BNP Paribas
logowanie
 


Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Dla Klientów
dawnego Sygma Bank

Sygma Online
 

zaloguj się


Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się


Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

Wybierz subfundusz dla siebie

Fortis L Zagraniczny Fundusz Inwestycyjny Rynku Pieniężnego EURO
Fortis L Zagraniczny Fundusz Inwestycyjny Rynku Pieniężnego USD

Fundusze rynku pieniężnego są dla Ciebie doskonałym rozwiązaniem, jeśli poszukujesz instrumentów inwestycyjnych minimalizujących ryzyko w krótkim horyzoncie czasowym.
Dwa subfundusze przypisane do profilu Klasycznego charakteryzują się podobnymi stopami zwrotu, różniąc się jedynie walutą inwestycji - EUR lub USD.

Korzyści:

 • Bezpieczeństwo: subfundusze rynku pieniężnego inwestują jedynie w wysokiej jakości instrumenty krótkoterminowe.
 • Stabilność: subfundusze rynku pieniężnego są zarządzane tak, by utrzymać stabilny wzrost wartośi aktywów netto (net asset value - NAV) na tytuł uczestnictwa.
 • Możliwość wyboru waluty: obydwa subfundusze pozwalają Ci skorzystać na wzrostach kursu EUR lub USD w stosunku do PLN

Fortis L Zagraniczny Fundusz Inwestycyjny Obligacji Europejskich Rynków Wschodzących

Ten subfundusz pozwoli Ci osiągać zyski z przewidywanego rozwoju europejskich rynków wschodzących dzięki inwestycjom w obligacje z państw tego regionu.
Fortis L Obligacji Europejskich Rynków Wschodzących charakteryzuje się wyższym ryzykiem niż fundusze rynku pieniężnego, jednak jego oczekiwana stopa zwrotu jest również wyższa.

Korzyści

 • Dobre wyniki: w ciągu ostatnich pięciu lat, z wyjątkiem roku 2003, obligacje krajów z regionu europejskich rynków wschodzących przyniosły wysoką stopę zwrotu.
 • Wzrost gospodarczy: oczekiwany wzrost gospodarczy w krajach z tego regionu jest zdecydowanie wyższy niż w państwach strefy euro.
 • Korzystne tendencje: wysoki wzrost gospodarczy pomógł w obniżeniu stóp procentowych, co sprzyja wyższym zwrotom z inwestycji w fundusze obligacyjne. Pomimo tego stopy procentowe są nadal wyższe niż w strefie euro i oczekujemy, że tendencja ta się utrzyma.
 • Dywersyfikacja regionalna: subfundusz inwestuje w różnych państwach, dzięki czemu pozwoli Ci czerpać zyski z rozwoju rynków, zarówno w Polsce, jak i w innych krajach, takich jak Węgry czy Czechy.

Fortis L Zagraniczny Fundusz Inwestycyjny Obligacji Korporacyjnych Euro Nowość

Subfundusz ten jest dla Ciebie doskonałym rozwiązaniem, jeśli chciałbyś inwestować w instrumenty dłużne o stałym lub zmiennym oprocentowaniu, emitowane przez spółki posiadające wysoki rating przyznany przynajmniej przez jedną z czołowych agencji ratingowych oraz w obligacje rządowe. Dzięki dywersyfikacji aktywów i specjalnej selekcji emitentów oraz utrzymaniu średniego poziomu ryzyka, daje on możliwość osiągnięcia stopy zwrotu powyżej benchmarku. Zarządzający opiera się na zdyscyplinowanym procesie inwestycyjnym, koncentrującym się głównie na badaniu ryzyka kredytowego.

Korzyści

 • Obligacje korporacyjne mogą być dla Ciebie ciekawym uzupełnieniem portfela, pozwalającym osiągnąć wyższe przychody, niż w obligacje rządowe.
 • Wysoki rating obligacji dobieranych do portfela pozwoli Ci ograniczyć ryzyko inwestycyjne, a dywersyfikacja regionalna i branżowa da Ci możliwość korzystania jednocześnie z wielu pozytywnych trendów przy jednoczesnym ograniczeniu ryzyka inwestycyjnego.

