BNP Paribas
logowanie
 


Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Dla Klientów
dawnego Sygma Bank

Sygma Online
 

zaloguj się


Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się


Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

SilnaLokata

KI_silna_lokata_d

Chcesz oszczędzać w prosty i wygodny sposób? Dodaj siły swoim zyskom z lokatą na atrakcyjnych warunkach.

 • Stałe oprocentowanie aż 1,65% w skali roku 
 • 6-miesięczny okres lokacyjny 
 • Lokata odnawialna

 • Atrakcyjne oprocentowanie aż 1,65% w skali roku
 • 6-miesięczny okres lokacyjny 
 • Niska kwota minimalna - tylko 1 000 zł 
 • Lokata odnawialna

Produkt dostępny w oddziałach BGŻ BNP Paribas.

 • Oprocentowanie stałe 1,65% w skali roku 
 • Lokata automatycznie odnawialna - przy odnawianiu obowiązuje oprocentowanie obowiązujące w dniu odnowienia dla: 
  • Lokaty klasycznej w złotych na 6 miesięcy - dotyczy klientów obsługiwanych w oddziałach typu A, będących przed dniem połączenia oddziałami BGŻ S.A.
  • Lokaty ExtraZysk na 6 miesięcy - dotyczy klientów obsługiwanych w oddziałach typu B, będących przed dniem połączenia oddziałami BNP Paribas Bank Polska S.A.

Silna Lokata jest lokatą odnawialną. Nominalne oprocentowanie stałe w skali roku Silnej Lokaty wynosi 1,65%. Po upływie okresu lokacyjnego Silna Lokata ulega przedłużeniu na kolejny taki sam okres na warunkach oferty Banku BGŻ BNP Paribas S.A. obowiązującej w dniu przedłużenia dla terminowej lokaty oszczędnościowej klasycznej w złotych dla klientów obsługiwanych w oddziałach typu A, będących przed dniem połączenia oddziałami BGŻ S.A. oraz dla lokaty Extra Zysk dla klientów obsługiwanych w oddziałach typu B, będących przed dniem połączenia oddziałami BNP Paribas Bank Polska S.A. Od naliczonych odsetek zostanie pobrany zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

Infolinia - czynna 24/7

801 321 123

+48 22 566 99 99
Formularz
kontaktowy
Wyślij
email
Placówki
i bankomaty

Zamów rozmowę z doradcą

Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.