BNP Paribas
logowanie
 


Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Dla Klientów
dawnego Sygma Bank

Sygma Online
 

zaloguj się


Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się


Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

Praktyki

Fortis Bank

Droga do kariery w finansach

Każdy, kto odbywa praktyki w naszej firmie, może w przyszłości zostać pracownikiem Banku BGŻ BNP Paribas S.A.. Dlatego szukamy takich osób, które będą dobrze funkcjonować w naszej kulturze korporacyjnej. Jesteśmy szczególnie otwarci na studentów z pasją podchodzących do swoich obowiązków i optymistycznie nastawionych do życia. Oprócz tego powinni oni wykazywać się:

  • Ponadprzeciętnymi wynikami w nauce
  • Bardzo dobrą obsługą komputera, szczególnie programów MS Office
  • Znajomością języka angielskiego
  • Wysoką kulturą osobistą i kompetencjami interpersonalnymi

Rekrutacja na praktyki w Banku BGŻ BNP Paribas S.A. trwa przez cały rok. Programem praktyk obejmujemy studentów IV i V roku studiów. Najczęściej przychodzą do nas studenci nauk ekonomicznych, informatyki, prawa, czy psychologii. Praktyka trwa z reguły około 4 tygodni. Jej czas i przebieg student ustala zwykle razem z działem, w którym ma odbywać praktykę. Dzięki temu może pogodzić naukę na uczelni z obowiązkami praktykanta. Praktyki odbywają się w Centrali w Warszawie i w Krakowie.

Infolinia - czynna 24/7

801 321 123

+48 22 566 99 99
Formularz
kontaktowy
Wyślij
email
Placówki
i bankomaty
Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.