Fortis L Zagraniczny Fundusz Inwestycyjny Światowych Obligacji Zamiennych Nowość

Wybierz ten fundusz, jeśli interesuje Cię inwestowanie na rynkach międzynarodowych w obligacje zamienne, które w przypadku korzystnej koniunktury dają zarządzającemu funduszem prawo do zamiany na akcje. Dzięki temu, fundusz zapewnia bezpieczeństwo obligacji i satysfakcjonujący potencjał zysku, pozwalając Ci korzystać jednocześnie ze skutecznej ochrony przed ryzykiem spadkowym i ze wzrostów na giełdach. Ogólne ryzyko jest kontrolowane poprzez nałożenie surowych restrykcji inwestycyjnych z uwzględnieniem ryzyka kredytowego,
dywersyfikacji sektorowej i geograficznej.

Korzyści

 • Obligacje zamienne stanowią idealne narzędzie, które pozwoli Ci korzystać ze wzrostów na rynkach akcji, a równocześnie jako obligacja zapewni Ci wsparcie przy spadających rynkach.
 • Subfundusz koncentruje się na specyficznym segmencie obligacji zamiennych, który reaguje mocniej na wzrosty cen akcji niż na ich spadki.

Fortis L Zagraniczny Fundusz Inwestycyjny Stabilnego Wzrostu Świat
Fortis L Zagraniczny Fundusz Inwestycyjny Stabilnego Wzrostu USD

Skorzystaj z dywersyfikacji instrumentów inwestycyjnych, jeśli zależy Ci na ograniczaniu ryzyka i poprawie zysków. Dwa zdywersyfikowane subfundusze inwestujące głównie na rynkach rozwiniętych: Fortis L Stabilnego Wzrostu Świat oraz Fortis L Stabilnego Wzrostu USD dopasowane do stabilnego profilu ryzyka pozwalają Ci inwestować na wielu rynkach, zarówno w EUR, jak i USD.

Korzyści

 • Dywersyfikacja: subfundusze inwestujące w różne rodzaje aktywów zapewnią Ci skuteczne ograniczenie ryzyka inwestycji.
 • Globalne inwestycje: poniższe subfundusze inwestują na wielu rynkach, dzięki czemu możesz korzystać ze wszystkich wzrostów i jesteś mniej narażony na negatywne trendy w poszczególnych regionach.

Fortis L Zagraniczny Fundusz Inwestycyjny Nieruchomości Europa

Fortis L Nieruchomości Europa to bardzo mocne narzędzie do dywersyfikacji inwestycji, dzięki któremu poprawisz proporcję zysk do ryzyka lub zabezpieczysz się przed wpływami inflacji. Akcje nieruchomościowe to wybór, który zapewni Ci pożądany potencjał zysku, jeśli oczekujesz stosunkowo niskiego poziomu wahania wartości portfela. Dzięki temu subfunduszowi skorzystasz z boomu inwestycyjnego w sektorze nieruchomości w Europie Zachodniej, a także za pośrednictwem międzynarodowych firm na rynkach w Polsce, Rumunii czy Bułgarii.

Korzyści

 • Dywersyfikacja: subfundusz inwestuje w spółki notowane na giełdach europejskich, które posiadają szeroki portfel inwestycji zróżnicowanych geograficznie oraz kategoriami nieruchomości (biurowce, centra handlowe i logistyczne).
 • Popularność: przewiduje się, że w nadchodzących latach popularność inwestycji na rynku nieruchomości będzie rosła w miarę powstawania nowych specjalistycznych funduszy nieruchomościowych (tzw. REITs) na rynku unijnym. Dodatkowo, fundusze emerytalne w coraz większym stopniu dokonują inwestycji w tę klasę aktywów.

