BNP Paribas
logowanie
 


Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Dla Klientów
dawnego Sygma Bank

Sygma Online
 

zaloguj się


Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się


Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

Plan systematycznego oszczędzania

Ki_plan_systematycznego_oszczedzania_d

Każdy ma marzenia, plany. Jednak często na ich realizację brakuje wystarczających środków. Niektóre z planów łatwo przewidzieć oraz umieścić w czasie , ale z jakiegoś powodu rzadko decydujemy się rozpocząć oszczędzanie, aby potem nie mieć problemu z ich sfinansowaniem. Plan systematycznego oszczędzania pomoże Ci to zmienić.

 • Mobilizacja do regularnego oszczędzania i osiągania celów
 • Atrakcyjnie niskie kwoty wpłat, zazwyczaj nie większe niż 100 -150 zł miesięcznie
 • Możliwość osiągnięcia ponadprzeciętnych zysków

 • System mobilizuje do regularnego oszczędzania i osiągania celów
 • Niskie kwoty wpłat, zazwyczaj nie przekraczające 100-150 zł miesięcznie
 • Niskie opłaty
 • Możliwość osiągnięcia ponadprzeciętnych zysków (wyższych niż na lokacie)
 • Im dłuższy okres oszczędzania, tym szybciej rośnie kapitał (procent składany)
 • Wygoda - wpłat dokonywane przelewem bankowym (można złożyć zlecenie stałe)

Plan systematycznego oszczędzania oferowany jest Klientom, którzy planują:

 • Kupno większego mieszkania
 • Wymianę samochodu
 • Sfinansowanie wykształcenia córki/syna/wnuczki
 • Wycieczkę marzeń
 • Zabezpieczyć swoją emeryturę
 • Spełnić swoje najgłębsze marzenia, a nie masz środków na ich zrealizowanie
 • Odkładać na tzw. „czarną godzinę”

 • W ramach PSO można systematycznie inwestować swoje środki w wybrany fundusz inwestycyjny (np. UniKorona Akcje, Aviva Investors Polskich Akcji, itd)
 • W zamian za deklarację (umowa) systematycznych wpłat do funduszu (np. po 100 czy 200 zł przez 5, 10 czy 15 lat) otrzymuje się znaczne zniżki w opłatach manipulacyjnych
 • W każdej chwili można odstąpić od umowy, jednak zwykle z utratą ww. zniżki – to motywuje do długoterminowego inwestowania

W tabeli przedstawiamy symulację możliwej do osiągnięcia kwoty po określonym okresie inwestowania w ramach planu. Obliczenia zakładają nominalną roczną stopę zwrotu w wysokości 10%, kapitalizacje miesięczną oraz brak kapitału początkowego. Wyliczenia nie uwzględniają podatku od zysku kapitałowego. Symulacja ma charakter poglądowy i nie stanowi gwarancji przyszłych wyników.

 

Okres oszczędzania

Miesięczna kwota inwestycji

5 lat

10 lat

15 lat

20 lat

100 zł

7 808

20 655

41 792

76 569

200 zł

15 616

41 310

83 584

153 139

300 zł

23 424

61 965

125 377

229 709

500 zł

39 041

103 276

208 962

382 848

Infolinia - czynna 24/7

801 321 123

+48 22 566 99 99
Formularz
kontaktowy
Wyślij
email
Placówki
i bankomaty

Zamów rozmowę z doradcą

Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.