BNP Paribas
logowanie
 


Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Dla Klientów
dawnego Sygma Bank

Sygma Online
 

zaloguj się


Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się


Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

Plan Aktywny

Fortis Bank

Regularnie korzystasz z konta, dużo podróżujesz i chcesz mieć wiele udogodnień? A może wkrótce zamierzasz skorzystać z kredytu hipotecznego?
Załóż konto osobiste w Planie Aktywnym i ciesz się przywilejami każdego dnia!

  • 0 zł za krajowe przelewy w złotych realizowane przez Internet, telefon i w oddziale
  • 0 zł za wypłaty ze wszystkich bankomatów w Polsce i za granicą
  • Atrakcyjne warunki kredytu hipotecznego

Infolinia - czynna 24/7

801 321 123

+48 22 566 99 99
Formularz
kontaktowy
Wyślij
email
Placówki
i bankomaty

Zamów rozmowę z doradcą

  • 0 zł za krajowe przelewy w złotych, realizowane przez Internet, telefon i w oddziale
  • 0 zł za wypłaty ze wszystkich bankomatów w Polsce i za granicą
  • 0 zł lub 25 zł za prowadzenie rachunku w zależności od średniego salda na rachunku (zwolnienie z opłaty w przypadku utrzymywania na koncie średniego salda min. 9 000 zł w okresie od 27. dnia poprzedniego miesiąca do 26. dnia bieżącego miesiąca)
  • Nowoczesna zbliżeniowa karta płatnicza MasterCard z funkcją „Płać kartą i wypłacaj” (tzw. Cash back).

Produkt dostępny w wybranych oddziałach BGŻ BNP Paribas (oddziały typu A - będące przed dniem połączenia oddziałami Banku BGŻ S.A.) - znajdź najbliższy oddział typu A.

Jak działa usługa „Płać kartą i wypłacaj”, która umożliwia Ci jeszcze szybszy dostęp do Twoich pieniędzy?

  • Podczas płatności kartą MasterCard w wybranych punktach oznaczonych logo „MasterCard / Płać kartą i wypłacaj / Maestro”, należy poinformować sprzedawcę o chęci wypłacenia gotówki
  • Jednorazowo można pobrać do 300 zł
  • Usługa dostępna jest w ponad 30 tys. punktów handlowych w Polsce oznaczonych logo „MasterCard /Płać kartą i wypłacaj / Maestro”

Szczegółowe zasady otwierania i prowadzenia konta oraz wszelkie opłaty i prowizje związane z prowadzeniem konta określa Umowa ramowa  rachunków bankowych, karty płatniczej oraz systemów bankowości telefonicznej i internetowej. Cykl rozliczeniowy obejmuje okres od 28 dnia miesiąca do 27 dnia miesiąca następnego.

Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.