BNP Paribas
logowanie
 


Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Dla Klientów
dawnego Sygma Bank

Sygma Online
 

zaloguj się


Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się


Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

Kredyt Gotówkowy

Najtańszy kredyt gotówkowy
Skorzystaj z kredytu gotówkowego:
 • oprocentowanie już od 4,99% w skali roku (RRSO 11,88% dla reprezentatywnego przykładu)
 • ostatni rok bez odsetek, jeśli spłacasz kredyt terminowo i spełnisz warunki Promocji
 • wstępna decyzja kredytowa przez telefon

 • korzystne oprocentowanie stałe od 4,99% w skali roku (RRSO 11,88% dla reprezentatywnego przykładu)
 • ostatni rok bez odsetek, jeśli spłacasz kredyt terminowo i spełnisz warunki Promocji
 • kwota kredytu do 150 000 zł
 • kredyt na dowolny cel
 • długi okres kredytowania – do 7 lat
 • promocja „Ostatni rok bez odsetek” obowiązuje do 31.01.2017

Zrealizuj swoje marzenia z kredytem gotówkowym!

 

Kredyt gotówkowy oferowany dla osób pełnoletnich osiągających stałe dochody z tytułu:

 

 • Umowy o pracę/dzieło/zlecenie
 • Prowadzonej działalności gospodarczej
 • Działalności rolniczej
 • Emerytury
 • Renty
 • Wolnego zawodu
 • Innych udokumentowanych stałych źródeł dochodu w Polsce

Złóż wniosek jak Ci wygodnie:

1) Wypełnij krótki formularz dostępny na stronie. Nasz konsultant zadzwoni do Ciebie, wypełni z Tobą wniosek i przekaże wstępną decyzję kredytową.

2) Zadzwoń na infolinię na dedykowany numer 801 101 102*. Nasz konsultant wypełni z Tobą wniosek i przekaże Ci wstępną decyzję kredytową.

3) Przyjdź do jednego z 500 oddziałów, jeżeli wolisz bezpośredni kontakt – wypełnij wniosek z pracownikiem oddziału.

Po zawarciu umowy kredytu pieniądze otrzymasz na konto lub gotówką w oddziale.

*Koszt połączenia wg. stawki operatora

Możesz spłacić kredyt:

 • W równych comiesięcznych ratach
 • W każdej chwili

Możesz skorzystać z opcji ubezpieczenia kredytu na wypadek nieprzewidzianych okoliczności m.in. od poważnego zachorowania, nieszczęśliwych wypadków czy śmierci. http://www.bgzbnpparibas.pl/indywidualni/ubezpieczenia/ubezpieczenie-kredytu-gotowkowowego.asp

1) W jakich sytuacjach wymagana jest zgoda współmałżonka przy udzielaniu kredytu gotówkowego?
Zgoda współmałżonka jest wymagana w sytuacji, gdy pomiędzy małżonkami istnieje wspólnota majątkowa oraz zaangażowanie na kredytach gotówkowych w Banku łącznie z wnioskowaną kwotą (kwota kredytu bez prowizji i ubezpieczenia) przekracza 20 tys. zł.

2) Jaki jest min i max okres kredytowania w kredycie gotówkowym?

Min. 6 miesięcy, maks. 84 miesiące

3) Jaka jest maksymalna liczba wnioskodawców dla kredytu gotówkowego?

O kredyt gotówkowy może wnioskować maksymalnie dwóch kredytobiorców (kredytobiorcy muszą być małżeństwem).

4) Jaka jest minimalna kwota kredytu netto?

2000 zł

5) Jaka jest maksymalna kwota kredytu?

150 000 zł

6) Jakie źródła dochodu akceptuje bank?

 • Umowa o pracę na czas nieokreślony
 • Umowa o pracę na czas określony
 • Działalność gospodarcza
 • Emerytura/ zasiłek przedemerytalny (jeden z dokumentów)
 • Renta
 • Własne gospodarstwo rolne
 • Dochody uzyskiwane za granicą
 • Umowa zlecenie
7) Co to jest CKK?

CKK, czyli Całkowity Koszt Kredytu, to wszystkie koszty, które poniesiesz, biorąc kredyt- w szczególności są to: odsetki, opłaty, prowizje, marże oraz koszty usług dodatkowych w przypadku, gdy ich poniesienie jest niezbędne do uzyskania kredytu.

8) Co to jest CKZ?

CKZ to całkowita kwota do zapłaty przez kredytobiorcę, czyli łączna wartość kredytu oraz wszystkich kosztów kredytu, które będziesz musiał ponieść.

9) Co to jest RRSO?

RRSO to Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania, czyli faktyczny koszt kredytu w ujęciu rocznym. RRSO jest to CKK wyrażony jako wartość procentowa całkowitej kwoty kredytu w stosunku rocznym. RRSO wprowadzono z myślą o kredytobiorcach, aby ułatwić im sprawdzenie kosztu kredytu i porównanie wielu ofert.

Infolinia - czynna 24/7

801 101 102

 
Formularz
kontaktowy
Znajdź
placówkę

Zamów rozmowę z doradcą

Wstępna decyzja kredytowa przez telefon jest możliwa w przypadku, gdy klient zdecyduje się na złożenie wniosku przez telefon.

Dostępność produktu oraz warunki kredytowania uzależnione są od wyniku przeprowadzonej przez Bank analizy zdolności kredytowej Klienta na podstawie przekazanych przez niego informacji.

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) wynosi 11,88%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów kredytu) 27 300 zł, całkowita kwota do zapłaty 38 371,22zł, oprocentowanie stałe 7,99% w skali roku, całkowity koszt kredytu 11 071,22 zł (w tym: prowizja 2 702,70 zł, odsetki 8 368,52 zł), 76 miesięcznych rat równych w wysokości 504,89 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 07 listopada 2016 r. na reprezentatywnym przykładzie.

Jeśli spełnione zostaną warunki promocji określone w Regulaminie Promocji kredytu gotówkowego „Ostatni rok bez odsetek” w Banku BGŻ BNP Paribas S.A. („Regulamin”), oprocentowanie kredytu zostanie obniżone do 0% w skali roku w ostatnich 12 miesiącach spłaty kredytu. Warunkiem obniżenia oprocentowania jest złożenie pełnego wniosku kredytowego w terminie od dnia 7 listopada 2016 roku do dnia 31 stycznia 2017 roku, przystąpienie do promocji, zawarcie w Oddziale Banku umowy kredytu gotówkowego (w ramach umowy o kredyt gotówkowy i kartę kredytową) na okres od 24 do 84 miesięcy oraz terminowa spłata kredytu zgodnie z harmonogramem. Szczegółowe informacje o kredycie, w tym Regulamin, dostępne są w Oddziałach Banku oraz na stronie www.bgzbnpparibas.pl. Dostępność produktu oraz warunki kredytowania uzależnione są od wyniku przeprowadzonej przez Bank analizy zdolności kredytowej Klienta na podstawie przekazanych przez niego informacji.
Kredyt gotówkowy jest proponowany przez Bank łącznie z kartą kredytową.

Szczegółowe informacje o kredycie, dostępne są w oddziałach Banku, placówkach agencyjnych Banku, infolinii Banku 801 101 102 oraz na stronie www.bgzbnpparibas.pl. Koszt połączenia wg. stawki operatora. Infolinia jest dostępna w dni robocze w godz. 8.00-19.00. Niniejszy materiał ma charakter reklamowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr. KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł, w całości wpłacony.

Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.