BNP Paribas
logowanie
 

Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
BGŻ Global

 
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek
Zapisy w ofertach
publicznych (IPO)

zaloguj się

Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się

Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

Karta Kredytowa
MasterCard Gold

Fortis Bank

Karta kredytowa MasterCard Gold to wygodny sposób na opłacanie codziennych zakupów, a wysoki limit kredytowy gwarantuje komfort również w przypadku nieprzewidzianych wydatków. Kartą zapłacisz wszędzie na Świecie w terminalach oznaczonych logo MasterCard.

 • Wysoki dostępny limit kredytowy
 • Wygoda i bezpieczeństwo użytkowania
 • Atrakcyjna oferta usług dodatkowych

Infolinia - czynna 24/7

801 321 123

+48 22 566 99 99
Formularz
kontaktowy
Znajdź
placówkę

Zamów rozmowę z doradcą

 • Ekskluzywne rabaty dla posiadaczy karty MasterCard Gold w programie rabatowym Buy & Smile ( szczegóły programu Buy & Smile na http://www.buyandsmile.pl/ )
 • Możliwość udostępnienia limitu kredytowego swoim bliskim – poprzez karty dodatkowe
 • Zwolnienie z opłat za korzystanie z karty przy aktywnym jej użytkowaniu
 • Możliwość automatycznej spłaty zadłużenia z rachunku osobistego prowadzonego w Banku BGŻ BNP Paribas S.A.
 • Możliwość przeniesienia zadłużenia z karty kredytowej innego banku

Cykl rozliczeniowy to powtarzalny okres, który rozpoczyna się we wskazanym dniu miesiąca, a kończy w dniu poprzedzającym dany dzień kolejnego miesiąca (np. rozpoczyna się 11 maja, a kończy 10 czerwca). W dniu zakończenia każdego cyklu rozliczeniowego generowane jest Zestawienie, na którym znajduje się lista transakcji wykonanych i rozliczonych w tym cyklu.

W Zestawieniu wskazana jest również data zakończenia okresu bezodsetkowego - jeśli w tym okresie zostanie dokonana spłata całości zadłużenia, nie zostaną naliczone żadne odsetki od transakcji bezgotówkowych.

Przed końcem okresu bezodsetkowego powinna nastąpić spłata przynajmniej kwoty minimalnej - wskazanej w Zestwieniu. Spłata po tym okresie powoduje naliczenie odsetek:

 • Od wszystkich niespłaconych transakcji bezgotówkowych dokonanych w tym cyklu rozliczeniowym: od dnia obciążenia rachunku karty kwotą każdej transakcji bezgotówkowej
 • Od transakcji bezgotówkowych: od daty dokonania wypłaty do dnia poprzedzającego dzień spłaty zadłużenia

UWAGA: Okres bezodsetkowy dotyczy tylko transakcji bezgotówkowych (czyli zakupów w punktach handlowo-usługowych). Nie dotyczy transakcji gotówkowych (np. wypłat z bankomatu)!

Sposoby spłaty karty:

 • Bezpośrednia wpłata gotówkowa na rachunek karty kredytowej
 • Przelew z dowolnego rachunku na rachunek karty kredytowej
 • Automatyczna spłata z rachunku osobistego w Baku BGŻ BNP Paribas S.A.

Automatyczna spłata zadłużenia:

 • Nie trzeba pamiętać o terminie spłaty karty
 • Wystarczy złożyć bezpłatną dyspozycję automatycznej spłaty zadłużenia z konta osobistego w Banku BGŻ BNP Paribas S.A.
 • W dniu spłaty należy zapewnić na nim wystarczające środki
 • Za terminowość i wysokość spłaty odpowiada Bank

Wysokość spłaty:

 • Możliwość decydowania o tym, czy spłacać kartę w całości czy częściowo
 • Jedynym obowiązkiem jest spłata kwoty minimalnej

Posiadacze kart kredytowych Banku BGŻ BNP Paribas S.A. mogą przez cała dobę kontrolować status i operacje na rachunku swojej karty z dowolnego miejsca: przez telefon i Internet.

Ponadto Bank udostępnia usługę 3D Secure:
Jest to zaawansowane zabezpieczenie płatności kartami w Internecie poprzez dodatkową weryfikację użytkownika karty hasłem SMS. Płatności w standardzie 3D Secure można dokonać w sklepach oznaczonych znakiem MasterCard SecureCode.

Posiadacze kart kredytowych Banku BGŻ BNP Paribas S.A. mogą korzystać z ubezpieczeń zapewniających pomoc w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń losowych.

