BNP Paribas
logowanie
 


Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Dla Klientów
dawnego Sygma Bank

Sygma Online
 

zaloguj się


Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się


Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

Ubezpieczenie Kredytobiorców kredytu gotówkowego

Fortis Bank

Klientom uzyskującym kredyt gotówkowy z przeznaczeniem na dowolny cel proponujemy skorzystanie z atrakcyjnej oferty ubezpieczeń. Ubezpieczenia te zapewniają realizację spłaty zadłużenia widniejącego na koncie kredytowym w przypadku zajścia zdarzeń objętych ubezpieczeniem.

Ubezpieczenie jest dostępne w ramach 1 z 3 pakietów, którego zakres obejmuje odpowiednio:
Pakiet A1:

 1. Zgon,
 2. Zgon wskutek Nieszczęśliwego wypadku,
 3. Trwała i całkowita niezdolność do pracy.

Pakiet A2:

 1. Zgon,
 2. Zgon wskutek Nieszczęśliwego wypadku,
 3. Trwała i całkowita niezdolność do pracy,
 4. Pobyt w Szpitalu wskutek Nieszczęśliwego wypadku.

Pakiet A3:

 1. Zgon,
 2. Zgon wskutek Nieszczęśliwego wypadku,
 3. Trwała i całkowita niezdolność do pracy,
 4. Pobyt w Szpitalu wskutek Nieszczęśliwego wypadku,
 5. Poważne zachorowanie.

Nasi Klienci nie muszą już martwić się ryzykiem związanym z nieprzewidzianymi okolicznościami, które mogą przytrafić się podczas spłaty kredytu. Kredytobiorca ubezpieczając swoje życie, zabezpiecza jednocześnie swoją rodzinę przed koniecznością dokonywania dalszej spłaty kredytu w przypadku zaistnienia zdarzeń objętych ubezpieczeniem.

Nasz cel to bezpieczeństwo i komfort naszych Klientów oraz ich najbliższych.

Ubezpieczenia do kredytu gotówkowego oferujemy we współpracy z:

 • Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie Cardif Polska SA
 • Cardif Assurances Risques Divers SA Oddział w Polsce 

Bank BGŻ BNP Paribas S. A. występuje w charakterze Agenta ubezpieczeniowego w rozumieniu ustawy dnia 2 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym [Dz. U. 2014.1450], uprawnionego do wykonywania w imieniu i na rzecz Ubezpieczyciela czynności pośrednictwa ubezpieczeniowego, w tym zawierania umów ubezpieczenia – Informacje o Agencie.

Infolinia - czynna 24/7

801 321 123

+48 22 566 99 99
Formularz
kontaktowy
Wyślij
email
Placówki
i bankomaty
Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.