BNP Paribas
logowanie
 

Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
BGŻ Global

 
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek
Zapisy w ofertach
publicznych (IPO)

zaloguj się

Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się

Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

e-Lokata

KI_e_lokata_d

Produkt dostępny wyłącznie przez system bankowości internetowej Pl@net lub w Centrum Telefonicznym.

Regularnie korzystasz ze swojego konta oraz cenisz elastyczne rozwiązania i natychmiastowy dostęp do swoich oszczędności?
Ulokuj pieniądze na Lokacie E- lokata.

  • Stałe oprocentowanie do 1,10% w skali roku
  • Założenie lokaty bez wychodzenia z domu - za pośrednictwem systemu bankowości Pl@net i Centrum telefonicznego

  • Cztery terminy lokowania do wyboru 
  • Wygoda – lokatę można założyć bez wychodzenia z domu przez system bankowości Pl@net i Centrum Telefoniczne 
  • Możliwość automatycznego odnowienia lokaty 
  • Minimalna kwota wpłaty tylko 2 000 zł

e- Lokatę, w przypadku nie posiadania konta lub nie korzystania z systemu Pl@net, można założyć w wybranych oddziałach Banku BGŻ BNP Paribas (oddziały typu B, dawne oddziały BNP Paribas Bank Polska S.A.) - znajdź najbliższy oddział typu B - oraz poprzez Centrum Telefoniczne.

Oprocentowanie stałe w skali roku:

  • 1W (7 dni) 0,50% 
  • 2W (14 dni) 0,60% 
  • 1M (1 miesiąc) 1,10% 
  • 3M (3 miesiące) 1,00%

Tabela oprocentowania środków pieniężnych na rachunkach lokat terminowych w złotych klientów detalicznych (exBNP)

Od naliczonych odsetek zostanie pobrany zryczałtowany podatek dochodowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. Niniejszy materiał ma charakter informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny.

Infolinia - czynna 24/7

801 321 123

+48 22 566 99 99
Formularz
kontaktowy
Znajdź
placówkę

Zamów rozmowę z doradcą

Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.