BNP Paribas
logowanie
 


Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Dla Klientów
dawnego Sygma Bank

Sygma Online
 

zaloguj się


Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się


Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

Ubezpieczenie dla Kredytobiorców kredytu odnawialnego w koncie

Fortis Bank

W ramach oferty przeznaczonej dla Posiadaczy Rachunków Oszczędnościowo – Rozliczeniowych, pozyskujących kredyt odnawialny w koncie, proponujemy odpowiednio dobrane ubezpieczenie, dające naszym klientom bezpieczeństwo w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń losowych.

Oferowany Pakiet Ubezpieczeniowy zapewnia ochronę w przypadku zgonu ubezpieczonego, trwałej i całkowitej niezdolności do pracy oraz w zależności od aktualnego źródła dochodu ubezpieczonego:

  • Czasowej niezdolności do pracy – w przypadku gdy, ubezpieczony uzyskuje dochód z tytułu umowy o pracę zawartej na czas określony, przy czym równy lub dłuższy niż dany okres ubezpieczenia lub uzyskuje dochód z tytułu prowadzenia własnej działalności gospodarczej, albo
  • Utraty pracy – w przypadku gdy ubezpieczony uzyskuje dochód z tytułu umowy o pracę zawartych na czas nieokreślony, albo
  • Pobytu w szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku – w przypadku gdy Ubezpieczony nie podlega ochronie z tytułu czasowej niezdolności do pracy lub z tytułu utraty pracy

W przypadku powstania zadłużenia nasi Klienci nie muszą martwić się ryzykiem związanym z nieprzewidzianymi okolicznościami, które mogą pojawić się podczas spłaty kredytu. Klienci ubezpieczając swoje życie, zabezpieczają jednocześnie swoją rodzinę przed koniecznością dokonywania dalszej spłaty kredytu w przypadku zaistnienia zdarzeń objętych ubezpieczeniem.

Nasz cel to bezpieczeństwo i komfort naszych Klientów oraz ich najbliższych.

Ubezpieczenia do kredytu odnawialnego w koncie oferujemy we współpracy z:

  • Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie Cardif Polska SA
  • Cardif Assurances Risques Divers S.A. Oddział w Polsce

Bank BGŻ BNP Paribas S. A. występuje w charakterze Agenta ubezpieczeniowego w rozumieniu ustawy dnia 2 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym [Dz. U. 2014.1450], uprawnionego do wykonywania w imieniu i na rzecz Ubezpieczyciela czynności pośrednictwa ubezpieczeniowego, w tym zawierania umów ubezpieczenia – Informacje o Agencie.

Szczegóły o ubezpieczeniu w warunkach ubezpieczenia dla Klientów:

DRUKI UBEZPIECZENIOWE:

Infolinia - czynna 24/7

801 321 123

+48 22 566 99 99
Formularz
kontaktowy
Wyślij
email
Placówki
i bankomaty
Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.