BNP Paribas
logowanie
 


Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Dla Klientów
dawnego Sygma Bank

Sygma Online
 

zaloguj się


Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się


Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

Konto Eskalacja

KI_konto_eskalacja_d

Chcesz oszczędzać, a zarazem zachować dostęp do pieniędzy bez utraty odsetek? Skorzystaj z konta oszczędnościowego Eskalacja.

  • 0 zł za otwarcie i prowadzenie rachunku
  • wypłata środków w dowolnym momencie – bez utraty odsetek

  • 0 zł za pierwszy przelew lub wypłatę w cyklu prowizyjnym
  • Oprocentowanie zmienne 0,50% w skali roku
  • Kapitalizacja odsetek na koniec kwartału kalendarzowego
  • Możliwość posiadania jednego Konta Eskalacja

Produkt dostępny: 

  • W wybranych oddziałach BGŻ BNP Paribas (oddziały typu A - będące przed dniem połączenia oddziałami Banku BGŻ S.A.) - znajdź najbliższy oddział typu A
  • Przez Internet – wystarczy posiadać dostęp do systemu bankowości internetowej eBGŻ
  • Przez telefon – wystarczy zadzwonić na Infolinię pod numer 801 321 123 lub +48 22 566 99 99

  • Taryfa opłat i prowizji

Od naliczonych odsetek zostanie pobrany zryczałtowany podatek dochodowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. Niniejszy materiał ma charakter reklamowy i informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny.

Infolinia - czynna 24/7

801 321 123

+48 22 566 99 99
Formularz
kontaktowy
Wyślij
email
Placówki
i bankomaty

Zamów rozmowę z doradcą

Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.