Fortis L Zagraniczny Fundusz Inwestycyjny Zrównoważony Świat
Fortis L Zagraniczny Fundusz Inwestycyjny Zrównoważony USD

Skorzystaj z dywersyfikacji instrumentów inwestycyjnych, jeśli zależy Ci na ograniczaniu ryzyka i poprawie zysków. Dwa zdywersyfikowane subfundusze inwestujące głównie na rynkach rozwiniętych: Fortis L Zrównoważony Świat oraz Fortis L Zrównoważony USD, dopasowane do zrównoważonego profilu ryzyka, pozwolą Ci na inwestowanie na wielu rynkach, zarówno w EUR, jak i USD. Udział akcji w ich portfelach jest większy niż w portfelach funduszy stabilnego wzrostu.

Korzyści

 • Dywersyfikacja: subfundusze inwestujące w różne rodzaje aktywów pozwolą Ci skutecznie ograniczyć ryzyko inwestycji.
 • Globalne inwestycje: poniższe subfundusze inwestują na wielu rynkach, dzięki czemu możesz korzystać ze wszystkich wzrostów i jesteś mniej narażony na negatywne trendy w poszczególnych regionach.

Fortis L Zagraniczny Fundusz Inwestycyjny Aktywny Wzrost Świat
Fortis L Zagraniczny Fundusz Inwestycyjny Aktywny Wzrost USD

 

Skorzystaj z dywersyfikacji instrumentów inwestycyjnych, jeśli zależy Ci na ograniczaniu ryzyka i poprawie zysków. Dwa zdywersyfikowane subfundusze inwestujące głównie na rynkach rozwiniętych: Fortis L Aktywny Wzrost Świat i Fortis L Aktywny Wzrost USD, dopasowane do wzrostowego profilu ryzyka, pozwolą Ci inwestować na wielu rynkach, zarówno w EUR, jak i USD. Poniższe subfundusze inwestują w akcje w większym stopniu, niż fundusze zrównoważone.

Korzyści

 • Dywersyfikacja: dwa subfundusze inwestujące w różne rodzaje aktywów zapewnią Ci skuteczne ograniczenie ryzyka inwestycji.
 • Globalne inwestycje: poniższe subfundusze inwestują na wielu rynkach, dzięki czemu możesz korzystać ze wszystkich wzrostów i jesteś mniej narażony na negatywne trendy w poszczególnych regionach.

Fortis L Zagraniczny Fundusz Inwestycyjny Akcji Europejskich Rynków Wschodzących

Ten subfundusz umożliwia Ci wejście na wiele europejskich rynków wschodzących, takich jak Rosja, Turcja, Polska czy Węgry i korzystanie ze wzrostów w tych regionach. Subfundusz charakteryzuje się dynamicznym profilem ryzyka, ponieważ inwestuje wyłącznie w akcje i jest zależny od sytuacji na rynkach wschodzących. Wybierając go, możesz jednak liczyć na największy potencjał zysku z rozwoju w tym regionie.

Korzyści

 • Dywersyfikacja: oczekiwany wzrost gospodarczy w krajach z tego regionu jest zdecydowanie wyższy niż państwach strefy euro.
 • Globalne inwestycje: wzrosty na rynkach akcji w krajach tego regionu były wyższe niż w strefie euro, co było m.in. skutkiem wysokiego wzrostu gospodarczego; oczekuje się, że tendencje te będą się utrzymywać.

Fortis L Zagraniczny Fundusz Inwestycyjny Akcji Światowych Rynków Wschodzących

Subfundusz pozwoli Ci uzyskać dostęp do największej liczby rynków wschodzących, ponieważ inwestuje w firmy notowane w Azji, Ameryce Łacińskiej, Europie Wschodzącej, Bliskim Wschodzie, Afryce, Ameryce Północnej, krajach regionu Pacyfiku. Fortis L Akcji Światowych Rynków Wschodzących jest doskonałym rozwiązaniem jeśli świadomie podejmujesz ryzyko wahań rynkowych dla osiągnięcia relatywnie wysokich zysków w długim horyzoncie czasowym.

