BNP Paribas
logowanie
 


Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Dla Klientów
dawnego Sygma Bank

Sygma Online
 

zaloguj się


Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się


Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

Karta debetowa MasterCard Debit®

Fortis Bank

Płać kartą i korzystaj z bezpłatnych bankomatów! Karty Banku BGŻ BNP Paribas to szybki i bezpieczny dostęp do Twoich pieniędzy. Sprawdź jakie to proste!

 • Darmowe wypłaty z bankomatów – dostępna sieć zależna od wybranego planu taryfowego konta osobistego. Bezpłatny dostęp do wszystkich bankomatów w Polsce, na Świecie lub ograniczony zgodnie z ofertą konta.
 • Stała, bieżąca kontrola transakcji dzięki dostępowi do serwisu bankowości internetowej
 • Szybkie i bezpieczne płatności dzięki technologii zbliżeniowej

Tą kartą możesz w łatwy, szybki i wygodny sposób płacić w e-Portfelu Banku BGŻ BNP Paribas S.A. Aby dowiedzieć się więcej kliknij tutaj.

Infolinia - czynna 24/7

801 321 123

+48 22 566 99 99
Formularz
kontaktowy
Wyślij
email
Placówki
i bankomaty

Zamów rozmowę z doradcą

 • Darmowa wypłata gotówki z bankomatów - dostęp do pieniędzy zgromadzonych na koncie w dowolnym miejscu i czasie w zależności od posiadanego planu taryfowego
 • Szybkie i bezpieczne płatności dzięki technologii zbliżeniowej
 • Możliwość wypłaty gotówki podczas płacenia za zakupy w wybranych punktach handlowo-usługowych dzięki usłudze "Płać kartą i wypłacaj"
 • Bezpieczeństwo i wygoda – nie musisz nosić przy sobie gotówki
 • Kontrola transakcji dzięki dostępowi do serwisu bankowości internetowej
 • Możliwość wygrania cennych nagród w konkursach przeznaczonych dla osób aktywnie korzystających z kart

Systemy Pl@net i Pl@netMobile – dostępne dla rachunków założonych w sieci oddziałów będących przed połączeniem oddziałami BNP.

Aktywacji karty można dokonać w dogodny sposób:

 • Podczas pierwszej wypłaty gotówki z bankomatu
 • Płacąc kartą za zakupy bez wykorzystania funkcjonalności zbliżeniowej
 • Dzwoniąc na infolinię Banku pod numer 801 321 123
  Opłata za połączenie wg cennika operatora
 • Logując się w serwisie bankowości internetowej i wybierając opcję „aktywuj kartę”

            Maksymalne dzienne limity kwotowe:

  • limit gotówkowy: 5 000 zł
  • limit bezgotówkowy: 50 000 zł, w tym:
   • limit transakcji internetowych: 20 000 zł
   • limit transakcji korespondencyjnych i telefonicznych: 10 000 zł

           Maksymalne dzienne limity ilościowe:

  • limit gotówkowy: 5
  • limit bezgotówkowy: 50, w tym:
   • limit transakcji internetowych: 50
   • limit transakcji korespondencyjnych i telefonicznych: 5
 • Jeżeli chcesz zmienić limity płatności, zadzwoń na infolinię Banku pod numer 801 321 123 lub zaloguj się do serwisu bankowości internetowej, limit można też zmienić w każdym oddziale Banku
  Opłata za połączenie wg cennika operatora

 • Należy pamiętać, że wypłata pieniędzy z zagranicznego bankomatu, w obcej walucie, może wiązać się z dodatkowymi kosztami. Bank przewalutuje taką transakcję do waluty, w której prowadzone jest konto i taką kwotą obciąży rachunek Klienta
 • Opłaty są zależne od wybranego planu taryfowego konta

Uwaga: niezależnie od opłat pobieranych przez Bank BGŻ BNPP Paribas opłata może być pobierana przez właściciela bankomatu, dlatego zawsze należy dokładnie czytać informacje wyświetlane na ekranie bankomatu.

 • Posiadacze karty do konta w Banku BGŻ BNP Paribas mają możliwość korzystania z usługi wypłaty gotówki w walucie euro w bankomatach sieci Euronet na terenie Polski.
 • Operacja wypłaty euro polega na obciążeniu konta Klienta, z którym powiązana jest karta, równowartością wypłaconej kwoty euro przeliczoną na złoty wg kursu walut stosowanego przez Euronet dla tego typu transakcji. Bank otrzymaną w złotych kwotę transakcji zaksięguje w ciężar:
  • Konta osobistego prowadzonego w złotych
  • Rachunku w euro w przypadku kart powiązanych w momencie wypłaty z rachunkiem w euro (usługa dostępna wyłącznie w przypadku kart wydawanych do Kont bardzo osobistych). Rachunek w euro zostanie obciążony równowartością otrzymanej w złotych kwoty, przeliczonej na euro wg kursu kupna walut w Banku BGŻ BNP Paribas S.A.
 • Opłaty za wypłaty z bankomatów są uzależnione od typu posiadanego konta osobistego

Bank nigdy nie wysyła wiadomości e-mail z prośbą o podanie nazwy użytkownika i/lub hasła, danych kart płatniczych i kredytowych, kodów PIN. Są to dane wrażliwe i nikt poza Klientem nie może ich znać!

