BNP Paribas
logowanie
 


Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Dla Klientów
dawnego Sygma Bank

Sygma Online
 

zaloguj się


Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się


Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

Karta kredytowa Visa Standard

Fortis Bank

Karta kredytowa Visa Standard gwarantuje Ci dostęp do wygodnego, odnawialnego kredytu – rozwiązanie idealne dla osób, które nie chcą tracić czasu na zbędne formalności. O kartę wnioskujesz tylko raz i korzystasz z limitu kredytowego zawsze wtedy, gdy go potrzebujesz.

 • Dodatkowe środki zawsze pod ręką
 • Szeroka sieć akceptacji
 • Wygodny sposób płatności za codzienne zakupy

Tą kartą możesz w łatwy, szybki i wygodny sposób płacić w e-Portfelu Banku BGŻ BNP Paribas S.A. Aby dowiedzieć się więcej kliknij tutaj.

Infolinia - czynna 24/7

801 321 123

+48 22 566 99 99
Formularz
kontaktowy
Wyślij
email
Placówki
i bankomaty

Zamów rozmowę z doradcą

 • Nieoprocentowany kredyt dla transakcji bezgotówkowych – szczegóły w zakładce Jak To Działa
 • Płatności zbliżeniowe Visa payWave – płać szybko i wygodnie
 • Zwolnienie z opłat za korzystanie z karty przy aktywnym jej użytkowaniu
 • Możliwość automatycznej spłaty zadłużenia z rachunku osobistego prowadzonego w Banku BGŻ BNP Paribas S.A.

Cykl rozliczeniowy to powtarzalny okres, który rozpoczyna się we wskazanym dniu miesiąca, a kończy w dniu poprzedzającym dany dzień kolejnego miesiąca (np. rozpoczyna się 11 maja, a kończy 10 czerwca). W dniu zakończenia każdego cyklu rozliczeniowego generowane jest Zestawienie, na którym znajduje się lista transakcji wykonanych i rozliczonych w tym cyklu.

W Zestawieniu wskazana jest również data zakończenia okresu bezodsetkowego - jeśli w tym okresie zostanie dokonana spłata całości zadłużenia, nie zostaną naliczone żadne odsetki od transakcji bezgotówkowych.

Przed końcem okresu bezodsetkowego powinna nastąpić spłata przynajmniej kwoty minimalnej - wskazanej w Zestwieniu. Spłata po tym okresie powoduje naliczenie odsetek:

 • Od wszystkich niespłaconych transakcji bezgotówkowych dokonanych w tym cyklu rozliczeniowym: od dnia obciążenia rachunku karty kwotą każdej transakcji bezgotówkowej
 • Od transakcji bezgotówkowych: od daty dokonania wypłaty do dnia poprzedzającego dzień spłaty zadłużenia

UWAGA: Okres bezodsetkowy dotyczy tylko transakcji bezgotówkowych (czyli zakupów w punktach handlowo-usługowych). Nie dotyczy transakcji gotówkowych (np. wypłat z bankomatu)!

Sposoby spłaty karty:

 • Bezpośrednia wpłata gotówkowa na rachunek karty kredytowej
 • Przelew z dowolnego rachunku na rachunek karty kredytowej
 • Automatyczna spłata z rachunku osobistego w Baku BGŻ BNP Paribas S.A.

Automatyczna spłata zadłużenia:

 • Nie trzeba pamiętać o terminie spłaty karty
 • Wystarczy złożyć bezpłatną dyspozycję automatycznej spłaty zadłużenia z konta osobistego w Banku BGŻ BNP Paribas S.A.
 • W dniu spłaty należy zapewnić na nim wystarczające środki
 • Za terminowość i wysokość spłaty odpowiada Bank

Wysokość spłaty

 • Samemu można zdecydować o tym, czy spłacać kartę w całości czy częściowo
 • Jedynym obowiązkiem jest spłata kwoty minimalnej

Posiadacze kart kredytowych Banku BGŻ BNP Paribas S.A. mogą przez cała dobę kontrolować status i operacje na rachunku swojej karty z dowolnego miejsca: przez telefon i Internet.

