BNP Paribas
logowanie
 


Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Dla Klientów
dawnego Sygma Bank

Sygma Online
 

zaloguj się


Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się


Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

Polecenie zapłaty

Fortis Bank

Skorzystaj z bezpiecznej i całkowicie automatycznej formy regulowania powtarzających się płatności. Zapewnij sobie komfort i zapomnij o comiesięcznych przelewach za czynsz, czesne, wodę, gaz, energię elektryczną, telefon, itp.

 • Twoje rachunki płacą się same w terminie płatności uzgodnionym z Twoim wierzycielem (dostawcą usług)
 • Oszczędność czasu i komfort
 • Pewność uregulowania płatności na czas

Infolinia - czynna 24/7

801 321 123

+48 22 566 99 99
Formularz
kontaktowy
Wyślij
email
Placówki
i bankomaty

 • Oszczędność czasu – nie traci się czasu na realizację powtarzających się transakcji
 • Komfort – nie trzeba pamiętać o comiesięcznych przelewach
 • Bezpieczeństwo –żadna transakcja nie zostanie wykonana bez zgody Klienta
 • Terminowość –pewność, że płatność będzie uregulowana na czas i nie powstaną zaległości
 • Ochrona płatności – każda zrealizowana transakcja polecenia zapłaty jest widoczna na wyciągu bankowym, a w razie niejasności bez problemu można ją anulować, nawet do 8 tygodni po dokonaniu płatności. W każdym czasie można również cofnąć swoją zgodę, wówczas kolejne płatności nie będą realizowane

 • Usługa jest dostępna dla Klientów posiadających konto osobiste
 • Aktywowanie usługi polecenia zapłaty polega na złożeniu pisemnej zgody na cykliczne obciążanie konta osobistego kwotami faktur za usługi dostarczane przez wierzyciela (odbiorcę płatności, czyli dostawcę usług w tym takich jak telewizji kablowej, telekomunikacyjnych, dostawy gazu, energii elektrycznej) -ta czynność jest jednorazowa
 • Zgodę na obciążanie rachunku można złożyć w punkcie obsługi klienta dostawcy usług (wierzyciela / odbiorcy)
 • Bank obsługujący konto osobiste otrzyma tę dyspozycję wprost z banku dostawcy
 • Bank zweryfikuje przesłany formularz zgody i zarejestruje go w systemie:
  • Uwaga! Do prawidłowej weryfikacji zgody konieczne jest, aby podpis złożony na formularzu zgody był zgodny ze wzorem podpisu złożonym w Banku
  • W przypadku braku pewności, czy pamięta się swój wzór podpisu, należy odwiedzić najbliższą placówkę Banku
 • Od momentu rejestracji zgody to wierzyciel (odbiorca) inicjuje opłacenie każdej kolejnej należności wynikającej z wystawionej przez niego faktury
Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.