BNP Paribas
logowanie
 


Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Dla Klientów
dawnego Sygma Bank

Sygma Online
 

zaloguj się


Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się


Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

Pakiet Komfort

ban_pakiet_komfort

Co to jest Pakiet?

Pakiet to zestaw produktów i usług nabywanych w jednej cenie, przeznaczony dla osób szukających efektywnego sposobu zarządzania finansami. Każdy Pakiet dopasowany jest do indywidualnych potrzeb i aktywności klienta. Zapewnia minimum formalności i maksimum wygody za korzystną cenę

Wybierz Pakiet najlepszy dla Ciebie!

Zamów rozmowę z doradcą

Komfort za rozsądną cenę? Wybierz Pakiet Komfort. To sposób na wygodne dysponowanie swoimi finansami, a także łatwy dostęp do dodatkowych środków.

Wybierz pełną wygodę na komfortowych warunkach

Twój Komfort - Twoje Korzyści:

 • sprawne zarządzanie kontem poprzez bezpłatny system Pl@net oraz Centrum Telefoniczne
 • dodatkowe środki dzięki debetowi w koncie nawet do 1000 zł
 • 0 zł za wypłaty z bankomatów własnych i Euronetu
 • kredyt w koncie
 • bezpłatny Pakiet usług assistance, w tym pomoc specjalisty, hydraulika, elektryka, naprawa sprzętu RTV i AGD, itp.
 • program Gwarancja Dochodów w przypadku utraty zdolności do pracy lub nagłej choroby, dzięki któremu można liczyć na 100% deklarowanych wpływów nawet przez 12 miesięcy
 • niskie koszty prowadzenia rachunku – 6,5 zł

Kredyt w koncie udzielany jest klientom indywidualnym i stanowi doskonałą rezerwę finansową, z której można skorzystać w dogodnym momencie.

Najważniejsze informacje o kredycie
 • posiada charakter otwartej linii kredytowej i może być wielokrotnie wykorzystywany przez posiadacza konta
 • udostępnienie następuje na podstawie umowy zawieranej na okres 12 miesięcy
 • każdy wpływ środków na konto powoduje zmniejszenie wykorzystywanego salda i umożliwia ponowne zadłużenie się do wysokości przyznanego kredytu
Zalety kredytu
 • maksymalna kwota kredytu to nawet 50 000 PLN
 • w przypadku prawidłowej obsługi kredytu następuje automatyczna prolongata umowy na okres kolejnych 12 miesięcy
Zabezpieczenia
 • oświadczenie o poddaniu się egzekucji
 • w szczególnych przypadkach bank może przyjąć poręczenie osoby fizycznej, weksel własny kredytobiorcy
Waluta kredytu
 • Złoty Polski (PLN)
Prowizje i opłaty
 • za udzielenie, odnowienie, podwyższenie kwoty kredytu – 2% kwoty kredytu/kwoty odnowienia/kwoty podwyższenia

Podstawowy skład Pakietu stanowią:

 • konto osobiste
 • system bankowości elektronicznej
 • usługi Centrum Telefonicznego
 • dopuszczalne salda debetowe
 • ubezpieczenia bezpieczna karta

Zestawienie podstawowych warunków w ramach Pakietów:

PAKIET Dopuszczalne saldo debetowe Wypłaty z bankomatów
własnych i Euronetu
Ubezpieczenie assistance Prowadzenie Pakietu
Komfort

1000 zł

0 zł

0 zł

6,5 zł

Sukces

2500 zł

0 zł

0 zł

20 zł

Spoko

-

0 zł

-

0 zł

Impreza

500 zł

0 zł

-

0 zł

Pogoda

1200 zł

0 zł

0 zł

3 zł

 

Zakres usług assitance dla danych Pakietów:

Rodzaj usługi assitance PAKIET
KOMFORT SUKCES POGODA
Assistance medyczny

+

+

+

Assistance domowy

+

+

Assistance drogowy

+

Infolinia medyczna

+

+

+

Infolinia prawna

+

+

Infolinia familijna

+

+

+

Serwis informacyjny

+

+

+

Serwis Tanie Zakupy

+

+

+

Concierge familijny

+

Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.