana2
(min. 0,75%)
L1 Convertible Bond World kat. D (EUR) 2,50% 2,00% 1,50% 1,25% Negocjowana2
(min. 0,75%)
L1 Diversified World Balanced kat. D (EUR) 2,50% 2,00% 1,50% 1,25% Negocjowana2
(min. 0,75%)
L1 Diversified World Balanced kat. D (USD) 2,50% 2,00% 1,50% 1,25% Negocjowana2
(min. 0,75%)
L1 Diversified World Growth kat. D (EUR) 2,50% 2,00% 1,50% 1,25% Negocjowana2
(min. 0,75%)
L1 Diversified World Growth kat. D (USD) 2,50% 2,00% 1,50% 1,25% Negocjowana2
(min. 0,75%)
L1 Diversified World Stability kat. D (EUR) 2,50% 2,00% 1,50% 1,25% Negocjowana2
(min. 0,75%)
L1 Diversified World Stability kat. D (USD) 2,50% 2,00% 1,50% 1,25% Negocjowana2
(min. 0,75%)
L1 Equity Europe kat. D (EUR) 3,50% 3,00% 2,50% 2,25% Negocjowana2
(min. 0,75%)
L1 Equity Europe kat. D (USD) 3,50% 3,00% 2,50% 2,25% Negocjowana2
(min. 1,00%)
L1 Equity World Emerging kat. D (USD) 3,50% 3,00% 2,50% 2,25% Negocjowana2
(min. 1,00%)
L1 Equity World kat. D (EUR) 3,50% 3,00% 2,50% 2,25% Negocjowana2
(min. 1,00%)
L1 Equity World kat. D (USD) 3,50% 3,00% 2,50% 2,25% Negocjowana2
(min. 1,00%)
L1 OBAM Equity World kat. D (EUR) 3,50% 3,00% 2,50% 2,25% Negocjowana2
(min. 1,00%)
L1 OBAM Equity World kat. D (PLN) 3,50% 3,00% 2,50% 2,25% Negocjowana2
(min. 1,00%)
L1 OBAM Equity World kat. D (USD) 3,50% 3,00% 2,50% 2,25% Negocjowana2
(min.1,00%)
L1 Real Estate Securities Europe kat. D (EUR) 3,50% 3,00% 2,50% 2,25% Negocjowana2
(min. 0,75%)
L1 Real Estate Securities Europe kat. D (USD) 3,50% 3,00% 2,50% 2,25% Negocjowana2
(min. 0,75%)

1 dla potrzeb określenia procentowej stawki opłaty manipulacyjnej wpłata dokonywana w walucie innej niż waluta wpłaty Subfunduszu przeliczana jest na walutę wpłaty Subfunduszu wg kursu średniego NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień, w którym kompletne zlecenie zostało przesłane do Agenta Transferowego
2 dla Klientów Bankowości Prywatnej możliwa negocjacja opłat manipulacyjnych do 0%.

2. KONWERSJA - rozumiana jako przeniesienie tytułów uczestnictwa w ramach funduszu parasolowego BNP Paribas L1 z jednego do innego subfunduszu.

Opłata za konwersję pobierana jest wtedy, gdy opłata w subfunduszu źródłowym, (którego tytuły są zamieniane na tytuły innego subfunduszu) jest niższa, niż opłata w subfunduszu docelowym. Opłata za konwersję jest różnicą pomiędzy opłatami obowiązującymi w obu subfunduszach.

Opłata naliczana jest od aktualnej wartości tytułów uczestnictwa podlegających konwersji. Wysokość opłaty zależy od wysokości kwoty przenoszonej na dany subfundusz.

3. UMORZENIE - bez opłat.

4. PRZECHOWYWANIE - wszystkie tytuły uczestnictwa subfunduszy BNP Paribas L1 są ewidencjonowane nieodpłatnie przez agenta transferowego - Fastnet Luxembourg S.A. z siedzibą w Luksemburgu.

OPŁATY ZA ZARZĄDZANIE

Opłata za zarządzanie jest to roczna opłata pobierana przez BNP Paribas Investment Partners za zarządzanie powierzonymi środkami, liczona jako procent od zainwestowanej kwoty. Opłata ta jest wliczona w obliczaną codziennie wartość aktywów netto na tytuł uczestnictwa i różni się w zależności od rodzaju Subfunduszu. Opłata za zarządzanie nie jest pobierana przez BNP Paribas Bank Polska SA bezpośrednio od Klienta.

