BNP Paribas
logowanie
 


Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Dla Klientów
dawnego Sygma Bank

Sygma Online
 

zaloguj się


Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się


Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

Ace Manager

Ace Manager

„Ace Manager to wirtualna gra biznesowa zaprojektowana przez ekspertów z grupy BNP Paribas. Studenci z całego świata wcielą się w rolę bankierów i będą podejmować decyzje z dwóch ważnych obszarów: Bankowość Korporacyjna i Instytucjonalna oraz Bankowość Detaliczna.

Najlepsze zespoły zmierzą się w wielkim finale, aby wygrać wycieczkę do Paryża, nagrody pieniężne, bilety na turniej tenisowy i/lub gadżety.

Czym jest Ace Manager?
„Ace Manager to internetowa gra tocząca się w wirtualnym mieście Universe-City, gdzie każda drużyna składająca się z trzech studentów (wszyscy poniżej 26 roku życia), sprawdzi swoje umiejętności rozwiązując zadania z obszaru bankowości. Każde z zadań wymagać będzie kompetencji w zakresie rozumienia biznesu, marketingu oraz zarządzania. Głównym celem gry jest opracowanie najlepszego rozwiązania wspierającego rozwój klientów.

W grze mogą uczestniczyć wszyscy chętni, także osoby powyżej 26 roku życia. Jednak wyniki tej grupy nie będą brane pod uwagę przy sporządzaniu globalnego rankingu oraz podczas rundzie finałowej.

Jak grać?
Warunkiem uczestnictwa w grze jest zarejestrowanie 3-osobowej drużyny na stronie internetowej konkursu: www.acemanager.bnpparibas.com.

Harmonogram VIII edycji

  • Rejestracja : 1 październik 2015 - 13 kwiecień 2016
  • Gra: 20 kwiecień 2016- 10 maj 2016
  • Wielki finał: koniec maja 2016

Więcej informacji o konkursie na: 
http://www.facebook.com/BNPParibas.AceManager
http://acemanager.bnpparibas.com/

Infolinia - czynna 24/7

801 321 123

+48 22 566 99 99
Formularz
kontaktowy
Wyślij
email
Placówki
i bankomaty
Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.