BNP Paribas
logowanie
 


Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Dla Klientów
dawnego Sygma Bank

Sygma Online
 

zaloguj się


Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się


Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

Subskrypcje archiwalne

Produkty dostępne w wybranych oddziałach BGŻ BNP Paribas (oddziały typu B, dawne oddziały Banku BNP Paribas S.A.)

Poznaj proponowane przez nas nowoczesne sposoby pomnażania oszczędności.

 • GlobalStars II (subskrypcja 2014)
 • WiborProfit 2014 (subskrypcja 2014)
 • Global Partners PL KBC POINT CAPPED 4 (subskrypcja 2014)
 • DuoProfit (subskrypcja 2013)
 • GlobalStars (subskrypcja 2013)
 • MultiAktywa (subskrypcja 2013)
 • WiborProfit 2L i 3L (subskrypcja 2013)
 • EuroTrio (subskrypcja 2013)
 • Ubezpieczenie na życie i dożycie WiborProfit II (subskrypcja 2012)
 • TOP 20 II (subskrypcja 2012)
 • TOP 20 (subskrypcja 2012)
 • Euro Stars II (subskrypcja 2012)
 • Euro Stars (subskrypcja 2012)
 • Ubezpieczenie na życie i dożycie PlanetProfit IV (subskrypcja 2011)
 • BNP Paribas L Fix Everest 2 (subskrypcja 2011)
 • EuroProfit+ II (subskrypcja 2011)
 • EuroProfit+ (subskrypcja 2011)
 • Ubezpieczenie na życie i dożycie WiborProfit (subskrypcja 2011)
 • BNP Paribas L Fix TRZY KORONY (subskrypcja 2010)
 • Ubezpieczenie na życie i dożycie PlanetProfit II (subskrypcja 2010)
 • Ubezpieczenie na życie i dożycie PlanetProfit (subskrypcja 2010)
 • Fortis L Fix K2 (subskrypcja 2010)
 • Fortis L Fix Sigma (subskrypcja 2009)
 • Fortis L Fix Byki i Niedźwiedzie 2 (subskrypcja 2009)
 • Fortis L Fix Everest (subskrypcja 2008)
 • Fortis L Fix Byki i Niedźwiedzie (subskrypcja 2008)
 • Fortis L-Fix Zielony Bonus (subskrypcja 2008)
 • Fortis L-Fix Zielony Bonus (Fortis EuroProfit – subskrypcja 2007)
 • Fortis L-Fix Hossa Plus (Fortis KomfortPlus – subskrypcja 2007)
 • Fortis L Fix Wielkie Marki (Fortis FreeProfit - subskrypcja 2007 r.)
 • Fortis L Fix Equity 5 zagraniczny fundusz inwestycyjny
 • Fortis L Fix Equity 6 zagraniczny fundusz inwestycyjny
 • Fortis L Fix Best Sectors 1 zagraniczny fundusz inwestycyjny (Fortis FreeProfit - subskrypcja 2006 r.)
Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.