BNP Paribas
logowanie
 


Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Dla Klientów
dawnego Sygma Bank

Sygma Online
 

zaloguj się


Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się


Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

Ubezpieczenie Przedłużonej Gwarancji na samochód

KI_ubezp_gwarancji_na_samochod_d

Ubezpieczenie Przedłużonej Gwarancji na samochód

Korzystając z kredytu w naszym Banku dajemy Ci możliwość skorzystania z ubezpieczenia Przedłużonej Gwarancji na kredytowany pojazd. Wspólnie z Cardif Assurance Risques Divers S.A. Oddział w Polsce przygotowaliśmy dla Ciebie i Twojego pojazdu atrakcyjne pakiety, obejmujące naprawę w przypadku awarii części pojazdu.

Infolinia - czynna 24/7

801 321 123

+48 22 566 99 99
Formularz
kontaktowy
Wyślij
email
Placówki
i bankomaty

Ubezpieczenie Przedłużonej Gwarancji to m.in.:

  • Możliwość naprawy pojazdu na koszt Ubezpieczyciela
  • Ochrona samochodu nawet do 3 lat
  • Poczucie bezpieczeństwa i ograniczenie nieprzewidzianych wydatków w przypadku awarii kredytowanego pojazdu
  • Minimum formalności – przystąpienie do ubezpieczenia połączone jest z udzieleniem kredytu samochodowego
  • Atrakcyjna cena, w całości doliczana do kwoty kredytu

W zakresie Przedłużonej Gwarancji w wariancie SILVER i GOLD Bank BGŻ BNP Paribas S. A. występuje w charakterze Agenta ubezpieczeniowego w rozumieniu ustawy dnia 2 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym [Dz. U. 2014.1450], uprawnionego do wykonywania w imieniu i na rzecz Ubezpieczyciela czynności pośrednictwa ubezpieczeniowego, w tym zawierania umów ubezpieczenia – Informacje o Agencie.

W zakresie Przedłużonej Gwarancji w wariancie GREEN Bank BGŻ BNP Paribas S. A. występuje w charakterze Ubezpieczającego na podstawie podpisanej z Cardif Assurance Risques Divers S.A. Oddział w Polsce Umowy Ubezpieczenia Grupowego Kredytobiorców (Polisa nr UG-BNPP-2) dnia 23 marca 2015 roku.

Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.