BNP Paribas
logowanie
 


Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Dla Klientów
dawnego Sygma Bank

Sygma Online
 

zaloguj się


Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się


Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

Poznaj nas

Fortis Bank

Jednym z kluczowych celów, które stawia sobie Bank BGŻ BNP Paribas jest osiągnięcie wysokiej pozycji wśród najbardziej pożądanych pracodawców w sektorze finansowym w Polsce. Dlatego w naszym banku z jednakową troską podchodzimy zarówno do klientów, jak i pracowników. Wychodzimy z założenia, że te dwie sprawy muszą iść ze sobą w parze. Rozumiemy, że tylko pracownik, któremu praca sprawia przyjemność, jest w stanie zapewnić klientom poczucie stabilności i bezpieczeństwa. Od początku swojej działalności zarówno Bank BGŻ, jak i BNP Paribas Bank Polska rozwijały i zmieniały się, aby tworzyć najlepsze rozwiązania w bankowości i odpowiadać na zmieniające się potrzeby klientów.

Mając na uwadze satysfakcję i rozwój pracowników, prowadzimy szereg działań odpowiadających na ich potrzeby:

  • Raz w roku przeprowadzamy międzynarodowe badanie satysfakcji i zaangażowania pracowników (GPS), które Grupa BNP Paribas przeprowadza we wszystkich spółkach na całym świecie
  • Kładziemy silny nacisk na rekrutację wewnętrzną, aby ułatwić pracownikom rozwój zawodowy w ramach naszej organizacji oraz Grupy BNP Paribas na świecie 
  • Nowi pracownicy objęci są programem adaptacji, który ma na celu ułatwienie im odnalezienia się w organizacji
  • Pracownicy mogą korzystać z szerokiego wachlarza szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych, stacjonarnych i e-learningowych, a także z dofinansowania nauki języków obcych
  • Wspieramy rozwój naszych pracowników zapraszając ich do udziału w programach rozwoju talentów
  • Wdrożyliśmy wewnętrzną platformę społecznościową i-Connect, aby ułatwić pracownikom wymienianie się wiedzą oraz budowanie sieci kontaktów

Szukamy osób, które w pracy kierują się pasją, które lubią to, co robią. Dlatego chcemy, by wszyscy pracownicy Banku BGŻ BNP Paribas byli zaangażowani, ambitni, kreatywni i umiejętnie reagowali, by osiągać coraz więcej. Wierzymy, że kombinacja tych wartości gwarantuje sukces zespołu. Jeśli jest w Tobie zaangażowanie, ambicja i chęć budowania wspaniałego zespołu to znaczy, że powinieneś dołączyć do nas.

Infolinia - czynna 24/7

801 321 123

+48 22 566 99 99
Formularz
kontaktowy
Wyślij
email
Placówki
i bankomaty
Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.