BNP Paribas
logowanie
 


Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Dla Klientów
dawnego Sygma Bank

Sygma Online
 

zaloguj się


Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się


Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

Złota karta debetowa MasterCard®

Fortis Bank

Złota karta do konta Mastercard z funkcjonalnością zbliżeniową – wydawana do Konta bardzo osobistego

Płać kartą i korzystaj z bezpłatnych bankomatów! Karty Banku BGŻ BNP Paribas to szybki i bezpieczny dostęp do Twoich pieniędzy. Sprawdź jakie to proste!

 • Darmowe wypłaty ze wszystkich bankomatów w Polsce i na świecie
 • Stała, bieżąca kontrola transakcji dzięki dostępowi do serwisu bankowości internetowej
 • Szybkie i bezpieczne płatności dzięki technologii zbliżeniowej MasterCard
 • Funkcjonalność dwuwalutowa, która pozwala na przepinanie karty między Kontem bardzo osobistym i rachunkiem w EUR np. na czas podróży zagranicznej

Tą kartą możesz w łatwy, szybki i wygodny sposób płacić w e-Portfelu Banku BGŻ BNP Paribas S.A. Aby dowiedzieć się więcej kliknij tutaj.

Infolinia - czynna 24/7

801 321 123

+48 22 566 99 99
Formularz
kontaktowy
Wyślij
email
Placówki
i bankomaty

Zamów rozmowę z doradcą

Bank BGŻ BNP Paribas S. A. występuje w charakterze Ubezpieczającego.

Ww. ubezpieczenie dostępne są przy ofercie Złotej karty debetowej MasterCard dla Klientów Bankowości Osobistej.

Aktywacji karty można dokonać w dogodny sposób:

 • Podczas pierwszej wypłaty gotówki z bankomatu
 • Płacąc kartą za zakupy z użyciem PIN-u
 • Dzwoniąc na infolinię Banku pod numer 801 321 123
 • Logując się do serwisu internetowego i wybierając opcję „aktywuj kartę”

 • Brak opłat za wydanie i obsługę Złotej karty debetowej Mastercard dla Posiadaczy konta; bezpłatne, wypłaty ze wszystkich bankomatów w Polsce i za granicą
 • Szczegółowa tabela opłat i prowizji
 • Maksymalne limity dla Złotej karty płatniczej MasterCard wydawanej do Konta bardzo osobistego:

        Maksymalne dzienne limity kwotowe:

  • limit gotówkowy: 20 000 zł
  • limit bezgotówkowy: 99 999 zł, w tym:
   • limit transakcji internetowych: 50 000 zł
   • limit transakcji korespondencyjnych i telefonicznych: 20 000 zł

        Maksymalne dzienne limity ilościowe:

  • limit gotówkowy: 20
  • limit bezgotówkowy: 50, w tym:
   • limit transakcji internetowych: 50
   • limit transakcji korespondencyjnych i telefonicznych: 10
 • Jeżeli chcesz zmienić limity płatności, zadzwoń na infolinię Banku pod numer 801 321 123 lub zaloguj się do serwisu bankowości internetowej

 • Wypłaty z bankomatu za granicą są bezpłatne, możliwe jest jednak naliczenie prowizji przez operatora bankomatu zagranicznego. Wysokość tej opłaty jest wskazana przed wypłatą pieniędzy
 • Dwuwalutowość Złotej karty MasterCard® z funkcjonalnością zbliżeniową do Konta bardzo osobistego – jest to możliwość „przepinania” karty pomiędzy rachunkami w złotych i euro prowadzonymi w Banku BGŻ BNP Paribas S.A. Funkcjonalność ta pozwala na dokonywanie transakcji w walucie obcej, pomijających przewalutowanie euro na złotówki. Wystarczy, że na czas wyjazdu za granicę bezpłatnie zlecisz powiązanie karty z założonym w Banku BGŻ BNP Paribas S.A. rachunkiem w euro. Od momentu przepięcia karty do rachunku w euro do chwili ponownego przepięcia karty do konta w złotych, wszystkie transakcje będą rozliczane w ciężar rachunku prowadzonego w euro.

  Warto wiedzieć, że transakcje kartami MasterCard® wydawanymi przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A. realizowane w walucie:

  PLN – jeśli karta powiązana z kontem w złotych obciążają rachunek wartością takiej transakcji, jeśli karta powiązana z rachunkiem w euro równowartością kwoty w złotych przeliczonej na euro wg kursu kupna walut w Banku BGŻ BNP Paribas S.A.

  EUR – jeśli karta powiązana z kontem w złotych obciążają rachunek równowartością kwoty w euro przeliczonej na złoty wg kursu sprzedaży walut w Banku BGŻ BNP Paribas S.A. , jeśli karta powiązana z rachunkiem w euro wartością takiej transakcji bez żadnych kosztów związanych z przewalutowaniem
  Innej niż PLN czy EUR – są przeliczane na euro przez organizację płatniczą (MasterCard), a następnie księgowane przez Bank wg zasady analogicznej dla transakcji w euro.

