BNP Paribas
logowanie
 


Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Dla Klientów
dawnego Sygma Bank

Sygma Online
 

zaloguj się


Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się


Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

Fundusze TFI BGŻ BNP Paribas

Fortis Bank
Wystarczy złożyć zlecenie nabycia jednostek uczestnictwa BNP Paribas FIO:

Infolinia - czynna 24/7

801 321 123

+48 22 566 99 99
Formularz
kontaktowy
Wyślij
email
Placówki
i bankomaty

Zamów rozmowę z doradcą

 • Dostosowane do potrzeb Klienta - konstrukcję swojej inwestycji można dowolnie zmieniać w zależności od potrzeb, dzięki możliwości przenoszenia środków pomiędzy subfunduszami w zależności od sytuacji na rynku
 • Oszczędność 19% - dzięki parasolowej konstrukcji Funduszy nie jest pobierany podatek od zysków przy przenoszeniu środków pomiędzy Subfunduszami wchodzącymi w skład jednego parasola
 • Efektywność - nie trzeba być ekspertem, żeby inwestować; my robimy to za Klienta, a osiągnięte wyniki są jego zyskiem
 • Dostępne dla każdego:
  • Pierwsza wpłata już od 100 zł
  • Brak wymogu systematyczności wpłat ani określonego czasu trwania inwestycji
 • Płynność – możliwość zakończenia inwestycji w każdej chwili

Produkt dostępny we wszystkich oddziałach BGŻ BNP Paribas - znajdź najbliższy oddział.

 1. BNP Paribas FIO z wydzielonymi subfunduszami:
  • BNP Paribas FIO Papierów Dłużnych
  • BNP Paribas FIO Stabilnego Wzrostu
  • BNP Paribas FIO Akcji
 2. BGŻ SFIO z wydzielonymi subfunduszami:
  • BGŻ SFIO Subfundusz Dynamiczny (kategoria BGŻ)
  • BGŻ SFIO Subfundusz Dynamiczny (kategoria BGŻ Optima)
  • BGŻ SFIO Subfundusz Zrównoważony (kategoria BGŻ)
  • BGŻ SFIO Subfundusz Zrównoważony (kategoria BGŻ Optima)
  • BGŻ SFIO Subfundusz Stabilny (kategoria BGŻ)
  • BGŻ SFIO Subfundusz Stabilny (kategoria BGŻ Optima)
  • BGŻ SFIO Subfundusz Konserwatywny (kategoria BGŻ)
  • BGŻ SFIO Subfundusz Konserwatywny (kategoria BGŻ Optima)
 3. BGŻ BNP Paribas FIO wydzielonymi subfunduszami:
  • BGŻ BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania
  • BGŻ BNP Paribas Aktywnego Inwestowania
  • BGŻ BNP Paribas Stabilnego Inwestowania
  • BGŻ BNP Paribas Obligacji
  • BGŻ BNP Paribas Pieniężny
  • BGŻ BNP Paribas Globalny Dynamicznego Wzrostu
  • BGŻ BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu
Więcej informacji: link

Dla Klientów Indywidualnych, BM Banku BGŻ BNP Paribas prowadzi dystrybucję Funduszu BNP Paribas FIO za pośrednictwem:

Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.