Fundusz Subfundusz Wysokość opłaty
w skali roku
BNP Paribas L1 L1 Bond Currencies World kat. D (EUR, USD) 0,75%
BNP Paribas L1 L1 Bond World Emerging Local kat. D (USD) 1,50%
BNP Paribas L1 L1 Convertible Bond World kat. D (EUR) 1,20%
BNP Paribas L1 L1 Diversified World Balanced kat. D (EUR, USD) 1,50%
BNP Paribas L1 L1 Diversified World Growth kat. D (EUR, USD) 1,50%
BNP Paribas L1 L1 Diversified World Stability kat. D (EUR, USD) 1,50%
BNP Paribas L1 L1 Equity Europe kat. D (EUR, USD) 1,50%
BNP Paribas L1 L1 Equity World Emerging kat. D (USD) 1,75%
BNP Paribas L1 L1 Equity World kat. D (EUR, USD) 1,50%
BNP Paribas L1 L1 OBAM Equity World kat. D (EUR, USD, PLN) 1,50%
BNP Paribas L1 L1 Real Estate Securities Europe kat. D (EUR, USD) 1,50%
PARVEST Parvest Bond Asia ex-Japan kat. D (EUR, USD) 1,25%
PARVEST Parvest Bond Euro Corporate kat. D (EUR) 0,75%
PARVEST Parvest Bond Europe Emerging kat. D (EUR, USD, PLN) 1,50%
PARVEST Parvest Bond World Emerging Local kat. D (EUR) 1,50%
PARVEST Parvest Bond World High Yield kat. D (EUR, USD, PLN) 1,20%
PARVEST Parvest Convertible Bond Europe kat. D (EUR) 1,20%
PARVEST Parvest Convertible Bond World kat. D (EUR) 1,20%
PARVEST Parvest Convertible Bond World kat. H (PLN) 1,20%
PARVEST Parvest Enhanced Cash 6 Months kat. D, C, N (EUR) 0,50%
PARVEST Parvest Equity Best Selection Asia ex Japan kat. D, N (EUR) 1,50%
PARVEST Parvest Equity Best Selection Europe kat. D (EUR) 1,50%
PARVEST Parvest Equity BRIC kat. D, C, N (USD) 1,75%
PARVEST Parvest Equity China kat. D, N (USD) 1,75%
PARVEST Parvest Equity Europe Emerging kat. D (EUR) 1,75%
PARVEST Parvest Equity Europe Small Cap kat. D, N (EUR) 1,75%
PARVEST Parvest Equity India kat. D (EUR, USD) 1,75%
PARVEST Parvest Equity Indonesia kat. D (EUR), kat. D, N (USD) 1,75%
PARVEST Parvest Equity Japan kat. D (JPY) 1,50%
PARVEST Parvest Equity Russia kat. D (EUR) 1,75%
PARVEST Parvest Equity Turkey kat. D, N (EUR), kat. D (PLN) 1,75%
PARVEST Parvest Equity USA Growth kat. D (EUR, USD) 1,50%
PARVEST Parvest Equity World Emerging kat. D (USD) 1,75%
PARVEST Parvest Equity World Energy kat. D, N (EUR) 1,50%
PARVEST Parvest Equity World Finance kat. D (EUR) 1,50%
PARVEST Parvest Equity World Low Volatility kat. D (EUR) 1,50%
PARVEST Parvest Money Market Euro kat. D, N (EUR) 0,50%
PARVEST Parvest Money Market USD kat. D (USD) 0,50%
PARVEST Parvest Multi-Strategy Low Vol kat. C, N (EUR), kat. D, C (USD) 1,00%
PARVEST Parvest Opportunities World kat. D (EUR) 1,50%
PARVEST Parvest Real Estate Securities Pacific kat. D (EUR, USD) 1,50%
PARVEST Parvest Real Estate Securities World kat. D (EUR, PLN) 1,50%
PARVEST Parvest Step 80 World Emerging kat. C (EUR) 1,50%
PARVEST Parvest Step 90 Euro kat. C (EUR) 1,50%
PARVEST Parvest World Commodities kat. D (EUR, USD) 1,50%

Infolinia - czynna 24/7

801 321 123

+48 22 566 99 99
Formularz
kontaktowy
Wyślij
email
Placówki
i bankomaty

Zamów rozmowę z doradcą

Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.