Posiadacze kart kredytowych Banku BGŻ BNP Paribas S.A. mogą korzystać z ubezpieczeń zapewniających pomoc w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń losowych.

Ubezpieczenia oferowane przez Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Cardif Polska S.A. i Cardif Assurances Risques Divers S.A. Oddział w Polsce:

Bezpieczna Karta
Ubezpieczenie obejmuje przejęcie odpowiedzialności przez Ubezpieczyciela w przypadku wystąpienia następujących zdarzeń, do wskazanych kwot:

 • nieuprawniona transakcja kartą – do równowartości w złotych kwoty 150 Euro (50 Euro dla transakcji zbliżeniowych, wykonanych bez wykorzystania numeru PIN)
 • rabunek gotówki wypłaconej z bankomatu za pomoca karty – do kwoty 2 500 PLN
 • zniszczenie towaru/rabunek towaru zakupionego za pomocą karty – do kwoty 10 000 PLN (nie więcej niż 2 000 PLN na jedno zdarzenie)

BNP Paribas Bezpieczeństwo
Ubezpieczenie obejmuje spłatę zadłużenia karty kredytowej Banku w przypadku wystąpienia następujących zdarzeń:

 • Śmierć,
 • Trwała i całkowita niezdolność do pracy,
 • Utrata pracy (dla osób zatrudnionych) albo poważne zachorowanie (dla osób, które nie podlegają ochronie z tytułu utraty pracy).

Sumy ubezpieczenia:

 • Śmierć, trwała i całkowita niezdolność do pracy oraz poważne zachorowanie: równowartość kwoty zadłużenia wynikającego z umowy o kartę kredytową, ustalonego na dzień naliczenia składki za okres, w którym wystąpiło zdarzenie ubezpieczeniowe. Maksymalna suma ubezpieczenia wynosi 50.000 zł.
 • Utrata pracy przez Ubezpieczonego: spłata maksymalnie 6 kwot określonych jako 5% salda zadłużenia z dnia naliczenia składki (w każdym 12 miesięcznym okresie ubezpieczenia, nie więcej niż 1000 PLN na jedno zdarzenie).

Ubezpieczenie oferowane przez Europ Assistance Polska Sp. z o. o.
Bezpieczna Podróż
Ubezpieczenie obejmuje pomoc w przypadku zdarzeń nagłych, mogących wydarzyć się w czasie podróży zagranicznych.

 • Koszty leczenia za granicą – do kwoty 50 000 PLN, w tym m.in.:
  • leczenie stomatologiczne – do kwoty 500 PLN
  • transport medyczny – do kwoty 12 000 PLN
  • transport medyczny do RP – do kwoty 12 000 PLN
  • koszt podróży członka rodziny Ubezpieczonego – 10 000 PLN
  • infolinia medyczna – bez limitu
 • Utratę lub uszkodzenie bagażu – do kwoty 6 000 PLN
 • Opóźnienie bagażu – do kwoty 1 500 PLN
 • Opóźnienie lotu, w tym koszty zakwaterowania i wyżywienia na czas opóźnienia lotu – do kwoty 1 500 PLN

Warunkiem objęcia ochroną ubezpieczeniową jest opłacenie podróży kartą kredytową Banku BGŻ BNP Paribas S.A.

Warunki ubezpieczenia oraz wzory zgłoszenia roszczeń dotyczące ubezpieczeń

Oferta dotyczy Klientów obsługiwanych w Oddziałach Banku będących przed dniem połączenia oddziałami BGŻ S.A.
RRSO dla kredytowej karty płatniczej Visa Standard na dzień 15.06.2015 r. dla reprezentatywnego przykładu wynosi 14,9% dla całkowitej kwoty kredytu (limitu kredytowego) 3500 zł na dowolny cel konsumpcyjny, spłacanej w 12 równych miesięcznych ratach po 307,71 zł, dla okresu obowiązywania Umowy wynoszącego jeden rok, stopa oprocentowania kredytu – 10% w stosunku rocznym (oprocentowanie zmienne), całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta – 3764,52 zł, w tym: całkowita kwota kredytu – 3500 zł, odsetki – 192,52 zł oraz opłata roczna za możliwość korzystania z Karty głównej – 72 zł za roczny okres obowiązywania Umowy.

Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.