BNP Paribas
logowanie
 


Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Dla Klientów
dawnego Sygma Bank

Sygma Online
 

zaloguj się


Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się


Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

Czy wiesz, że...

BNP Paribas Bank Polska trzeci rok z rzędu uzyskał tytuł Top Employer Polska, za zgodną z najlepszymi praktykami na rynku politykę personalną, przyznawany przez Top Employers Institute. Certyfikat Top Employer to wynik przeprowadzonego badania polityki personalnej, warunków pracy oraz oferty dla pracowników. Otrzymują go wyłącznie organizacje, których polityka personalna jest zgodna z przyjętymi na światowym rynku standardami. Top Employers Institute wyróżnia czołowych, globalnych pracodawców na całym świecie od 1991 r., dokonując corocznie ich oceny i certyfikacji w zakresie obszarów: świadczenia podstawowe, świadczenia dodatkowe i warunki pracy, szkolenia i rozwój, rozwój kariery zawodowej i zarządzanie kulturą organizacyjną firmy. W wyniku tegorocznego badania nagrodę otrzymała również Grupa BNP Paribas uzyskując tytuł Top Employer Europe 2016.

Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Kadrami przyznało Bankowi BNP Paribas Polska certyfikat „HR Najwyższej Jakości”. Otrzymują go firmy stosujące praktyki i narzędzia zarządzania kapitałem ludzkim zgodne z najwyższymi standardami.
Procedura certyfikacyjna stosowana przez Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Kadrami opiera się na obiektywnym badaniu, podczas którego analizowana jest polityka zarządzania kapitałem ludzkim w danej firmie. Weryfikowane są m.in. takie obszary HR jak: rekrutacja, szkolenia i rozwój, motywacja i wynagradzanie, ocena pracownicza, komunikacja wewnętrzna, czy struktura zatrudnienia.
Bank BNP Paribas Polska pozytywnie przeszedł proces weryfikacyjny i znalazł się w gronie 31 firm wyróżnionych certyfikatem „HR Najwyższej Jakości”. Wręczenie certyfikatu oraz statuetki odbyło się 11 września 2014 r. podczas uroczystej gali zorganizowanej przez PSZK.

BNP Paribas Bank Polska został zwycięzcą głównej nagrody w kategorii Doskonała Wewnętrzna Kampania Wizerunkowa w konkursie „Employer Branding Excellence Awards 2013” organizowanym przez HRM Institute. Konkurs miał na celu wyróżnienie najlepszych praktyk w obszarze budowania wizerunku pracodawcy w Polsce. Zwycięski projekt „Festiwal Wartości”, to niekonwencjonalna i angażująca pracowników na wielu płaszczyznach kampania promująca wartości Grupy: ambicję, kreatywność, zaangażowanie i umiejętność reagowania. Całość działań odbywała się w konwencji festiwalu filmowego. Nacisk położony był na angażowanie pracowników i wzmacnianie wewnętrznego dialogu. W działaniach wykorzystywano zarówno narzędzia elektroniczne jak i tradycyjne, w tym niestandardowe działania teaserowe.

Infolinia - czynna 24/7

801 321 123

+48 22 566 99 99
Formularz
kontaktowy
Wyślij
email
Placówki
i bankomaty
Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.