BNP Paribas
logowanie
 


Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Dla Klientów
dawnego Sygma Bank

Sygma Online
 

zaloguj się


Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się


Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

Konto Dobrze Oszczędnościowe

KI_konto_dobrze_oszczednosciowe_d

Zadbaj o swoje oszczędności i skorzystaj z Konta Dobrze Oszczędnościowego!

  • Oprocentowanie standardowe zmienne 0,50% w skali roku
  • 0 zł za otwarcie i prowadzenie rachunku

  • Wypłata środków w dowolnym momencie – bez utraty odsetek
  • 0 zł za wszystkie przelewy na konto osobiste
  • Kapitalizacja miesięczna
  • Możliwość posiadania jednego Konta Dobrze Oszczędnościowego
  • Możliwość wpłaty pieniędzy na dowolny okres

Produkt dostępny w oddziałach BGŻ BNP Paribas oraz poprzez system bankowości elektronicznej Pl@net

Od naliczonych odsetek zostanie pobrany zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami. Niniejszy materiał ma charakter reklamowy i informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

Infolinia - czynna 24/7

801 321 123

+48 22 566 99 99
Formularz
kontaktowy
Wyślij
email
Placówki
i bankomaty

Zamów rozmowę z doradcą

Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.