  W przypadku powiązania karty z rachunkiem w euro oszczędności wynikające z ograniczenia kosztów związanych z przewalutowaniem są osiągane przy realizacji transakcji zarówno w strefie euro (brak przewalutowania) jak i w innych obcych krajach (jedno przewalutowanie w miejsce dwóch, co ma miejsce w przypadku kart powiązanych z kontem w złotych).
  UWAGA: Dwuwalutowość karty dotyczy Złotej karty MasterCard wydawanej wyłącznie do Konta bardzo osobistego
 • Instrukcja jak przepiąć kartę do rachunku w euro w systemie Pl@net

 • Posiadacze karty do konta w Banku BGŻ BNP Paribas mają możliwość korzystania z usługi wypłaty gotówki w walucie euro w bankomatach sieci Euronet na terenie Polski
 • Operacja wypłaty euro polega na obciążeniu konta klienta, z którym powiązana jest karta, równowartością wypłaconej kwoty euro przeliczoną na złoty wg kursu walut stosowanego przez Euronet dla tego typu transakcji. Bank otrzymaną w złotych kwotę transakcji zaksięguje w ciężar:
  • Konta osobistego prowadzonego w złotych
  • Rachunku w euro w przypadku kart powiązanych w momencie wypłaty z rachunkiem w euro (usługa dostępna wyłącznie w przypadku kart wydawanych do Kont bardzo osobistych). Rachunek w euro zostanie obciążony równowartością otrzymanej w złotych kwoty, przeliczonej na euro wg kursu kupna walut w Banku BGŻ BNP Paribas S.A.
 • Opłaty za wypłaty z bankomatów są uzależnione od typu posiadanego konta osobistego

 • Bank nigdy nie wysyła wiadomości e-mail z prośbą o podanie nazwy użytkownika i/lub hasła, danych kart płatniczych i kredytowych, kodów PIN. Są to dane wrażliwe i nikt poza Klientem nie może ich znać
 • Zanim potwierdzisz jakąkolwiek operację na swoim koncie, przeczytaj uważnie SMS zawierający kod autoryzacyjny – sprawdź dokładnie dane dotyczące zleconej przez Ciebie operacji
 • Nasze karty płatnicze to gwarancja bezpieczeństwa dla pieniędzy:
  • Kod PIN czyli indywidualny 4 cyfrowy kod, znany wyłącznie właścicielowi karty, nie wolno udostępniać go innym osobom.
  • Chip na karcie - wbudowany mikroprocesor przechowujący dane karty oraz spis usług z nią powiązanych. Karta posiada również wbudowany pasek magnetyczny, dzięki czemu można nią zapłacić w terminalu przystosowanym do obsługi kart z chipem oraz w terminalu przyjmującym karty z paskiem magnetycznym
  • Imię i nazwisko – należy pamiętaćj, że kartą może posługiwać się tylko jej właściciel
  • Podpis na odwrocie karty. Niepodpisane karty uważane są za nieważne – należy pamiętać, że podpis złożony na karcie jest dodatkowym zabezpieczeniem w przypadku jej zagubienia lub kradzieży!
  • Dodatkowym zabezpieczeniem jest trudny do podrobienia hologram na awersie karty

W przypadku kradzieży lub zagubienia karty płatniczej Banku BGŻ BNP Paribas S.A., należy niezwłocznie zgłosić ten fakt telefonicznie pod czynnym przez całą dobę, siedem dni w tygodniu, numerem telefonu:

 • 801 321 123
 • +48 22 566 99 99 – dla połączeń z zagranicy

lub

 • W dowolnym oddziale Banku BGZ BNP Paribas S.A.

W przypadku utraty karty za granicą należy zastrzec kartę w dowolnym oddziale banku oznaczonym logo MasterCard (dotyczy kart z logo MasterCard)

 • Jeśli bankomat nie oddał Ci karty, skontaktuj się bezpośrednio z Bankiem BGŻ BNP Paribas S.A. pod numerem 801 321 123 lub 22 566 99 99
 • Jeśli zapomnisz login lub hasło, skontaktuj się z konsultantem bankowości telefonicznej lub z doradcą w oddziale Banku BGŻ BNP Paribas S.A.
 • Jeśli podejrzewasz, że ktoś włamał się na Twoje konto (np. po zalogowaniu do serwisu bankowości internetowej widzisz transakcje których nie jesteś w stanie zidentyfikować), pilnie skontaktuj się z konsultantem pod numerem 801 321 123 lub 22 566 99 99
 • Zwróć szczególną uwagę na brak ikonki kłódki w polu adresu strony w danej przeglądarce – jeśli jej nie ma, Twoje połączenie nie jest bezpieczne
 • Unikaj korzystania z nieznanych komputerów
 • Pamiętaj o skutecznych zabezpieczeniach antywirusowych i ich aktualizacji
 • Adres serwisu bankowości internetowej najbezpieczniej wpisywać ręcznie, dzięki temu masz pewność, że trafisz na właściwą stronę systemu transakcyjnego

Bezpieczna Podróż do Złotej karty debetowej Mastercard

Zakres ubezpieczenia obejmuje:

 1. Pomoc w przypadku zdarzeń nagłych, mogących wydarzyć się w czasie podróży zagranicznych.
 2. Koszty leczenia za granicą, w tym m.in.:
  • leczenie stomatologiczne
  • transport medyczny
  • transport medyczny do RP
  • koszt podróży członka rodziny Ubezpieczonego
  • infolinia medyczna
 3. Utratę lub uszkodzenie bagażu
 4. Opóźnienie bagażu
 5. Opóźnienie lotu, w tym koszty zakwaterowania i wyżywienia na czas opóźnienia lotu

Warunkiem objęcia Klienta ubezpieczeniem jest złożenie Deklaracji przystąpienia do ubezpieczenia oraz aktywowanie Złotej karty debetowej MasterCard i oraz opłacenie kosztów podróży kartą.

Ubezpieczenie jest fakultatywne i płatne dla Klienta.

Bank BGŻ BNP Paribas S. A. występuje w charakterze Ubezpieczającego.

Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.