BNP Paribas
logowanie
 


Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Dla Klientów
dawnego Sygma Bank

Sygma Online
 

zaloguj się


Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się


Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

IKE Rachunek oszczędnościowy

Fortis Bank

Jeśli pragniesz zapewnić sobie finansowy spokój na emeryturze – zacznij oszczędzać na IKE. IKE to bezpieczny sposób na odłożenie dodatkowych środków na czas emerytury:

 • 0 zł za otwarcie i prowadzenie konta
 • Zysk wolny od podatku (po spełnieniu warunków ustawowych)
 • Dowolne terminy i kwoty wpłat (w ramach rocznego limitu)

Infolinia - czynna 24/7

801 321 123

+48 22 566 99 99
Formularz
kontaktowy
Wyślij
email
Placówki
i bankomaty

Zamów rozmowę z doradcą

 • Wypłata środków zwolniona z podatku od zysku (19% od zysków kapitałowych)
 • Możliwość gromadzenia dodatkowych środków na czas emerytury w ramach III filaru (dobrowolnego) systemu ubezpieczeń społecznych
 • 0 zł za otwarcie i prowadzenie konta
 • Swoboda w zakresie sposobu zasilania konta (kwot i terminów wpłat)
 • Możliwość wskazania osób, które w razie śmierci otrzymają zgromadzone środki nieobciążone podatkiem od spadków i darowizn
 • Środki zgromadzone na IKE objęte są ochroną Bankowego Funduszu Gwarancyjnego
 • Oprocentowanie wg zmiennej stopy równej WIBOR 3M w skali roku
 • Należne odsetki dopisywane są każdego dnia roboczego

Produkt dostępny we wszystkich oddziałach BGŻ BNP Paribas S.A.

 • Rachunek IKE można zasilać poprzez:
  • Wpłaty, których suma w roku kalendarzowym wynosi maksymalnie 300% średniej miesięcznej płacy (limit wpłat w 2016 r. wynosi 12 165 zł)
  • Wypłaty transferowe z innych instytucji finansowych (np. pracowniczego programu emerytalnego lub innego IKE), które nie są ograniczone rocznym limitem wpłat; niewykorzystany limit roczny nie przechodzi na następny rok
 • Wypłaty można dokonać w dowolnym momencie, jednak z ulgi podatkowej skorzystają ci, którzy:
  • Ukończyli 60 lat (lub 55 lat i nabyli uprawnienia emerytalne)
  • Dokonali wpłat na IKE w 5 dowolnych latach kalendarzowych lub ponad połowa zgromadzonych na IKE oszczędności wpłynęła na rachunek przed 5 latami od dnia złożenia wniosku o wypłatę lub wcześniej
 • Po spełnieniu powyższych warunków swoje oszczędności można wypłacić:
  • Jednorazowo
  • W ratach - po wypłacie pierwszej raty nie można dokonywać kolejnych wpłat, ale środki pozostające na rachunku będą nadal oprocentowane
 • W każdej chwili można także przenieść zgromadzone oszczędności do innej instytucji finansowej, czyli dokonać wypłaty transferowej
 • W każdej chwili można dokonać zwrotu środków, rezygnując tym samym
  z oszczędzania na IKE - wówczas płaci się podatek od odsetek (tzw. podatek Belki)
 • Istnieje także możliwość częściowego zwrotu środków - trzeba zapłacić podatek, ale środki pozostające na rachunku będą nadal oprocentowane

Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.