BNP Paribas
logowanie
 


Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Dla Klientów
dawnego Sygma Bank

Sygma Online
 

zaloguj się


Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się


Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

Płatności zbliżeniowe

Fortis Bank

Nie lubisz spędzać przy kasie więcej czasu niż to konieczne? Płać zbliżeniowo!

 • Szybko – wystarczy zbliżyć kartę do czytnika (oznaczonego znakiem MasterCard  lub VISA PayWave)
 • Wygodnie – bez szukania brakujących drobnych i czekania na wydanie reszty
 • Bezpiecznie – karta pozostaje cały czas w Twoich rękach

 • Szybkość – wystarczy przyłożyć kartę zbliżeniową do czytnika - do kwoty 50 zł nie trzeba wprowadzać kodu PIN ani podpisywać potwierdzenia transakcji
 • Wygoda – bez szukania brakujących drobnych i czekania na wydanie reszty
 • Bezpieczeństwo – karta cały czas pozostaje w Twoich rękach
 • Karty z funkcją płatności zbliżeniowych można użyć we wszystkich miejscach, gdzie widnieje symbol  (między innymi w restauracjach typu fast food, sklepach spożywczych, kinach i stacjach benzynowych w ponad 50 krajach na całym świecie)

Krok 1: Należy poinformować sprzedawcę o chęci dokonania zapłaty zbliżeniowo.

Krok 2: Należy sprawdzić, czy kwota transakcji wyświetlona na ekranie terminala jest poprawna.

Krok 3: Należy zbliżyć kartę do czytnika. Sygnał dźwiękowy i mignięcie 4 zielonych diod to znak, że transakcja została przyjęta. Aby transakcja została zrealizowana, karta musi znajdować się ok. 5 cm lub bliżej od czytnika.

Krok 4: W celach bezpieczeństwa transakcje powyżej 50 zł oraz niektóre transakcje na niższe kwoty będą wymagały wprowadzenia numeru PIN.

Karta z funkcją zbliżeniową jest oznaczona charakterystycznym symbolem  lub logo systemu danej organizacji płatniczej i można jej użyć we wszystkich miejscach, gdzie widnieje jej symbol.

 • Karta jest chroniona chipem czyli wbudowanym mikroprocesorem przechowującym dane karty oraz spis usług z nią powiązanych
 • Karta aktywuje się jedynie na sygnał terminala
 • Wbudowane mechanizmy zabezpieczające zapewniają, że transakcja może zostać zrealizowana wyłącznie, gdy czytnik zbliżeniowy zostanie aktywowany przez kasjera. Karta podczas jednej transakcji może zostać obciążona tylko jeden raz
 • Transakcje powyżej 50 zł wymagają autoryzacji numerem PIN (indywidualny 4 cyfrowy kod), znanym wyłącznie właścicielowi karty. Niektóre wybrane transakcje na niższe kwoty ze względów bezpieczeństwa również mogą wymagać podania PIN
 • Płatności o dużej wartości mogą być w niektórych krajach niemożliwe do wykonania sposobem zbliżeniowym. W przypadku niektórych terminali mogą być wymagane podpisy (zdarza się to jednak rzadko)
 • Kartę, którą chcemy zapłacić należy wyjąć z portfela i samodzielnie zbliżyć do czytnika
 • Tryb zbliżeniowy uniemożliwia odczytanie przez czytnik danych wykorzystywanych do zakupów internetowych, takich jak nazwisko użytkownika karty czy trzycyfrowy numer na jej odwrocie

 • Transakcje zbliżeniowe pokazywane są razem z innymi płatnościami na wyciągu z karty; można je także śledzić w systemie bankowości internetowej jako pozycje w historii rachunku
 • Karta zbliżeniowa może być również używana w tradycyjnych czytnikach, wymagających włożenia karty. Jeżeli terminal nie obsługuje technologii zbliżeniowej płatności można dokonać w sposób tradycyjny – poprzez odczyt chipa lub paska magnetycznego
 • Jeśli karta nie działa prawidłowo, wówczas należy się skontaktować z Bankiem BGŻ BNP Paribas. Odrzucenie transakcji może mieć różne przyczyny, m.in.: niewystarczające saldo, mechaniczne uszkodzenie karty lub awaria terminala
 • Losowo wybrane transakcje mogą wymagać podania numeru PIN

Infolinia - czynna 24/7

801 321 123

+48 22 566 99 99
Formularz
kontaktowy
Wyślij
email
Placówki
i bankomaty

Zamów rozmowę z doradcą

Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.