BNP Paribas
logowanie
 


Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Dla Klientów
dawnego Sygma Bank

Sygma Online
 

zaloguj się


Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się


Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się
ban_fo_be_pl

Konfiguracja przeglądarki Internet Explorer

Do instalacji komponentu służącego do generowania podpisów elektronicznych, w przeglądarce musi być włączona obsługa formantów ActiveX.

Z menu Narzędzia wybierz pozycję Opcje internetowe:


Internet Explorer wersja 6


Internet Explorer wersja 7

...i przejdź do zakładki Zabezpieczenia:


Internet Explorer wersja 6


Internet Explorer wersja 7

Jeżeli korzystasz z domyślnego poziomu zabezpieczeń (w przypadku IE6 jest to poziom "Średni", a w IE7 "Średnio-wysoki"), nie musisz niczego zmieniać. Jeżeli korzystasz z niestandardowego poziomu zabezpieczeń, kliknij na przycisk 'Poziom niestandardowy', odszukaj opcje:
    'Pobieranie podpisanych formantów ActiveX',
    'Uruchamianie formantów ActiveX i dodatków plug-in' oraz
    'Wykonywanie skryptów formantów Active-X zaznaczonych jako bezpieczne do wykonania*'
i przy każdej z nich zaznacz 'Monituj' lub 'Włącz'.


Internet Explorer wersja 6


Internet Explorer wersja 7
Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.