BNP Paribas
logowanie
 


Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Dla Klientów
dawnego Sygma Bank

Sygma Online
 

zaloguj się


Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się


Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

Kredyt hipoteczny z dofinansowaniem wkładu własnego

Fortis Bank

Marzysz o własnym domu lub mieszkaniu?
Sprawdź, czy możesz skorzystać z dofinansowania wkładu własnego w rządowym programie Mieszkanie dla Młodych!

 • Możliwość sfinansowania aż 85% wartości nieruchomości
 • Dofinansowanie wkładu własnego ze Skarbu Państwa już od 10% kwoty ustawowej
 • Bogaty pakiet ubezpieczeń
 • Możliwość wyboru stawki referencyjnej

Infolinia - czynna 24/7

801 321 123

+48 22 566 99 99
Formularz
kontaktowy
Wyślij
email
Placówki
i bankomaty

Zamów rozmowę z doradcą

 • Możliwość sfinansowania nawet 85% wartości nabywanej nieruchomości
 • Dofinansowanie wkładu własnego ze Skarbu Państwa już od 10% kwoty ustawowej
 • Dodatkowe wsparcie finansowe w przypadku urodzenia/przysposobienia trzeciego lub kolejnego dziecka w wysokości 5% kwoty ustawowej
 • Bogaty pakiet ubezpieczeń
 • Możliwość wyboru stawki referencyjnej

Informacje na temat rządowego programu MdM

Wniosek o kredyt hipoteczny z dofinansowaniem wkładu własnego złożysz w każdym oddziale Banku BGŻ BNP Paribas S.A.

 • Minimalna kwota kredytu 50 000 zł, nie mniej niż 50% ceny nabywanej nieruchomości
 • Minimalny okres kredytowania 15 lat
 • Karencja w spłacie kapitału
 • Swobodny wybór sposobu spłaty kredytu – raty stałe lub malejące
 • 0% prowizji za wcześniejszą częściową spłatę kredytu, gdy środki pochodzą z dodatkowego wsparcia finansowego w ramach programu Mieszkanie dla Młodych

Kredyty są oprocentowane według zmiennej stopy ustalanej jako suma stopy referencyjnej i marży Banku.

Wysokość marży uzależniona jest od:

 • Posiadania dodatkowych produktów
 • Kwoty kredytu
 • Wysokości wkładu własnego

Kwota ustawowa, od której obliczona jest wartość wsparcia jest ustalana zgodnie z ustawą z dnia 27 września 2013 r. (Dz. U. 2013 poz. 1304 z późn. zm.) o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi, i stanowi iloczyn średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych obowiązującego w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie wkładu własnego w gminie, na terenie której położone jest mieszkanie oraz powierzchni użytkowej mieszkania (dla mieszkań o powierzchni użytkowej do 50 m2) albo 50 m2 (w przypadku mieszkań o powierzchni użytkowej powyżej 50 m2).

Dla osób wychowujących troje i więcej dzieci limit powierzchni użytkowej służącej do obliczenia dofinansowania wkładu własnego jest równy rzeczywistej powierzchni użytkowej dla mieszkań o powierzchni użytkowej do 65 m2, bądź wynosi 65 m2 (dla mieszkań o powierzchni użytkowej powyżej 65 m2).

Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.