BNP Paribas
logowanie
 


Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Dla Klientów
dawnego Sygma Bank

Sygma Online
 

zaloguj się


Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się


Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

Polskie i zagraniczne fundusze inwestycyjne

Zapraszamy do inwestowania w banku BNP Paribas! W swojej ofercie posiadamy łącznie ponad 100 polskich i zagranicznych funduszy inwestycyjnych otwartych. Wśród nich znajdują się między innymi fundusze następujących TFI: BNP Paribas, Investors, Skarbiec, Union Investment, BPH, Opera oraz fundusze „luksemburskie” BNP Paribas L1.

Co to jest Fundusz Inwestycyjny?

Fundusz inwestycyjny to nowoczesna i efektywna metoda oszczędzania dostępna dla każdego. Fundusze powstały z myślą o osobach, które chciałyby pomnażać swoje oszczędności, ale nie są ekspertami rynku kapitałowego.
Fundusze dające możliwość zysków wyższych niż oprocentowanie lokat bankowych są jedną z najbardziej popularnych metod oszczędzania na świecie. Celem działalności funduszu jest wypracowanie zysków, na rzecz uczestników przy ograniczonym ryzyku.

Fundusze parasolowe

Parasolowa struktura funduszu oznacza, że składa się on z subfunduszy o różnej strategii inwestycyjnej (np. akcji, obligacji, lub mieszane). Takie rozwiązanie wiąże się z wieloma korzyściami, z których największą jest korzyść podatkowa – przenosząc środki pomiędzy subfunduszami nie jest pobierany tzw. podatek Belki w wysokości 19%

Fundusze luksemburskie to szeroka oferta funduszy inwestycyjnych, dzięki którym masz szansę zarabiać na międzynarodowych rynkach. Pamiętaj, że masz możliwość wyboru pomiędzy różnymi rynkami (np. Europa, Azja), różnymi aktywami (np. surowce, nieruchomości) oraz różnymi walutami. Możesz również dopasować inwestycje tak, aby zrównoważyć swój poziom akceptowalnego ryzyka z oczekiwaną stopą zwrotu.

Wybierz inwestycje najlepszą dla siebie!

Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.