Korzyści

 • Dywersyfikacja: fundusz, inwestując we wszystkie rynki wschodzące, pozwala Ci korzystać nie tylko z rozwoju ekonomicznego w krajach europejskich, ale i imponującego ożywienia gospodarczego w Azji czy Ameryce Łacińskiej.
 • Globalne inwestycje: dzięki centrom inwestycyjnym na całym świecie Fortis Investments jest w stanie śledzić rozwój zarówno rynków regionalnych, jak i poszczególnych przedsiębiorstw.

Fortis L Zagraniczny Fundusz Inwestycyjny Akcji Najlepszy Wybór AZJA

Subfundusz umożliwi Ci dostęp do akcji spółek z rynków azjatyckich (wyłączając Japonię), które oferują największy potencjał wzrostu. Zarządzający dokonuje inwestycji w akcje, które w jego przekonaniu oferują najwyższy potencjał zysku w oparciu o wyniki analizy fundamentalnej. Fortis L Akcji Najlepszy Wybór Azja jest dla Ciebie idealnym produktem inwestycyjnym jeśli świadomie decydujesz się na większe ryzyko dla osiągnięcia wyższej stopy zwrotu i nie obawiasz się znacznych wahań wartości tytułu uczestnictwa.

Korzyści

 • Dywersyfikacja regionalna: subfundusz inwestuje w większości krajów azjatyckich i umożliwia Ci odnoszenie korzyści z wysokiego tempa rozwoju regionu (Chiny, Indie, Korea).
 • Globalny zasięg: Fortis Investments posiada różne centra inwestycyjne ulokowane blisko kluczowych rynków. Dzięki nim możemy monitorować z bliska zarówno trendy regionalne, jak również specyficzne zmiany na rynkach lokalnych.

Fortis L Zagraniczny Fundusz Inwestycyjny Akcji Wielkich Chin Nowość

Zainwestuj w akcje spółek prowadzących swoją działalność w Chinach, Hongkongu i Tajwanie! To jedne z najszybciej rozwijających się gospodarek na świecie, a w tym subfunduszu lokowanie środków jest oparte na rygorystycznej analizie fundamentalnej tych trzech rynków, a także czynników, które mogą wpłynąć na specyficzne krótkoterminowe ryzyko związane z tymi państwami i ich rynkami. Dzięki temu
otrzymujesz do dyspozycji doskonałe rozwiązanie inwestycyjne.

Korzyści

 • Inwestycja na trzech z najszybciej rosnących rynków na świecie.
 • Doskonałe wyniki historyczne, blisko 50% zwrotu w 2006 roku (wynik lepszy od benachamrku aż o 10 punków procentowych!).
 • Możesz liczyć na szybki wzrost zysków małych i średnich spółek.

Fortis L Zagraniczny Fundusz Inwestycyjny Akcji Światowych Surowców Nowość

Fundusz ten pozwala Ci inwestować przede wszystkim w akcje światowych spółek, prowadzących swoją działalność w sektorach przetwórstwa i/lub wydobycia surowców naturalnych. Zadaniem zarządzającego jest stworzenie zróżnicowanego portfela, opartego na akcjach zapewniających atrakcyjny stosunek ryzyka do zysku. Szansą dla Ciebie jest szybki rozwój światowej gospodarki i rosnące zapotrzebowanie na surowce.

Korzyści

 • Atrakcyjne rozwiązanie inwestycyjne, które pozwoli Ci korzystać z potencjału i rozwoju sektora surowcowego na świecie.
 • Dywersyfikacja geograficzna umożliwiająca Ci jednoczesne korzystanie z wielu pozytywnych trendów oraz uniezależnienie się od wahań rynkowych w pojedynczych regionach.
 • Doskonałe wyniki historyczne - od 2005 roku fundusz osiąga wyniki zdecydowanie przekraczające wyniki benchmarku.

