BNP Paribas
logowanie
 


Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Dla Klientów
dawnego Sygma Bank

Sygma Online
 

zaloguj się


Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się


Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

Ubezpieczenia komunikacyjne LIBERTY

Fortis Bank

Szukasz sprawdzonego ubezpieczenia w atrakcyjnej cenie? Specjalnie dla Ciebie połączyliśmy proces przyznania kredytu samochodowego z zawarciem ubezpieczenia komunikacyjnego w wybranym przez Ciebie zakresie:

  • Ubezpieczenie OC z bezpłatnym Mini Assistance
  • Pakiet OC i AC z możliwością rozszerzenia o NNW oraz Assistance w wariancie Premium

Infolinia - czynna 24/7

801 321 123

+48 22 566 99 99
Formularz
kontaktowy
Wyślij
email
Placówki
i bankomaty

  • Minimum formalności – synchronizacja kalkulacji składki ubezpieczeniowej i zakupu polisy z procesem udzielenia kredytu bez konieczności dostarczenia do Banku dokumentu cesji z polisy, dzięki współpracy pomiędzy Bankiem BGŻ BNP Paribas S.A. a AXA Ubezpieczenia, towarzystwem oferującym polisy pod marką Liberty
  • Elastyczna oferta – Możliwość wyboru trzech wariantów Autocasco, rozszerzone Assistance, NNW oraz możliwość zapłaty za polisę w jednej lub dwóch ratach lub skredytowania składki
  • Sprawna i nowoczesna likwidacja szkód – telefoniczne zgłoszenie szkody, monitoring procesu likwidacji szkody on-line na stronie www.lu.pl.
  • Szybka, łatwa kompleksowa obsługa w zakresie zarówno kredytu samochodowego jak i ubezpieczenia komunikacyjnego
  • Możliwość zapłaty za ubezpieczenie przelewem lub poprzez skredytowanie składki w ramach kredytu samochodowego

  • Naszym Partnerem jest AXA Ubezpieczenia TUiR S.A., która od października 2016 r. oferuje ubezpieczenia pod marką Liberty w związku z przejęciem portfela ubezpieczeń polskiego oddziału Liberty Seguros. 
  • Grupa AXA to jedna z wiodących firm ubezpieczeniowych na świecie, świadcząca usługi dla 103 mln Klientów w 64 krajach.
  • Bank BGŻ BNP Paribas S. A. występuje w charakterze Agenta ubezpieczeniowego w rozumieniu ustawy dnia 2 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym [Dz. U. 2014.1450], uprawnionego do wykonywania w imieniu i na rzecz Ubezpieczyciela czynności pośrednictwa ubezpieczeniowego, w tym zawierania umów ubezpieczenia – Informacje o Agencie.
Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.