BNP Paribas
logowanie
 


Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Dla Klientów
dawnego Sygma Bank

Sygma Online
 

zaloguj się


Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się


Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

TOP 20

KI_top20_inwestycje_d

Masz wielkie plany? Wiemy, że spełnienie największych marzeń wymaga czasu, ale z nami możesz je zrealizować już po 3 latach. Zaufaj stabilności banku nr 1 w strefie euro (wg Global 2000, „Forbes” 2011). Skorzystaj z oferty TOP 20 II.

Produkt dostępny w ofercie tylko do 21 września.

 • Aż 15% premii w skali roku
 • Premia wolna od podatku
 • 100% ochrony kapitału na koniec okresu ubezpieczenia
 • Dodatkowy zysk w okresie subskrypcji na lokacie pomostowej – aż 5% w skali roku
 • Kwota składki już od 1000 zł!

Infolinia - czynna 24/7

801 321 123

+48 22 566 99 99
Formularz
kontaktowy
Wyślij
email
Placówki
i bankomaty

TOP 20 to 3-letni produkt strukturyzowany w formie grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie oferowany we współpracy z Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie WARTA S.A., oparty na koszyku 20 znanych europejskich i amerykańskich spółek działających w stabilnych sektorach gospodarczych.

 • 45% – maksymalna wartość premii to 15% w skali roku
  • W sprzyjającej sytuacji premia może wynieść po trzech latach nawet 45%
  • Premia zwolniona jest z podatku od zysków kapitałowych
 • 3% – gwarantujemy, że min. tyle wyniesie premia na zakończenie ubezpieczenia
 • Premia bez podatku – naliczana premia zwolniona jest z podatku od dochodów kapitałowych
 • Premia naliczana za każdy dzień, w którym ceny akcji znajdują się w określonym przedziale
 • 100% ochrony kapitału na koniec okresu ubezpieczenia
 • Dodatkowy zysk w okresie subskrypcji na lokacie pomostowej – aż 5% w skali roku
 • Brak opłat wstępnych
 • 3-letni okres ubezpieczenia
 • 1 000 zł – minimalna kwota składki

Stabilność rynkowa

 • Do koszyka spółek wybraliśmy 20 znanych spółek amerykańskich i europejskich o ugruntowanej pozycji rynkowej
 • Są to stabilne firmy, o bardzo zróżnicowanych profilach działalności
 • W doborze spółek kierowaliśmy się:
  • Ich pozycją rynkową (znane oraz cenione produkty i usługi)
  • Odpornością sektora na zmiany gospodarcze (sektory takie jak np. farmaceutyka, produkty pierwszej potrzeby, telekomunikacja)
  • Stażem giełdowym

Możliwe do uzyskania premie w zależności od zmian wartości kursów akcji

  Codzienne naliczanie premii:

 • Premia naliczana jest w okresie od 2 października 2012 r do 30 września 2015 r. za każdy dzień, w którym kursy zamknięcia akcji znajdują się w przedstawionych poniżej przedziałach

 • Premia raz naliczona będzie wypłacona niezależnie od notowań przez resztę czasu trwania produktu

 • Możliwość osiągnięcia premii również w razie spadku cen akcji

 • Wypłata premii następuje na zakończenie ubezpieczenia

TOP 20 jest produktem strukturyzowanym, w formie grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie oferowanym we współpracy z Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie WARTA S.A., skierowanym do osób gotowych na ulokowanie środków w pełnym wymiarze czasu trwania inwestycji. Ubezpieczonyma możliwość wycofania wpłaconych środków przed końcem okresu ubezpieczenia – w takim przypadku nie przewidziano ochrony kapitału. Wcześniejszy wykup wiąże się z koniecznością poniesienia opłaty likwidacyjnej, która wynosi w zależności od momentu rezygnacji od 3% do 13%. Warunkiem przystąpienia do produktu jest posiadanie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego.

Szczegółowe informacje dotyczące TOP 20 są zawarte w Szczególnych Warunkach Ubezpieczenia oraz Deklaracji przystąpienia do grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie TOP 20. Niniejszy materiał został opracowany jedynie do celów informacyjnych i nie stanowi oferty kupna lub sprzedaży, porady inwestycyjnej ani porady stanowiącej czynność doradztwa podatkowego. Zainwestowane środki nie podlegają ochronie Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Zgodnie z ogólną zasadą związaną z lokowaniem środków w produkty inwestycyjne zalecana jest dywersyfikacja dokonywanych inwestycji.

Inwestycja w produkt strukturyzowany TOP 20 uzależnia potencjalny zwrot od zrealizowania się przyjętego scenariusza rynkowego, przy jednoczesnej gwarancji zwrotu kapitału w dniu zapadalności. Inwestycja w produkt strukturyzowany TOP 20 oparty o koszyk akcji charakteryzuje się wysokim ryzykiem inwestycyjnym i powinna być porównywana z inwestowaniem w akcje. Informacje dotyczące cen akcji spółek wchodzących w skład TOP 20 dostępne są w uznanych serwisach finansowych.

Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.