Ubezpieczenia oferowane przez Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Cardif Polska S.A. i Cardif Assurances Risques Divers S.A. Oddział w Polsce:

Bezpieczna Karta
Ubezpieczenie obejmuje przejęcie odpowiedzialności przez Ubezpieczyciela w przypadku wystąpienia następujących zdarzeń, do wskazanych kwot:

 • nieuprawniona transakcja kartą – do równowartości w złotych kwoty 150 Euro (50 Euro dla transakcji zbliżeniowych, wykonanych bez wykorzystania numeru PIN)
 • rabunek gotówki wypłaconej z bankomatu za pomoca karty – do kwoty 2 500 PLN
 • zniszczenie towaru/rabunek towaru zakupionego za pomocą karty – do kwoty 10 000 PLN (nie więcej niż 2 000 PLN na jedno zdarzenie)

BNP Paribas Bezpieczeństwo
Ubezpieczenie obejmuje spłatę zadłużenia karty kredytowej Banku w przypadku wystąpienia następujących zdarzeń:

 • Śmierć,
 • Trwała i całkowita niezdolność do pracy,
 • Utrata pracy (dla osób zatrudnionych) albo poważne zachorowanie (dla osób, które nie podlegają ochronie z tytułu utraty pracy).

Sumy ubezpieczenia:

 • Śmierć, trwała i całkowita niezdolność do pracy oraz poważne zachorowanie: równowartość kwoty zadłużenia wynikającego z umowy o kartę kredytową, ustalonego na dzień naliczenia składki za okres, w którym wystąpiło zdarzenie ubezpieczeniowe. Maksymalna suma ubezpieczenia wynosi 50.000 zł.
 • Utrata pracy przez Ubezpieczonego: spłata maksymalnie 6 kwot określonych jako 5% salda zadłużenia z dnia naliczenia składki (w każdym 12 miesięcznym okresie ubezpieczenia, nie więcej niż 1000 PLN na jedno zdarzenie).

Ubezpieczenie oferowane przez Europ Assistance Polska Sp. z o. o.
Bezpieczna Podróż
Ubezpieczenie obejmuje pomoc w przypadku zdarzeń nagłych, mogących wydarzyć się w czasie podróży zagranicznych.

 • Koszty leczenia za granicą – do kwoty 50 000 PLN, w tym m.in.:
  • leczenie stomatologiczne – do kwoty 500 PLN
  • transport medyczny – do kwoty 12 000 PLN
  • transport medyczny do RP – do kwoty 12 000 PLN
  • koszt podróży członka rodziny Ubezpieczonego – 10 000 PLN
  • infolinia medyczna – bez limitu
 • Utratę lub uszkodzenie bagażu – do kwoty 6 000 PLN
 • Opóźnienie bagażu – do kwoty 1 500 PLN
 • Opóźnienie lotu, w tym koszty zakwaterowania i wyżywienia na czas opóźnienia lotu – do kwoty 1 500 PLN

Warunkiem objęcia ochroną ubezpieczeniową jest opłacenie podróży kartą kredytową Banku BGŻ BNP Paribas S.A.

Warunki ubezpieczenia oraz wzory zgłoszenia roszczeń dotyczące ubezpieczeń

Dokumenty dotyczące klientów obsługiwanych w oddziałach Banku, będących przed dniem połączenia oddziałami BGŻ S.A.:

Dokumenty dotyczące klientów obsługiwanych w oddziałach Banku, będących przed dniem połączenia oddziałami BNP Paribas Bank Polska S.A.:

Dotyczy Klientów obsługiwanych w Oddziałach Banku będących przed dniem połączenia Oddziałami BGŻ S.A.
RRSO dla kredytowej karty płatniczej MasterCard® Gold na dzień 15.06.2015 r. dla reprezentatywnego przykładu wynosi 12% dla kwoty kredytu (limitu kredytowego) 20 000 zł na dowolny cel konsumpcyjny spłacanej w 12 równych miesięcznych ratach po 1758,32 zł, dla okresu obowiązywania Umowy wynoszącego jeden rok, stopa oprocentowania kredytu – 10% w stosunku rocznym (oprocentowanie zmienne), całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta – 21 249,84 zł, w tym: całkowita kwota kredytu – 20 000 zł, odsetki – 1099,84 zł oraz opłata roczna za możliwość korzystania z Karty głównej – 150 zł za roczny okres obowiązywania Umowy.

Dotyczy Klientów obsługiwanych w Oddziałach Banku będących przed dniem połączenia Oddziałami BNP Paribas Bank Polska S.A.
RRSO dla karty kredytowej MasterCard® Gold na dzień 15.06.2015 r. dla reprezentatywnego przykładu wynosi 15,82% dla całkowitej kwoty kredytu (limitu kredytowego) 4000 zł na dowolny cel konsumpcyjny, spłacanej w ratach odpowiadających Minimalnym Kwotom Spłat wyznaczanym po zakończeniu każdego z Okresów Rozliczeniowych, a ostatnia rata płatna z końcem Okresu Ważności Karty – w wysokości odpowiadającej pozostałemu do spłaty Zadłużeniu dla okresu obowiązywania Umowy wynoszącego 4 lata, stopa oprocentowania kredytu – 10% w stosunku rocznym (oprocentowanie zmienne), całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta – 5550,36 zł, w tym: całkowita kwota kredytu – 4000 zł, odsetki – 1100,36 zł oraz łączna kwota opłat za wydanie i posiadanie karty w ciągu czterech lat jej posiadania: 519 zł.

Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.