BNP Paribas
logowanie
 


Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Dla Klientów
dawnego Sygma Bank

Sygma Online
 

zaloguj się


Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się


Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

e-Lokata

KI_e_lokata_d

Produkt dostępny wyłącznie przez system bankowości internetowej Pl@net lub w Centrum Telefonicznym.

Regularnie korzystasz ze swojego konta oraz cenisz elastyczne rozwiązania i natychmiastowy dostęp do swoich oszczędności?
Ulokuj pieniądze na Lokacie E- lokata.

  • Stałe oprocentowanie do 1,0% w skali roku
  • Założenie lokaty bez wychodzenia z domu - za pośrednictwem systemu bankowości Pl@net i Centrum telefonicznego

  • Cztery terminy lokowania do wyboru 
  • Wygoda – lokatę można założyć bez wychodzenia z domu przez system bankowości Pl@net i Centrum Telefoniczne 
  • Możliwość automatycznego odnowienia lokaty 
  • Minimalna kwota wpłaty tylko 2 000 zł

e- Lokatę, w przypadku nie posiadania konta lub nie korzystania z systemu Pl@net, można założyć w wybranych oddziałach Banku BGŻ BNP Paribas (oddziały typu B, dawne oddziały BNP Paribas Bank Polska S.A.) - znajdź najbliższy oddział typu B - oraz poprzez Centrum Telefoniczne.

Oprocentowanie stałe w skali roku:

  • 1W (7 dni) 0,50% 
  • 2W (14 dni) 0,60% 
  • 1M (1 miesiąc) 0,90% 
  • 3M (3 miesiące) 1,00%

Tabela oprocentowania środków pieniężnych na rachunkach lokat terminowych w złotych klientów detalicznych (exBNP)

Od naliczonych odsetek zostanie pobrany zryczałtowany podatek dochodowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. Niniejszy materiał ma charakter informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny.

Infolinia - czynna 24/7

801 321 123

+48 22 566 99 99
Formularz
kontaktowy
Wyślij
email
Placówki
i bankomaty

Zamów rozmowę z doradcą

Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.