Fortis L Zagraniczny Fundusz Inwestycyjny Akcji Małych i Średnich Spółek Europa

Właściwy wybór, jeśli interesują Cię inwestycje w akcje małych i średnich spółek europejskich. Zarządzający ma na celu osiągnięcie wyników lepszych od benchmarku w horyzoncie 1-3 lat. Przy inwestowaniu równie dużo uwagi zwraca się na ocenę konkretnych akcji, jak i ocenę całych sektorów, dzięki czemu inwestycja jest doskonale dostosowana do trendów rynkowych.

Korzyści

 • Masz możliwość inwestowania w płynny rynek akcji dynamicznych firm europejskich.
 • Dywersyfikacja branżowa, która pozwala Ci wykorzystać szereg pozytywnych trendów gospodarczych.

Fortis L Zagraniczny Fundusz Inwestycyjny Akcji Turcja Nowość

Fundusz ten pozwoli Ci inwestować przede wszystkim w udziały spółek tureckich, a dodatkowo, w razie sprzyjających okoliczności i w charakterze posiłkowym, także w inne instrumenty finansowe. Podstawą strategii inwestycyjnej jest wykorzystanie potencjału rozwoju makroekonomicznego Turcji i zmian, które będą skutkiem procesu negocjacji między Turcją i Unią Europejską. Konkretne spółki wybierane są w drodze surowej selekcji, oceniającej elementy takie jak zarządzanie spółką, środki płynne i wycena. Dzięki temu funduszowi będziesz mógł efektywnie inwestować na młodym tureckim rynku.

Korzyści

 • Atrakcyjna inwestycja na rynku, który charakteryzuje się ogromnym potencjałem rozwoju płynącym z faktu chęci wejścia Turcji do Unii Europejskiej.
 • Doskonały instrument dający Ci szansę obecności na rynku tureckim, a tym samym na dywersyfikację ryzyka.

Fortis L Zagraniczny Fundusz Inwestycyjny Akcji Najlepszy Wybór Japonia Nowość

Dzięki temu subfunduszowi zainwestujesz w wychodzący z recesji rynek kapitałowy Kraju Kwitnącej Wiśni. Inwestycje dobierane są na podstawie rekomendacji lokalnych analityków Fortis Investments (Fortis Investments Asian Equities Team), dzięki czemu masz pewność najlepszego wyboru akcji do portfela funduszu.

Korzyści

 • Masz możliwość skorzystania ze wzrostu rynku japońskiego wychodzącego z recesji.
 • Niski poziom cen akcji na rynku japońskim stwarza Ci obecnie doskonałą okazję do rozpoczęcia inwestycji.

Fortis L Zagraniczny Fundusz Inwestycyjny Akcji Najlepszy Wybór USA Nowość

Jest to długoterminowy subfundusz o wysokiej stopie zwrotu, którego założeniem jest uzyskiwanie dobrych wyników dzięki inwestycjom w akcje, przy zastosowaniu podejścia bottom-up. Daje Ci on możliwość osiągnięcia ponadprzeciętnej stopy zwrotu w długim horyzoncie czasowym bez porównania z benchmarkiem (tzw. absolute return). Możesz dzięki niemu zyskać dostęp do portfela około 30 najlepszych akcji wytypowanych przez zespół lokalnych analityków Fortis Investments (Fortis Investments U.S. Equities Team), bez koncentrowania się na konkretnych branżach. Zarządzający buduje zdywersyfikowany portfel inwestycyjny w oparciu o oceny papierów przygotowane przez specjalistów branżowych, wybierając akcje o największym potencjale wzrostu.

Korzyści

 • Masz możliwość inwestowania na jednym z największych rynków kapitałowych na świecie.
 • Możesz czerpać korzyści z atrakcyjnej polityki inwestycyjnej, polegającej na wyborze spółek o solidnych fundamentach inwestycyjnych.

