BNP Paribas
logowanie
 


Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Dla Klientów
dawnego Sygma Bank

Sygma Online
 

zaloguj się


Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się


Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

Jak przenieść konto?

Fortis Bank

Przeniesienie konta nigdy nie było tak proste! Teraz nie musisz nawet odwiedzać swojego dotychczasowego banku – wszystko zrobimy za Ciebie!

 • Szybko i wygodnie
 • Bez zbędnych formalności
 • Przeniesienie salda, zleceń stałych, poleceń zapłaty

 • Żeby otworzyć konto osobiste należy okazać jedynie dowód osobisty lub paszport
 • Aby poinformować pracodawcę o zmianie rachunku wystarczy znać jego adres - Bank BGŻ BNP Paribas poinformuje wskazaną instytucję o zmianach; w przypadku świadczeń ZUS należy wskazać również numer świadczenia
 • Do przeniesienia zleceń stałych potrzebne są dane odbiorców (wyłącznie nazwa i numer rachunku)
 • Do przeniesienia poleceń zapłaty potrzebne są dane wierzycieli oraz identyfikator płatności

1. Klient udziela pełnomocnictwa dla nowego banku do:

 • Przeniesienia konta
 • Przeniesienia zleceń stałych/poleceń zapłaty
 • Zamknięcia konta w dotychczasowym banku (w zależności od decyzji Klienta)

2. Wniosek i pełnomocnictwo Klienta są skanowane i przesyłane przez Ognivo (Krajowa Izba Rozliczeniowa)

3. Proces ten trwa maksymalnie 7 dni

4. Dotychczasowy bank jest zobowiązany:

 • Przygotować i wysłać do nowego banku wymagane informacje o usługach
 • Przenieść całość lub część salda
 • Zamknąć rachunek (w zależności od decyzji Klienta)

5. W przypadku braku możliwości przeniesienia konta, dotychczasowy bank kontaktuje się bezpośrednio z Klientem oraz przekazuje informacje do nowego banku

 • Bank BGŻ BNP Paribas stosuje zasady Rekomendacji Związku Banków Polskich, dotyczącej dobrych praktyk w zakresie przenoszenia rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych dla Klientów indywidualnych
 • Rekomendacja ma na celu ułatwienie Klientom przenoszenie kont osobistych/ usług płatniczych do innych banków
 • Zgodnie z zasadami Rekomendacji Klient ma prawo do otrzymania rzetelnej i bezpłatnej informacji o procedurze przenoszenia rachunku zarówno w nowym, jak i dotychczasowym banku
 • Sposób przekazywania informacji między bankami gwarantuje bezpieczeństwo danych Klienta
 • Przenoszenie odbywa się według ustalonych zasad

Infolinia - czynna 24/7

801 321 123

+48 22 566 99 99
Formularz
kontaktowy
Wyślij
email
Placówki
i bankomaty

Zamów rozmowę z doradcą

Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.