BNP Paribas
logowanie
 


Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Dla Klientów
dawnego Sygma Bank

Sygma Online
 

zaloguj się


Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się


Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

Lokata Inwestor PLUS

KI_lokaty_rentierskie_d

Chcesz, by Twoje oszczędności rosły w miarę upływu czasu? Załóż lokatę rentierską Inwestor PLUS, ze stałym oprocentowaniem podawanym na cztery kolejne 6-miesięczne okresy odsetkowe trwania lokaty.

 • Okres lokacyjny 24 miesiące
 • Oprocentowanie stałe – aż 1,25% w skali roku
 • Regularna wypłata odsetek w trakcie trwania lokaty
 • Możliwość lokowania małych kwot - już od 1 000 zł

 • Oprocentowanie stałe 1,25% w skali roku
 • Wypłata odsetek co sześć miesięcy
 • Możliwość lokowania małych kwot - już od 1 000 zł
 • W przypadku zerwania lokaty utrata odsetek za bieżący i przyszły okres odsetkowy

Produkt dostępny w wybranych oddziałach BGŻ BNP Paribas (oddziały typu B - będące przed dniem połączenia oddziałami Banku BNP Paribas S.A.) - znajdź najbliższy oddział typu B.

Stałe oprocentowanie podawane na cztery kolejne 6-miesięczne okresy odsetkowe trwania lokaty

 • 1 okres 6-miesięczny - 1,25%
 • 2 okres 6-miesięczny - 1,25%
 • 3 okres 6-miesięczny - 1,25%
 • 4 okres 6-miesięczny - 1,25%

Brak kapitalizacji w trakcie zadeklarowanego okresu lokaty. Klient co 6 miesięcy ma dyspozycji należne odsetki.

Naliczanie odsetek odbywa się od dnia wpływu środków na rachunek lokaty do dnia poprzedzającego ostatni dzień kończący każdy pełny 6-miesięczny okres utrzymywania lokaty włącznie.

Odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku Lokaty Inwestor PLUS naliczane są odrębnie dla każdego pełnego 6 miesięcznego okresu utrzymania lokaty, według stałej stopy procentowej ustalonej w dniu otwarcia/odnowienia lokaty na kolejne cztery 6 miesięczne okresy odsetkowe i są wypłacane na koniec każdego 6 miesięcznego okresu odsetkowego. Zerwanie Lokaty Inwestor PLUS przed upływem 24 miesięcznego okresu lokacyjnego powoduje utratę odsetek za bieżący i przyszły 6 miesięczny okres odsetkowy. Wskazane oprocentowanie dla poszczególnych 6 miesięcznych okresów odsetkowych jest nominalnym oprocentowaniem stałym w skali roku. Średnia roczna stopa oprocentowania 24-miesięcznej Lokaty Inwestor PLUS wynosi 1,25%. Lokata Inwestor PLUS jest lokatą odnawialną, dostępną dla posiadaczy konta posiadaczy konta osobistego lub konta oszczędnościowego Sejf. Od naliczonych odsetek zostanie pobrany zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

Infolinia - czynna 24/7

801 321 123

+48 22 566 99 99
Formularz
kontaktowy
Wyślij
email
Placówki
i bankomaty

Zamów rozmowę z doradcą

Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.