Fortis L Zagraniczny Fundusz Inwestycyjny Akcji Najlepszy Wybór Świat Nowość

Długoterminowy subfundusz o wysokiej stopie zwrotu, inwestujący w akcje przy zastosowaniu podejścia bottom-up. Zyskujesz dzięki niemu możliwość osiągania ponadprzeciętnej stopy zwrotu w długim horyzoncie czasowym bez porównania z benchmarkiem (tzw. absolute return). Wybór tego subfunduszu daje Ci dostęp do portfela, obejmującego ok. 40-50 najlepszych akcji wybranych przez zespół lokalnych analityków Fortis Investments (Fortis Investments Global Equities Team), bez koncentrowania się na konkretnych sektorach lub regionach. Zarządzający buduje zdywersyfikowany portfel w oparciu o oceny papierów przygotowane przez specjalistów branżowych, wybierając akcje o największym potencjale wzrostu.

Korzyści

 • Możliwość inwestowania na globalnym rynku kapitałowym.
 • Korzyści z atrakcyjnej polityki inwestycyjnej, polegającej na wyborze spółek o solidnych fundamentach inwestycyjnych.
 • Zysk dzięki dywersyfikacji geograficznej i branżowej.

Fortis L Zagraniczny Fundusz Inwestycyjny Akcji Najlepszy Wybór Europa Nowość

Długoterminowy subfundusz o wysokiej stopie zwrotu, inwestujący w akcje przy zastosowaniu podejścia bottom-up. Zyskujesz dzięki niemu możliwość osiągania ponadprzeciętnej stopy zwrotu w długim horyzoncie czasowym bez porównania z benchmarkiem (tzw. absolute return). Wybór tego subfunduszu daje Ci dostęp do portfela, obejmującego ok. 30 najlepszych akcji wybranych przez zespół lokalnych analityków Fortis Investments (Fortis Investments European Equities Team), bez koncentrowania się na konkretnych branżach. Zarządzający buduje zdywersyfikowany portfel w oparciu o oceny papierów przygotowane przez specjalistów branżowych, wybierając akcje o największym potencjale wzrostu.

Korzyści

 • Możliwość inwestowania na europejskich rynkach kapitałowych.
 • Korzyści z atrakcyjnej polityki inwestycyjnej, polegającej na wyborze spółek o solidnych fundamentach inwestycyjnych.
 • Zysk dzięki dywersyfikacji geograficznej i branżowej.

Fortis L Zagraniczny Fundusz Inwestycyjny Akcji Europa Nowość

Subfundusz ten daje Ci możliwość inwestowania w akcje dużych i średnich spółek europejskich. Zarządzający ma na celu osiągnięcie wyników lepszych od benchmarku w horyzoncie 1-3 lat. Przy inwestowaniu równie dużo uwagi zwraca się na ocenę konkretnych akcji, jak i ocenę całych sektorów, a oceny takie przygotowuje się na podstawie analizy wyceny papierów oraz analizy informacji korporacyjnych.

Korzyści

 • Masz możliwość inwestowania w płynny rynek akcji znanych firm europejskich.
 • Dywersyfikacja branżowa pozwala Ci na wykorzystanie szeregu pozytywnych trendów gospodarczych.

Fortis L Zagraniczny Fundusz Inwestycyjny Akcji Świat Nowość

Fortis L Akcji Świat pozwala Ci zainwestować 100% aktywów na globalnych rynkach akcji. Subfundusz należy do dynamicznego profilu ryzyka, ponieważ jego stopa zwrotu zależy całkowicie od sytuacji na rynkach akcji na świecie.

Korzyści

 • Dywersyfikacja: subfundusz inwestuje globalnie i umożliwia Ci dostęp do rynków w Europie, Ameryce Północnej, Azji - w tym Japonii - oraz wielu innych.
 • Globalne inwestycje: inwestuje w akcje około 100 firm.
 • Profesjonalne zarządzanie: podejmowanie trafnych decyzji inwestycyjnych wymaga dogłębnej analizy światowych rynków akcji. Zarządzanie tym subfunduszem oparte jest na rekomendacjach specjalistów: każdy z sektorów i należące do niego firmy oceniane są przez dedykowanego analityka w oparciu o ściśle określoną metodologię.

Infolinia - czynna 24/7

801 321 123

+48 22 566 99 99
Formularz
kontaktowy
Wyślij
email
Placówki
i bankomaty

Zamów rozmowę z doradcą

Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.