BNP Paribas
logowanie
 


Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Dla Klientów
dawnego Sygma Bank

Sygma Online
 

zaloguj się


Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się


Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

Lokata ExtraZysk

Fortis Bank

Cenisz sobie możliwość wybrania okresu lokacyjnego dla Twoich oszczędności? Skorzystaj z naszej oferty, wybierz lokatę idealną dla siebie!

 • Gwarancja zysku do 1,15% w skali roku
 • Cztery okresy lokacyjne do wyboru
 • Możliwość lokowania małych kwot - już od 1 000 zł

 • Gwarancja zysku do 1,15% w skali roku
 • Do wyboru cztery okresy lokacyjne:
  • 3 miesiące
  • 6 miesięcy
  • 12 miesięcy
  • 18 miesięcy
 • Możliwość lokowania małych kwot - już od 1 000 zł

Produkt założysz:
Przez Internet– wystarczy złożyć wniosek na stronie

Produkt dostępny w wybranych oddziałach BGŻ BNP Paribas (oddziały typu B - będące przed dniem połączenia oddziałami Banku BNP Paribas S.A.) - znajdź najbliższy oddział typu B.

Termin i oprocentowanie (stałe w czasie trwania lokaty):

 • 3M (3 miesiące) 1,15%
 • 6M (6 miesięcy) 0,60%
 • 12M (12 miesięcy) 0,70%
 • 18M (18 miesięcy) 0,80%

Tabela oprocentowania środków pieniężnych na rachunkach lokat terminowych w złotych klientów detalicznych (exBNP)

Od naliczonych odsetek zostanie pobrany zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny – nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

Infolinia - czynna 24/7

801 321 123

+48 22 566 99 99
Formularz
kontaktowy
Wyślij
email
Placówki
i bankomaty

Zamów rozmowę z doradcą

Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.