Zanim potwierdzi się jakąkolwiek operację na swoim koncie, należy przeczytać uważnie SMS zawierający kod autoryzacyjny – sprawdzić dokładnie dane dotyczące zleconej operacji

Nasze karty płatnicze to gwarancja bezpieczeństwa dla pieniędzy:

 • Kod PIN czyli indywidualny 4 cyfrowy kod, znany wyłącznie właścicielowi karty, nie wolno udostępniać go innym osobom
 • Chip na karcie - wbudowany mikroprocesor przechowujący dane karty oraz spis usług z nią powiązanych; karta posiada również wbudowany pasek magnetyczny, dzięki czemu można nią zapłacić w terminalu przystosowanym do obsługi kart z chipem oraz w terminalu przyjmującym karty z paskiem magnetycznym
 • Imię i nazwisko – należy pamiętać, że kartą może posługiwać się tylko jej właściciel
 • Podpis na odwrocie karty - niepodpisane karty uważane są za nieważne; należy pamiętać, że podpis złożony na karcie jest dodatkowym zabezpieczeniem w przypadku jej zagubienia lub kradzieży!
 • Dodatkowym zabezpieczeniem jest trudny do podrobienia hologram na awersie karty

W przypadku kradzieży lub zagubienia karty płatniczej Banku BGŻ BNP Paribas S.A., należy niezwłocznie zgłosić ten fakt telefonicznie pod czynnym przez całą dobę, siedem dni w tygodniu, numerem telefonu:

 • 801 321 123
 • +48 22 566 99 99 – dla połączeń z zagranicy 
  Opłata za połączenie wg cennika operatora

lub

 • W dowolnym oddziale Banku BGZ BNP Paribas S.A.

W przypadku utraty karty za granicą należy zastrzec kartę w dowolnym oddziale banku oznaczonym logo MasterCard (dotyczy kart z logo MasterCard)

Jeśli bankomat nie oddał karty, należy skontaktować się bezpośrednio z Bankiem BGŻ BNP Paribas pod numerem 801 321 123.
Opłata za połączenie wg cennika operatora

W przypadku zapomnienia loginu lub hasła, należy skontaktować się z konsultantem bankowości telefonicznej lub z doradcą w oddziale Banku BGŻ BNP Paribas.

W przypadku podejrzenia, że ktoś włamał się na konto (np. po zalogowaniu do serwisu bankowości internetowej widać transakcje których nie jest się w stanie zidentyfikować), należy pilnie skontaktować się z konsultantem pod numerem 801 321 123.  
Opłata za połączenie wg cennika operatora

Należy zwrócić szczególną uwagę na brak ikonki kłódki w polu adresu strony w danej przeglądarce – jeśli jej nie ma, połączenie nie jest bezpieczne 

Należy unikać korzystania z nieznanych komputerów

Ważne, by pamiętać o skutecznych zabezpieczeniach antywirusowych i ich aktualizacji

Adres serwisu bankowości internetowej najbezpieczniej wpisywać ręcznie, dzięki ma się pewność, że trafi się na właściwą stronę systemu transakcyjnego.

Bezpieczna Podróż do karty debetowej Mastercard
 

Zakres ubezpieczenia obejmuje:

 1. Pomoc w przypadku zdarzeń nagłych, mogących wydarzyć się w czasie podróży zagranicznych.
 2. Koszty leczenia za granicą, w tym m.in.:
  • leczenie stomatologiczne
  • transport medyczny
  • transport medyczny do RP
  • koszt podróży członka rodziny Ubezpieczonego
  • infolinia medyczna
 3. Utratę lub uszkodzenie bagażu
 4. Opóźnienie bagażu
 5. Opóźnienie lotu, w tym koszty zakwaterowania i wyżywienia na czas opóźnienia lotu

Warunkiem objęcia Klienta ubezpieczeniem jest złożenie Deklaracji przystąpienia do ubezpieczenia oraz aktywowanie karty debetowej MasterCard i oraz opłacenie kosztów podróży kartą.

Ubezpieczenie jest fakultatywne i płatne dla Klienta.

Bank BGŻ BNP Paribas S. A. występuje w charakterze Ubezpieczającego.

Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.