BNP Paribas
logowanie
 


Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Dla Klientów
dawnego Sygma Bank

Sygma Online
 

zaloguj się


Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się


Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

Ubezpieczenia komunikacyjne LIBERTY UBEZPIECZENIA

Fortis Bank

Szukasz sprawdzonego ubezpieczenia w atrakcyjnej cenie? Specjalnie dla Ciebie połączyliśmy proces przyznania kredytu samochodowego z zawarciem ubezpieczenia komunikacyjnego w wybranym przez Ciebie zakresie:

  • Ubezpieczenie OC z bezpłatnym Mini Assistance
  • Pakiet OC i AC z możliwością rozszerzenia o NNW oraz Assistance w wariancie Premium

Infolinia - czynna 24/7

801 321 123

+48 22 566 99 99
Formularz
kontaktowy
Wyślij
email
Placówki
i bankomaty

  • Minimum formalności – synchronizacja kalkulacji składki ubezpieczeniowej i zakupu polisy z procesem udzielenia kredytu bez konieczności dostarczenia do Banku dokumentu cesji z polisy, dzięki współpracy pomiędzy Bankiem BGŻ BNP Paribas S.A. a Liberty Ubezpieczenia
  • Elastyczna oferta – Możliwość wyboru trzech wariantów Autocasco, rozszerzone Assistance, NNW oraz możliwość zapłaty za polisę w jednej lub dwóch ratach lub skredytowania składki
  • Sprawna i nowoczesna likwidacja szkód – telefoniczne zgłoszenie szkody, monitoring procesu likwidacji szkody on-line na stronie www.lu.pl.
  • Szybka, łatwa kompleksowa obsługa w zakresie zarówno kredytu samochodowego jak i ubezpieczenia komunikacyjnego
  • Możliwość zapłaty za ubezpieczenie przelewem lub poprzez skredytowanie składki w ramach kredytu samochodowego

  • Naszym Partnerem jest Liberty Ubezpieczenia, marka należąca do jednej z największych, amerykańskich instytucji ubezpieczeniowych, sprzedającej ubezpieczenia od 1912 roku - Liberty Mutual
  • Produkty Liberty Ubezpieczenia sprzedawane są przez polski oddział Liberty Seguros Compania de Seguros y Reaseguros S.A. za pośrednictwem telefonu i internetu oraz multiagencji
  • Bank BGŻ BNP Paribas S. A. występuje w charakterze Agenta ubezpieczeniowego w rozumieniu ustawy dnia 2 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym [Dz. U. 2014.1450], uprawnionego do wykonywania w imieniu i na rzecz Ubezpieczyciela czynności pośrednictwa ubezpieczeniowego, w tym zawierania umów ubezpieczenia – Informacje o Agencie.
Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.