BNP Paribas
logowanie
 


Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Dla Klientów
dawnego Sygma Bank

Sygma Online
 

zaloguj się


Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się


Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

Ubezpieczenie Kredytobiorców kredytu samochodowego

Fortis Bank

Klientom uzyskującym kredyt z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu środka transportu proponujemy atrakcyjną ofertę ubezpieczeń na życie, ubezpieczeń osobowo-finansowych oraz ubezpieczeń komunikacyjnych. Zapewniają one realizację spłaty kredytu w przypadku zaistnienia zdarzeń objętych ubezpieczeniem.

  • Bezpieczeństwo i komfort dla Ciebie i Twoich najbliższych

Infolinia - czynna 24/7

801 321 123

+48 22 566 99 99
Formularz
kontaktowy
Wyślij
email
Placówki
i bankomaty

  • Brak zmartwień związanych z nieprzewidzianymi okolicznościami, które mogą przytrafić się podczas spłaty kredytu
  • Zabezpieczenie rodziny Klienta przed koniecznością dokonywania dalszej spłaty kredytu w przypadku zaistnienia zdarzeń objętych ubezpieczeniem dzięki Ubezpieczeniu na życie
  • Kompleksowa ochrona pojazdu dzięki Ubezpieczeniu pojazdu w zakresie ryzyk OC/AC/NNW/ASS
  • Możliwość naprawy pojazdu w przypadku awarii na koszt Ubezpieczyciela dzięki Ubezpieczeniu Przedłużonej Gwarancji na samochód

Ubezpieczenia do kredytu samochodowego oferujemy we współpracy z:

  • Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie Cardif Polska S.A.
  • Cardif Assurances Risques Divers S.A. Oddział w Polsce
  • AXA Ubezpieczenia TUiR S.A.

Bank BGŻ BNP Paribas S. A. występuje w charakterze Agenta ubezpieczeniowego w rozumieniu ustawy dnia 2 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym [Dz. U. 2014.1450], uprawnionego do wykonywania w imieniu i na rzecz Ubezpieczyciela czynności pośrednictwa ubezpieczeniowego, w tym zawierania umów ubezpieczenia – Informacje o Agencie CARDIF oraz Informacje o Agencie AXA.  

Ubezpieczenia komunikacyjne
rozwiń sprawdź

Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.