BNP Paribas
logowanie
 

Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
BGŻ Global

 
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek
Zapisy w ofertach
publicznych (IPO)

zaloguj się

Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się

Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

Plan Aktywny

Fortis Bank

Regularnie korzystasz z konta, dużo podróżujesz i chcesz mieć wiele udogodnień? A może wkrótce zamierzasz skorzystać z kredytu hipotecznego?
Załóż konto osobiste w Planie Aktywnym i ciesz się przywilejami każdego dnia!

  • 0 zł za krajowe przelewy w złotych realizowane przez Internet, telefon i w oddziale
  • 0 zł za wypłaty ze wszystkich bankomatów w Polsce i za granicą
  • Atrakcyjne warunki kredytu hipotecznego

Infolinia - czynna 24/7

801 321 123

+48 22 566 99 99
Formularz
kontaktowy
Znajdź
placówkę

Zamów rozmowę z doradcą

  • 0 zł za krajowe przelewy w złotych, realizowane przez Internet, telefon i w oddziale
  • 0 zł za wypłaty ze wszystkich bankomatów w Polsce i za granicą
  • 0 zł lub 25 zł za prowadzenie rachunku w zależności od średniego salda na rachunku (zwolnienie z opłaty w przypadku utrzymywania na koncie średniego salda min. 9 000 zł w okresie od 27. dnia poprzedniego miesiąca do 26. dnia bieżącego miesiąca)
  • Nowoczesna zbliżeniowa karta płatnicza MasterCard z funkcją „Płać kartą i wypłacaj” (tzw. Cash back).

Produkt dostępny w wybranych oddziałach BGŻ BNP Paribas (oddziały typu A - będące przed dniem połączenia oddziałami Banku BGŻ S.A.) - znajdź najbliższy oddział typu A.

Jak działa usługa „Płać kartą i wypłacaj”, która umożliwia Ci jeszcze szybszy dostęp do Twoich pieniędzy?

  • Podczas płatności kartą MasterCard w wybranych punktach oznaczonych logo „MasterCard / Płać kartą i wypłacaj / Maestro”, należy poinformować sprzedawcę o chęci wypłacenia gotówki
  • Jednorazowo można pobrać do 300 zł
  • Usługa dostępna jest w ponad 30 tys. punktów handlowych w Polsce oznaczonych logo „MasterCard /Płać kartą i wypłacaj / Maestro”

Umowy w brzmieniu obowiązującym od 28 grudnia 2015 r.

Szczegółowe zasady otwierania i prowadzenia konta oraz wszelkie opłaty i prowizje związane z prowadzeniem konta określa Umowa ramowa  rachunków bankowych, karty płatniczej oraz systemów bankowości telefonicznej i internetowej. Cykl rozliczeniowy obejmuje okres od 28 dnia miesiąca do 27 dnia miesiąca następnego.

Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.